zagadnienia-na-egzamin-z-prawa-starozytny

advertisement
Zagadnienia na egzamin z prawa - historia starozytny rzy
Ewa Wipszycka Informacja na temat zakresu i terminu egzaminu z historii starożytnej Egzamin w r.
ak. 2007/2008 będzie powielał, zasadniczo, model egzaminu z trzech lat poprzednich. Będzie więc
egzaminem jednolitym, bez próby profilowania go zgodnie z zainteresowaniami studentów. Ma być
jednakowy dla wszystkich, o ograniczonej liczbie lektur do wyboru, bez tekstów źródłowych (jest
dla nich dość miejsca na konwersatoriach z historii starożytnej prowadzonych przez dr T.
Markiewicza i dr J. Żelazowskiego). Ma być okazją do zdobycia podstawowej wiedzy o całej
historii starożytności w czasach antycznych w basenie Morza Śródziemnego: procesach historii
gospodarczo-społecznej, elementarnej wiedzy o ustroju państw antycznych, periodyzacji dziejów
antycznych i jej podstawie, najważniejszych wydarzeniach politycznych. Egzamin obejmuje dzieje
Grecji od początków I tysiąclecia p.n.e. (od „Wieków Ciemnych”), hellenizmu i Rzymu do
Teodozjusza Wielkiego (koniec IV w.) Osobom, które nie mają pewności, czy w ich głowach
pozostała wiedza z liceum, radzę zacząć pracę do egzaminu od lektury jednego z następujących
podręczników licealnych: A. Ziółkowski, Dzieje starożytne, 1. Podręcznik dla klasy pierwszej szkół
średnich WSiP 1999 (podręcznik świetny, oryginalny, namawiam przede wszystkim na jego lekturę)
A. Ziółkowski Człowiek i historia. I. Czasy starożytne, WSiP 2002 (trochę gorszy od poprzedniego)
W. Lengauer, Ludzie, społeczeństwo, cywilizacje. Cz. I Starożytność , WSiP 2002 E. Wipszycka,
Historia dla maturzysty. Starożytność (liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony) ,
Wydawnictwo Szkolne PWN 2003 Radzę Państwu potraktować poważnie lektury dodatkowe (do
wyboru). Na ich temat rozmawiam z każdym egzaminowanym, oczywiście wybieram sobie jedną
pozycję lub dwie (niestety nie mam wi
Ewa Wipszycka
Informacja na temat zakresu i terminu egzaminu z historii starożytnej Egzamin w r. ak. 2007/2008
będzie powielał, zasadniczo, model egzaminu z trzech lat poprzednich. Będzie więc egzaminem
jednolitym, bez próby profilowania go zgodnie z zainteresowaniami studentów. Ma być jednakowy
dla wszystkich, o ograniczonej liczbie lektur do wyboru, bez tekstów źródłowych (jest dla nich dość
miejsca na konwersatoriach z historii starożytnej prowadzonych przez dr T. Markiewicza i dr J.
Żelazowskiego). Ma być okazją do zdobycia podstawowej wiedzy o całej historii starożytności w
czasach antycznych w basenie Morza Śródziemnego: procesach historii gospodarczo-społecznej,
elementarnej wiedzy o ustroju państw antycznych, periodyzacji dziejów antycznych i jej podstawie,
najważniejszych wydarzeniach politycznych. Egzamin obejmuje dzieje Grecji od początków I
tysiąclecia p.n.e. (od „Wieków Ciemnych”), hellenizmu i Rzymu do Teodozjusza Wielkiego (koniec
IV w.)
Osobom, które nie mają pewności, czy w ich głowach pozostała wiedza z liceum, radzę zacząć pracę
do egzaminu od lektury jednego z następujących podręczników licealnych: Ziółkowski, Dzieje
starożytne, 1. Podręcznik dla klasy pierwszej szkół średnich WSiP
1999 (podręcznik świetny, oryginalny, namawiam przede wszystkim na jego lekturę)
A. Ziółkowski Człowiek i historia. I. Czasy starożytne, WSiP 2002 (trochę gorszy od poprzedniego)
W. Lengauer, Ludzie, społeczeństwo, cywilizacje. Cz. I Starożytność , WSiP 2002
E. Wipszycka, Historia dla maturzysty. Starożytność (liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony)
, Wydawnictwo Szkolne PWN 2003
Radzę Państwu potraktować poważnie
(…)
…., podporządkowanie hellenistycznego Wschodu republice rzymskiej, proces podboju Italii przez
Rzym, wojny punickie, opanowanie Zachodu przez Rzym w czasach republiki.
System prowincjonalny w Rzymie w czasach republiki i cesarstwa.
Wojny domowe u schyłku republiki rzymskiej - panowanie Oktawiana Augusta. Wojny z
barbarzyńcami na terenie barbaricum w I i II w. (z wojnami za Marka Aureliusza włącznie).
50 lat kryzysu…
… i polityka. Igrzyska w okresie późnej republiki rzymskiej 1995
P. Green, Aleksander Wielki, PIW 1978
K. Nawotka, Aleksander Wielki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2004
M.J. Olbrycht, Aleksander Wielki i świat irański, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego 2004
P. Grimal, Marek Aureliusz, PIW 1991
M. Hadas-Lebel, Józef Flawiusz. Żyd rzymski, Volumen 1997
N.G.L. Hammond, Starożytna Macedonia, PIW 1989
A.Keaveney…
… archaiczna (specjalny casus: Sparta), Grecja klasyczna, monarchie hellenistyczne, wczesna
republika w III - I w. p.n.e. (senatorzy, nobilowie, ekwici); czasy cesarstwa (stan senatorski i
ekwicki, arystokracja municypalna).
System sprawowania władzy: polis, monarchowie czasów hellenistycznych i ich stosunki z polis;
republika rzymska w III - II w. p.n.e. Istota kryzysu I w. p.n.e.; pryncypat; ustrój późnego…
…. Southern, Oktawian August, PIW 2003
J. Vogt, Upadek Rzymu, PIW 1993
G. Walter, Cezar, PIW 1983
J. Wolski, Imperium Arsacydów, SAAW 1996
II. Historia religii
E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, Homini 2002
E.R. Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Homini 2004
M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, PWN dowolne wydanie
W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, PWN 1994
S. Oświęcimski, Zeus…
…, proletariusze, senatorzy, nobilowie, ekwici, kolonia, municypium, august, cezar, komicja,
konsulowie, trybuni plebejscy, pretorzy, cenzorowie, kwestorzy, edylowie, dyktatorzy, augurowie,
auspicja, synkretyzm, religia tradycyjna, princeps. Terminy egzaminów
Poza terminami zerowymi, w maju zaproponuję daty w czerwcu i lipcu. Godzę się na terminy
indywidualne (proszę się zapytać kolegów ze starszych…
Starożytny Rzym
Starożytny Rzym - omówienie
Pytania na egzamin z historii wychowania i myśli pedagogicznej
kultura hellenistyczna referat
Wykład - Wielka wędrówka ludów i koniec imperium Rzymskiego
Hellenistyczna filozofia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download