PPE_PL_Zaloz start-up w Nowym Jorku

advertisement
Startupy w
obszarze
metropolitarnym
Nowy Jork
Startupy w obszarze metropolitarnym Nowy Jork
I. Informacje ogólne.
Nowy Jork jest drugim najsilniejszym na świecie ekosystemem startupowym, zaraz po
Dolinie Krzemowej, z około 14 tysiącami aktywnych młodych firm i jedną z najwyższych
kwot inwestycji Venture Capital zgodnie ze światowym rankingiem „The Global Startup
Ecostystem”.
Zgodnie z reportem „The Kauffman Index Startup Activity” z 2015 roku, gęstość
rozmieszczenia startupów w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 128,8 Przedsiębiorstw/100 tys.
mieszkańców w 2014 roku, do 130,6 Przedsiębiorstw/100 tys. mieszkańców w 2015 roku. W
ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych utworzonych zostało 410,001 nowych startupów. W
samym Nowym Jorku w 2015 roku wskaźnik gęstości występowania startupów wyniósł
197,3/100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że na każdą grupę 100 tys. osób w mieście Nowy
Jork przypadało 197,3 firm starupowych1. W okresie poprzedzającym kryzys gospodarczy,
ilość startupów w Stanach Zjednoczonych sukcesywnie wzrastała. Jednak sytuacja
1
The Kauffman Index Startup Activity 2015, s. 9
ekonomiczna gospodarki po roku 2007 znacznie go zahamowała. Tendencja wzrostowa
wskaźnika odnotowywana jest od dwóch lat2.
Jeszcze w 2012 roku Nowy Jork zajmował 5 pozycję we wskazanym wyżej rankingu
„The Global Startup Ecosystem”. Jedną z głównych przyczyn awansu NYC w rankingu jest
fakt że jest to najbardziej popularne miejsce dla startupów zagranicznych, które chcą mieć
tutaj swoje biuro lub przenoszą siedzibę w celu uzyskania dostępu do rynku amerykańskiego.
PKB ekosystemu Nowy Jork wynoszące 1,5 biliona dolarów otwiera możliwości dla promocji
i sprzedaży wszelkich produktów, co przyczynia się również do otwierania biur sprzedaży w
tym regionie. Jest to kluczowy powód, dla którego miasto stało się najbardziej popularnym
ekosystemem dla startupów. Nowy Jork jest światową potęgą dystrybucji. 35% Klientów
nowojorskich startupów znajduje się za granicą. Z uwagi na to, że miasto Nowy Jork jest
numerem 1 w branżach takich jak finanse, nieruchomości, reklama, moda i media, wielu ludzi
przyjeżdża z całego świata spróbować swoich sił i odnieść sukces.
Nowy Jork uznawany jest za najszybciej rozwijający się ekosystem startupowy w
USA w ciągu ostatnich dziesięciu lat, biorąc pod uwagę kumulacyjny roczny wskaźnik
wzrostu, ilość inwestycji, ilość startupów z wysokim oszacowaniem wartości, ilość startupów
debiutujących na giełdzie. Fundusze Venture Capital i aniołowie biznesu z roku na rok
inwestują więcej w startupy. Zgodnie z danymi z raportu National Venture Capital
Association, w 2003 r. VC zainwestowały w technologie IT 0,7 mld dol. a w 2013 r. kwota ta
sięgnęła już 2,6 mld dol. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu dla ekosystemu Nowego
Jorku wynosi 13,3 proc. W 2014 r. suma inwestycji w startupy w Nowym Jorku wyniosła już
4,2 mld dolarów, a średnia wycena startupu to około 4,3 mln dolarów, tylko 10 proc. mniej
niż w przypadku startupów z Doliny Krzemowej!
