PROJEKT - CHROMagar Acinetobacter

advertisement
Mikrobiologia kliniczna
Bakterie Acinetobacter spp. to mikroorganizmy szeroko rozpowszechnione w środowisku,
zdolne do przeżywania zarówno w suchych, jak i wilgotnych warunkach. Jest również
źródłem zakażeń szpitalnych, gdyż kolonizuje sprzęt medyczny, skórę człowieka oraz
czasami produkty spożywcze. Z reguły bakterie z tego rodzaju nie są patogenne dla
zdrowych ludzi, jednak stanowią duże zagrożenie życia dla pacjentów szpitalnych. Często
izolowane są one z przypadków zakażeń szpitalnych, oddziałów intensywnej terapii.
Powodować może m.in. szpitalne zapalenie płuc, bakteriemie czy zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych.
Największym zagrożeniem w szpitalach jest Acinetobacter baumanii, głównie z powodu
jego wielooporności (szczep MDR=Multi Drug Resistance = oporność na cefalosporyny III
generacji, chinolony, carbapenemy itd.). Mechanizm ten jest główną przyczyną coraz
większej zachorowalności i umieralności.
Czynny nadzór nad rozprzestrzenianiem się tej bakterii w placówkach może pozwolić
zmniejszyć ryzyko zakażeń krzyżowych oraz określić źródła infekcji. Szybka identyfikacja
pacjentów skolonizowanych Acinetobacter spp. doprowadzi do wprowadzenia praktyk
mających na celu kontrolę zakażeń, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się tych
drobnoustrojów.
Unikalny czerwony kolor: Wykrywanie A.baumanii na tradycyjnych podłożach
hodowlanych może być trudne i nużące ze względu na obecność bogatej flory
towarzyszącej. Dotyczy to zwłaszcza tych pożywek, które bazują na zdolności bakterii do
fermentacji laktozy. Żeby przezwyciężyć te problemy CHROMagar Acinetobacter został
zaprojektowany jako silnie wybiórcze podłoże, pozwalające na wzrost tylko Acinetobacter
spp. jako wyraźnie czerwone kolonie, już po całonocnej inkubacji.
PIERWSZE chromogenne podłoże specyficzne dla Acinetobacter spp.
Badania przesiewowe wieloopornych (MDR) szczepów Acinetobacter spp.: To podłoże
może być wzbogacone dodatkowym suplementem, który pozwoli na specyficzny wzrost
szczepów opornych na karbapenemy.
Numer katalogowy:
03386/P – CHROMagar Acinetobacter (podłoże na płytkach)
AC092 – CHROMagar Acinetobacter (podłoże w pudrze)
Download