ewolucja-miedzynarodowych-rynkow-finansowych-i

advertisement
.
4
TEMAT 2. EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU
FINANSOWEGO Plan wykładu: 1. Międzynarodowa waluta. 2. Ewolucja międzynarodowego
systemu monetarnego. 3. Międzynarodowe instytucje finansowe. Pieniądz
- VII w p.n.e
- XVII w. bezgotówkowy krajowa a międzynarodowa - podstawowe pojęcia Waluta krajowa - używana jest na terenie danego
kraju. Waluta obca (dewizy) - wszystkie inne niż krajowa waluty. Waluta wymienialna - waluta,
która może być wymieniona na inną walutę. Waluta międzynarodowa - używana jest w
międzynarodowych rozliczeniach, rozrachunkach, jest wymienialna, jest w swobodnym obrocie bez ograniczeń formalno-prawnych. Waluta międzynarodowa - jest podstawową walutą na
międzynarodowych rynkach finansowych w transakcjach międzynarodowych (instrument
transakcyjny). Waluta międzynarodowa - p
Waluta transakcyjna - instrument transakcyjny w wymianie międzynarodowej (eksport-import),
- waluta, w której tworzone są
bieżące rezerwy operacyj
- służy de regulacji
odchyleń kursu waluty krajowej w stosunku do innych walut, wykorzystywana jest jako instrument
- służy
do utrzymywania należności i regulowania zobowiązań przez nierezydentów, waluta w której
pieniądzem krajowym, który spełnia funkcje pieniądza o charakterze między
waluta, którą zagraniczne banki centralne utrzymują - obok złota obowiązkowym składnikiem pokrycia emisji pieniądza krajowego, ale stanowi istotne
rost podaży na rynku wraz ze wzrostem obrotów
międzynarodowych i rozmiarów rynków finansowych. Rodzaje międzynarodowych walut Krajowe
funt szterling
frank szwajcarski;
- specjalne prawo ciągnienia (MFW S (Special awing Rights) pieniądza bezgotówkowego, istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych
Jednostki S służą głównie do regulowania zobowiązań poszczególnych krajów z tytułu bieżących
obrotów bilansu płatniczego.
(…)
System waluty złotej 1880-
-1944 Okres
Bretton Woods 1946-1971 (Bretton Woods
ał określenie…
… parytetach walut (określone w złocie albo w dolarze amerykańskim
jako jedyna waluta wymienialny
odwrotnie po stałej cenie 35 USD za tzw. uncję…
.
finansowa - reformy
międzynarodowego systemu monetarnego. System monetarny…
Wykład - Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy
Wykład - międzynarodowy system walutowy
Geneza instytucji Bretton Woods - wykład
Powojenny system waluty zlotej - wykład
System Bretton Woods - omówienie
Definicje systemu walutowego - wykład
Reklama






Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego

























.
Download