Wartość funduszy Venture Capital wspierających przedsiębiorstwa startupowe wzrasta
z roku na rok. Według National Venture Capital Association 2015 Yearbook, na przestrzeni
ostatnich dwudziestu lat w Stanach Zjednoczonych wzrosły one z 7,9 mld dolarów w roku
1994 do ok. 58 mld dolarów w roku 2014.3 Stan Nowy Jork, jest stanem, który zaraz za
Kalifornią i Massachusetts uzyskuje największe wsparcie finansowe z Venture Capital. W
2000 roku stan Nowy Jork otrzymał na rozwój przedsiębiorstw 6,7 mld USD (przy 609
kontraktach), w 2007 roku 1,4 mld USD (przy 223 kontraktach), a w roku 2014 – 4,3 mld
USD, (przy 438 kontraktach). Rok 2000 był rokiem kulminacyjnym, gdyż wówczas powstało
najwięcej nowych przedsiębiorstw, jak również nakłady finansowe przeznaczane na ich
2
3
Ibidem, s. 22
National Venture Capital Association 2015 Yearbook, s. 9-12.
wsparcie były najwyższe. Lata 2000 -2012 odnotowywały tendencje spadkową zarówno w
kategorii nakładów finansowych, jak również tworzenia się nowych przedsiębiorstw
startupowych, a od 2013 roku tendencja ta ponownie wzrasta.
Nowojorskie startupy takie jak m.in. Tumblr, AppNexus, Gilt Groupe, MongoDB,
Buddy Media, Warby Parker, Kickstarter, Gerson Lehrman, OnDeck Capital, Shutterstock,
Etsy, WeWork odniosły w ostatnich latach ogromny sukces. Wschodzące gwiazdy takie jak
WeWork, niedawno wyceniany na 10 mld USD ilustrują potencjał rozwoju Nowego Jorku..
Google, Facebook, Twitter, Amazon i eBay rozwijają swoje biura w Nowym Jorku,
zwiększając liczbę utalentowanych inżynierów w Wielkim Jabłku. Popyt na technicznych
specjalistów najwyższej jakości pozostaje wciąż mocno niezaspokojony. Według ostatnich
statystyk, w mieście jest 500 tysięcy pracowników high-tech, to o 50% mniej niż w
mniejszych miastach, takich jak Austin, Seattle, czy Bostonie. Największym problemem
Nowego Jork jest ograniczony dostęp do talentów z branży technologicznej z powodu
konkurencji innych sektorów, takich jak finanse, media czy opieka medyczna. Ponadto
startupy konkurują z ponad 50 gigantami z listy Fortune 500 dlatego zatrudnienie
doświadczonego programisty zajmuje 40 proc. więcej czasu niż w Dolinie Krzemowej.
Technion (Izraelski Instytut Technologii) oraz Uniwersytet Cornell wspólnymi siłami
budują na Roosevelt Island campus Cornell Tech – ogromne centrum inżynieryjne dla
startupów, co znacząco wzmocni ekosystem startupowy. Uniwersytet Cornell oferuje program
the Runway Startup Postdoc Program oraz Startup Studio. Runway Startup Postdoc Program
jest skierowany dla absolwentów studiów doktoranckich, którzy mają swój pomysł na biznes i
w ciągu 1 roku do 2 lat zajmują się jego rozwijaniem w specjalnym, przeznaczonym do tego
celu inkubatorze dostając zarówno finansowe oraz merytoryczne wsparcie, a także miejsce do
prowadzenia własnej firmy.
Najwięcej startupów w Stanach Zjednoczonych powstaje w branży oprogramowania
(41%), w branży medialnej (12%) oraz w branży urządzeń medycznych (5%).
Źródło: National Venture Capital Association 2015, Yearbook , s. 33 i 45.
Nakłady finansowe z Venture Capital w 2014 roku rozkładały się analogicznie: branża
oprogramowania 20,6 mld USD, branża medialna 52 mld USD oraz branży urządzeń
medycznych 2,6 mld USD.4
W ostatnich tylko
latach Nowy Jork stworzył około 90.000 miejsc pracy w przemyśle technologicznym.
Przewiduje się, że ten wzrost będzie nadal szybko postępował, a miasto będzie się rozwijało
jako jeden z wiodących ekosystemów startupowych w USA, skoncentrowanych przede
wszystkim na branży IT i usługach internetowych.
Stan Nowy Jork uznał, że wspieranie firm jest szansą rozwoju gospodarczego i dlatego
oferuje wiele programów wspierania przedsiębiorczości.
II. Programy wsparcia przedsiębiorczości startupowej
1. The U.S. Small Business Administration (SBA)
Utworzona w 1953 roku jako niezależna agencja rządu federalnego do rady, pomocy i
ochrony interesów małych przedsiębiorstw, aby zachować konkurencyjność przedsiębiorstw
oraz utrzymanie i wzmocnienie całej gospodarki. SBA pomaga Amerykanom rozpocząć,
budować i rozwijać działalność. Poprzez rozbudowaną sieć biur terenowych i partnerstwa z
organizacjami publicznymi i prywatnymi, SBA dostarcza swoje usługi do osób w całych
Stanach Zjednoczonych, Portoryko, Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i Guamy. Od
swojego powstania w dniu 30 lipca 1953 roku, US Small Business Administration udzieliła
4
National Venture Capital Association 2015, Yearbook , s. 33 i 45.
milionów kredytów, gwarancji kredytowych, umów, sesji doradczych i innych form pomocy
dla małych przedsiębiorstw.
SBA oferuje różnorodne programy kredytowe na uruchomienie lub rozwój firmy, w
tym oferuje: Small Business Investment Companies and the SBA Loan Guaranty Plan.
Program gwarancji kredytowych ma pomóc małym przedsiębiorcą rozpocząć lub rozwinąć
swoją działalność. Maksymalną wielkość kredytu wynosi do 5 mln USD.
SBA nie pożycza pieniędzy bezpośrednio przedsiębiorcom na rozpoczęcie lub rozwój
działalności gospodarczej. Kredyty są udzielane przez instytucje kredytowe, pożyczkowe, a
SBA gwarantuje tym instytucją, że te kredyty zostaną spłacone, co eliminuje część ryzyka
partnerów kredytowych. Z uwagi na przesunięcie ryzyka spłaty z pożyczkobiorcy na SBD,
instytucje finansowe udzielają dłuższego terminu spłaty kredytu i kwota kredytu jest wyższa
niż uzyskałoby się na podstawie tradycyjnego wniosku kredytowego, co jest główną zaletą
tego sposobu finansowania działalności.
Informacje o programach finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępne są
na stronie: https://www.sba.gov/category/navigation-structure/loans-grants.
2. Programy nowojorskie
Stan Nowy Jork oferuje wiele programów wspierających przedsiębiorczość w ogóle. Lista
programów dostępna jest pod linkiem:
http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms.html
Programy te działają w różnych obszarach od pomocy nowojorskim firmom we wschodzeniu
na rynki zagraniczne oraz wsparcie eksportu, poprzez wsparcie zagranicznych firm, które
chcą zainwestować w Nowym Jorku, a także różnego rodzaju:
 Granty na rozwój
(http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/EconDevPurposesGrants.html)
 Mikropożyczki
(http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/MICROLENDING/MicroLendingPro
gramFACTSHEET.pdf)
 Programy mentoringowe (http://businessmentor.ny.gov/)
 Wsparcie dla rolników
(http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/NewFarmersGrantFund.html)
 Wsparcie dla kobiet przedsiębiorców
(http://www.esd.ny.gov/MWBE/MWBEInvestmentFund.html)
I wiele innych.
Osoby chcące otworzyć firmę w Nowym Jorku, w tym startup, mogą liczyć na pomoc
między innymi:
A. NYS Small Business Development Center
The New York Small Business Development Center State University of New York
(SBDC) - organizacja wspierająca przedsiębiorczość, w tym startupy, w stanie Nowy Jork,
administrowana przez State University of New York, a finansowana przez US Small Business
Administration. Od 1984 roku SBDC współpracuje z 413,500 firmami, pomagając im zainwestować ponad 6 mld USD w nowojorską gospodarkę i tworzenie lub ratowanie miejsc pracy w liczbie 183,107. Poprzez sieć 24 ośrodków regionalnych SBDC zapewnia wysokiej jakości doradztwo i szkolenia dla nowojorczyków, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą lub poprawić wydajność istniejącej firmy. Osoby mieszkające w Nowym Jorku chcące
założyć własną firmę mogą zwrócić się do SBDC o bezpłatne doradztwo i pomoc w zakresie
m.in.: opracowania biznesplanu, rachunkowości, marketingu, planowania finansowego, analizy kosztów, prawnych struktur biznesowych, e-commerce, wejścia na rynki międzynarodowe.
Pomoc z SBDC jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności po
raz pierwszy, którzy nie mogą sobie pozwolić z usług prywatnego konsultanta. SBDC nie jest
instytucja kredytową, jednakże z uwagi na dbanie o relacje z lokalną społecznością bankową,
kontakt z doradcami SBDC może mieć pozytywny wpływ na uzyskanie pożyczki. Doradcy
SBDC pomogą małym firmom, które chcą wziąć udział w programie Start Up NY, który
umożliwia korzystać ze zwolnienia od podatku na lub w pobliżu kampusów akademickich w
stanie Nowy Jork5.
B. Empire State Development (ESD)
5
http://www.nyssbdc.org/, dostępne 20 stycznia 2015 r.
To wiodąca agencją rozwoju gospodarczego stanu Nowy Jork z siedzibą w Albany i Nowym
Jorku. ESD jest wspierana przez sieć 18 dodatkowych urzędów ESD w całym stanie. Misją
ESD jest zapewnienie najwyższego poziomu pomocy i usługi dla przedsiębiorstw, w celu
zachęcenia do inwestycji gospodarczych, tworzenia miejsc pracy i zapewnienia dobrobytu w
stanie Nowy Jork. ESD ściśle współpracuje z firmami w celu: identyfikacji i kreatywnego
rozwiązania trudnych problemów, stworzenia lepszych możliwości rozwoju, i pomocy im w
osiągnięciu ich ważnych, krótko- i długoterminowych celi przez efektywne wykorzystanie
kredytów, dotacji, ulg podatkowych, rozwoju rynku nieruchomości, marketing i innych form
pomocy. ESD współpracuje z sektorem publicznym i prywatnym, aby stworzyć warunki,
które
stymulują
rozwój
gospodarczy
przy
jednoczesnym
zwiększeniu
przewagi
konkurencyjności w stanie Nowy Jork, jako stolicy światowej wielu branż, począwszy od
finansów i mediów, technologii i rolnictwa. Pomaga firmom zidentyfikować pomoc
finansową, która będzie najbardziej korzystna dla ich działalności.
Empire State Development Development oferuje szeroki wachlarz programów i
inicjatyw wspierających rozwój biznesu i małych przedsiębiorstw, w tym:
 START-UP NY6
Jest to flagowy program stanu Nowy Jork, mocno promowany również w mediach i
pokazywany jako bardzo duży sukces tego stanu.
START UP NY jest jednym z wielu programów dla firm oferowanych przez stan Nowy Jork.
Powstał on z inicjatywy Gubernatora Andrew Cuomo w 2013 roku i jest uważany za jeden z
najbardziej ambitnych projektów rozwoju gospodarczego w stanie Nowy Jork. Program
zapoczątkowany przez Gubernatora Cuomo przekształcił wybrane uczelnie publiczne oraz
prywatne na obszary, które w ramach inicjatywy START UP NY oferują nowym i
dynamicznie rozwijającym się firmom preferencyjne zasady działalności. Ma to na celu
przyciąganie startupów, kapitału wysokiego ryzyka, nowych
biznesów i inwestycji z całego świata. Nadrzędnym jednak celem jest kreowanie warunków
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy7.
Przedsiębiorstwa biorące udział w programie uprawnione są do korzystania z 10-letnich
zwolnień podatkowych, takich jak
 zwolnienie od płacenia podatku dochodowego;
6
http://startup.ny.gov/
7
https://www.governor.ny.gov
 zwolnienie z opodatkowania stanowego i lokalnego przedsiębiorstw;
 zwolnienie z opodatkowania z tytułu sprzedaży;
 zwolnienie z podatku od nieruchomości;
 zwolnienie z opłat franczyzowych.
Należy zauważyć, że wszyscy pracownicy przedsiębiorstw startupowych zwolnieni są od
uiszczania opłat z tytułu podatku od dochodu, zarówno stanowego jak i lokalnego. Całkowite
zwolnienie podatkowe przyznawane jest pracownikom na okres 5 lat. Po upływie tego czasu,
przez kolejne 5 lat zwolnieni z płacenia podatku od dochodu są Ci pracownicy, których
dochód roczny nie przekracza $200,000 - w przypadku indywidualnego podatnika, $250,000 w przypadku gospodarstwa domowego oraz $300,000 – w przypadku podatnika
rozliczającego się w ramach wspólnego zeznania podatkowego8.
START UP NY kładzie szczególny nacisk na współpracę pomiędzy biznesem a nauką.
Dlatego też, w ramach programu, startupy mają szeroki dostęp do badań, zaawansowanych
laboratoriów, pomocy ekspertów w kluczowych branżach, materiałów ze zbiorów uczelni itp.
Dane z grudnia 2015 roku pokazują, że do tej pory już 74 uczelnie wyższe zostały
przyłączone do programu START UP NY, co pozwala im współtworzyć całkiem nowe
przedsiębiorstwa lub pomóc w rozbudowie już istniejących biznesów z całego świata. Na
terenie stanu Nowy Jork utworzone zostały 423 strefy wolne od podatku. Obszary te stanowią
około 0.5 mln km2. Szacuje się, że od początku działalności programu START UP NY
dołączyło do niego już 157 firm, które wykreowały około 4,278 nowych miejsc pracy i
zainwestowały ponad 225 mln USD w całym stanie Nowy Jork9.
Aby wziąć udział w programie START-UP NY, firma musi spełniać następujące wymagania:
 Nowa firma w stanie Nowy Jork, albo istniejąca firma przeniosła się do Nowego Jorku;
 Istniejąca firma nie może przenosić działań/prac rozpoczętych poza strefą wolną od
podatku (strefą START UP);
 Nowy start-up musi odróżniać się od istniejących startupów;
 Firma musi być partnerem uczelni wyższej w stanie Nowy Jork;
8
http://www.esd.ny.gov/
9
State of Opportunity, End of Year Report 2015, s. 5-8.
 Firma powinna tworzyć nowe miejsca pracy oraz do rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej;
 Firma powinna należeć do jednej z uprawnionych branż.
Rodzaje branż wymienione poniżej zazwyczaj nie kwalifikują do programu Start Up NY,
ale mogą kwalifikować się do jednej z wielu innych programów motywacyjnych oferowanych
przez stan Nowy Jork:
 sklepy i hurtownie
 restauracje
 firmy prawne i księgowe
 praktyki medyczne lub dentystyczne
 firmy zarządzania nieruchomościami / pośrednicy
 przemysł hotelarski
 bankowość detaliczna
 usługi i produkcja energii.
Nowy Jork posiada 10 regionów oferujących strefy wolne od podatku na rozwój firmy, tj.
 WESTERN NY
 FINGER LAKES
 SOUTHERN TIER
 CENTRAL NY
 MOHAWK VALLEY
 NORTH COUNTRY
 CAPITAL REGION
 MID-HUDSON
 NEW YORK CITY
 LONG ISLAND
Nowy Jork staje się centrum innowacji i przedsiębiorczości Wschodniego Wybrzeża.
Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości sprawił, że państwo zobowiązało się do tego, aby
wspierać różne sektory gospodarki na terenie stanu, poprzez serie ukierunkowanych
inwestycji. Dzięki temu, rozwija się przedsiębiorczość i powstają nowe miejsca pracy,
zarówno w aglomeracji miejskiej, jak również poza nią, co pozwala spełniać wyjściowy cel
inicjatywy.
 New York State Business Incubator Program10
Program finansowany w ramach budżetu stanu Nowy Jork na rok 2015 i 2016, przeznaczono
na niego około 1,25 mln USD. Stanowi on znaczące wsparcie finansowe dla inkubatorów
przedsiębiorczości w tym stanie. Program ma na celu pomoc w rozwoju firm poprzez szereg
środków wspierania biznesu i usług skierowanych do firm startupowych.
 The Innovate NY Fund11
Fundusz inwestycyjny, którego celem jest wspieranie innowacji, tworzenia miejsc pracy w
obszarze innowacji oraz wzrostu przedsiębiorczości. Na program w chwili obecnej
przeznaczono około 45 milionów USD. Fundusz jest wspierany kwotą 35 mln USD
pochodzącą ze State Small Business Credit Initiative (SSBCI), 10 mln USD to fundusze firmy
Goldman Sachs. Od początku programu do końca marca 2015 23,5 mln USD zostało
zainwestowane w 64 firmach w całym stanie.
 New York State’s Capital Access Program (CAP)12
Jeżeli firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników, można ubiegać się o pożyczki NYSCAP
we wskazanych instytucjach kredytowych aż $ 500,000 USD na firmę, rozbudowę obiektu,
modernizację technologii, rozpoczęcie działalności lub kapitał obrotowy. Do tej pory około 9
milionów USD zostało przeznaczone na ten program.
Informacja o pozostałym programach oferowanych przez ESD dostępna jest pod
linkiem: http://esd.ny.gov/BusinessPrograms.html
C. NYC Business Solutions13
To pomoc oferowana przez miasto Nowy Jork, pod patronatem burmistrza. Jej założycielem
był ówczesny burmistrz Michael Bloomberg, który założył tę jednostkę w 2005 roku. Jest to
zestaw bezpłatnych usług oferowanych przez Department of Small Business Services, aby
10
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/RESOURCES_AVAILABLE_GUIDE_FINAL_V3.pdf
11
http://www.esd.ny.gov/InnovateNY.html
12
http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/CapitalAccess.html
13
http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/summary/summary.shtml
pomóc przedsiębiorstwom zacząć, pracować i rozwijać się w Nowym Jorku. NYC Business
Solutions oferuje m.in.: kursy biznesowe, pomoc prawną, pomoc finansową – dostęp do
kredytu, zachęty - ulgi podatkowe, pomoc w rekrutacji pracowników, wsparcie związane z
rozliczaniem i księgowością, itp. W ramach tej jednostki istnieje również pomoc dla
imigrantów, którzy chcą w NYC otworzyć własną działalność gospodarczą. Wszystko by
pobudzać nowojorską przedsiębiorczość.
Informacje o programie znajdują się pod następujących linkiem:
http://www.nyc.gov/html/sbs/nycbiz/html/summary/summary.shtml
Pozostałe informacje:
http://www.buzgate.org/8.0/ny/fh_bizdev.html?cb=nydev
–
wykaz
agencji
wspierania
przedsiębiorczości w Stanie Nowy Jork.
D. Nowojorskie Programy Akceleracyjne oraz Inkubatory
W Nowym Jorku funkcjonuje spora ilość programów akceleracyjnych wspierających
założycieli nowych biznesów. Są one przeznaczone dla różnych firm i odbiorców, m. in.
Entrepreneurs Roundable Accelerator, Techstars, DreamIt Ventures, Women Innovative
Mobile, AngelPad, Founder Institute. Każdy z nich ma w swojej ofercie coś ciekawego dla
danej
grupy
przedsiębiorców.
Istnieje
również
ogromna
liczba
inkubatorów
przedsiębiorczości, około 50 to są te najprężniejsze i najlepiej rozwijające się, działające w
różnych sektorach takich jak
Żywność (na przykład: http://hotbreadkitchen.org/)
Technologia (https://betaworks.com/),
Sztuka (http://www.nycedc.com/program/chashama-artist-studios)
Zdrowie (http://www.blueprinthealth.org/),
Przemysł odzieżowy (http://cfda.com/category/professional/)
Podsumowanie
Metropolia nowojorska to obecnie numer 2, a może i wkrótce miejsce numer 1 jeśli
chodzi o rozwój startupów na świecie. Powodów jest wiele, przede wszystkim Nowy Jork to
centrum światowego biznesu, tutaj swoje siedziby, a często główne biura mają największe
korporacje na świecie, co powoduje, że dostęp do potencjalnych klientów jest ułatwiony.
Świat finansów, technologii, nowych rozwiązań również spotyka się właśnie w Nowym
Jorku. To właśnie tutaj powstała Silicon Alley, czyli na wzór Doliny Krzemowej w Kalifornii,
Nowojorska Silikonowa Aleja, bo właśnie tutaj większość firm tworzących aplikacje mobilne,
czy nowe rozwiązania w obszarze IT dla smartphonów zakłada swoje firmy. Jako WPHI
wielokrotnie odbywamy spotkania również z młodymi polskimi firmami, które od Nowego
Jorku chcą rozpocząć swoją przygodę z amerykańskim rynkiem.
Nowojorskie władze świadome swojego potencjału mocno inwestują w ściąganie firm
do siebie, w zachęcanie biznesów do inwestowania tutaj, a także starają się stworzyć
środowisko przyjazne tworzeniu młodych, kreatywnych rozwiązań, za tym idą ogromne
inwestycje, ale to się właśnie opłaca. Stąd wielka pomoc miasta i stanu w rozwijaniu
potencjału drzemiącego w tym regionie, inwestycje w Startup, tworzenie inkubatorów,
programów wsparcia. To co na pewno pomaga, to wpojona Amerykanom od pokoleń chęć do
podejmowania własnej inicjatywy gospodarczej, zachęcanie młodzieży do samorealizacji i
uczenie już od najmłodszych lat czym jest przedsiębiorczość i dlaczego warto być
kreatywnym, tworzyć coś nowego i przede wszystkim coś swojego, dlatego ogromną rolę
odgrywa w tym wszystkim również edukacja, która w amerykańskim systemie bardzo mocno
promuje przedsiębiorczość jako ścieżkę kariery.
Nowy Jork to znamienity przykład jak wspierać rozwój startupów, jak pomagać
przedsiębiorczej młodzieży oraz jak tworzyć ekosystem i środowisko sprzyjające
powstawaniu nowych firm i zachęcające do postaw przedsiębiorczych. Warto dodać, że
starupy w USA nie mają bariery wiekowej, często spotykamy osoby, które w wieku 40, 50
czy też 60 lat zakładają własne firmy i realizują coś, o czym od dawna myśleli. Obecnie
pracujemy jako WPHI w Nowy Jorku z przedsiębiorczą Polką, która korzystając ze wsparcia
dla startupów zaczęła tworzyć swoją firmę produkującą słodycze i my obecnie wspieramy ją
kontaktami w Polsce i pomagamy w uruchomieniu tej produkcji w Polsce, sprzedaż będzie się
odbywała w USA.
Stany Zjednoczone to ogromny rezerwuar pomysłów, z których na pewno można
czerpać i wykorzystać w naszym kraju, są to dobre przykłady i rozwiązania, które
niejednokrotnie mogą odnaleźć swoje zastosowanie i w Polsce.
Opracowanie:
Sabina Klimek
Radca, Kierownik WPHI w Nowym Jorku
Download