Przemoc seksualna - Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

advertisement
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz
tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20
www.bpsieradz.pl
PRZEMOC
SEKSUALNA
Zestawienie bibliograficzne
sporządzone w oparciu o zbiory
Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu
Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek
Wydział Wspomagania
Placówek Oświatowych
Sieradz, 2016
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz
tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20
www.bpsieradz.pl
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Bonnet Gérard
Perwersje seksualne : historia pojęcia, opis objawów, przyczyny / Gérard Bonnet ; przeł.
[z fr.] Daria Demidowicz-Domanasiewicz ; wstęp do wyd. pol. Zbigniew Lew-Starowicz. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006.
ISBN 978-83-89574-70-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 114649 - 114650
2. Kępiński Antoni
Z psychopatologii życia seksualnego / Antoni Kępiński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.
ISBN 83-200-1262-7
Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 16636
Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 26749
Wypożyczalnia Sieradz:sygn. 81047
3. Kępiński Antoni
Z psychopatologii życia seksualnego / Antoni Kępiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982.
ISBN 83-200-0578-7
Wypożyczalnia Wieruszów: sygn. 15519
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 46795 – 46798
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 21180
4. Lew-Starowicz Zbigniew
Przemoc seksualna / Zbigniew Lew-Starowicz. - Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski
& CO, 1992.
ISBN 83-85386-12-2
Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 29474
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 93258
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 35391
5. Madanes Cloé
Seks, miłość, przemoc : psychoterapia sprawców i ofiar / Cloé Madanes ; przekł. [z ang.]
Anna Rozwadowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999.
ISBN 83-85416-71-4
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 28781
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 115730; 104003
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 37990
6. Marzec-Holka Krystyna
Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna
Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1999.
ISBN 83-7096-297-1
Wypożyczalnia Wieruszów: sygn. 20916
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 108447
Sieradz, 2016
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz
tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20
www.bpsieradz.pl
7. Marzec-Holka Krystyna
Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna
Marzec-Holka. - Wyd. 2 rozsz. - Kraków : "Impuls", 2011.
ISBN 978-83-7587-607-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 118618
8. Salter Anna C.
Drapieżcy : pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni : kim są, jak działają i jak
możemy chronić siebie i nasze dzieci / Anna C. Salter ; przeł. [z ang.] Andrzej Jankowski. Poznań : Media Rodzina, cop. 2005.
ISBN 978-83-7278-144-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 119396
9. Warylewski Jarosław
Molestowanie seksualne w miejscu pracy / Jarosław Warylewski. - Sopot : "Lex", 1999.
ISBN 83-7159-262-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 104487
10. Wołosik Anna
Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa ? / Anna Wołosik ; współpr.
Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2011.
ISBN 978-83-7641-327-3
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 34090
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 117618
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 42494
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1.
BEZPIECZEŃSTWO dziecka - molestowanie seksualne / Krzysztof Kruszko // Życie
Szkoły. - 2005, nr 6, s. 38-44.
2.
BRUDNE gry : molestowanie seksualne własnych dzieci / Andrzej Goszczyński //Polityka.
- 2004, nr 26, s. 32-33.
3.
CHARAKTERYSTYKA sprawców przemocy seksualnej wobec dziecka / Lucyna Mendalka
// Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr 1/2, s. 15-17.
4.
CYBERSEKS ciemna strona nowych mediów / Radosław Mysior // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2013, nr 7, s. 34-38.
5.
DEMONY piwniczne / Barbara Pietkiewicz : przemoc seksualna // Polityka. - 2009, nr 43,
s. 86-88.
6.
DIAGNOZOWANIE dzieci wykorzystywanych seksualnie / Olga Galimska // Edukacja
i Dialog. - 2005, nr 10, s. 64-68.
7.
DZIECKO jako sprawca przemocy seksualnej / Kazimierz Pospiszyl // Psychologia
w Szkole. - 2005, nr 1, s. 37-54 .
Sieradz, 2016
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz
tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20
www.bpsieradz.pl
8.
DZIECKO - ofiara seksualnego wykorzystania / Marian Łakomski // Wychowawca. - 2008,
nr 4, s. 8-9.
9.
EROTYKA w mediach - szansa czy zagrożenie dla rozwoju młodego pokolenia ? /
Mirosław Wojciechowski // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 77-90.
10.
GWAŁT i przemoc seksualna / Ewa Maksymowska // Meritum. - 2010, nr 4, s. 45-49.
11.
JAK lalka Barbie... : gimnazjalistki na seksczacie; przemoc seksualna / Magdalena Goetz //
Głos Nauczycielski. - 2014, nr 3, s. 8.
12.
JAK oceniać wiarygodność zeznania dziecka - ofiary przemocy seksualnej / Dariusz
Skowroński // Niebieska Linia. - 2000, nr 5, s. 15-18.
13.
JAK przeciwdziałać przemocy seksualnej / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6,
s. 83-85.
14.
JAK rozpoznać, że dziecko jest ofiarą / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6,
s. 70-73.
15.
LOLITA - tylko mnie kochaj tato ! / Iwona Jędrusik // Remedium. - 2013, nr 12, s. 20-22.
16.
MOLESTOWANIE seksualne kobiet w miejscu pracy / oprac. z ang. Anna Markowska //
Problemy Rodziny. - 1999, nr 4, s. 18-21.
17.
MOLESTOWANIE seksualne w miejscu pracy / Eugenia Mandal // Czasopismo
Psychologiczne. - 2001, nr 1, s. 61-69.
18.
MOLESTOWANIE seksualne w miejscu pracy / Jarosław Warylewski // Państwo i Prawo. 1999, nr 3, s. 60-71.
19.
NIE wszystkim dorosłym można zaufać : uprowadzenia, gwałty, przemoc, molestowanie /
Agata H. Wiśniewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 40-43.
20.
O DOBRO dziecka skrzywdzonego / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 5-8.
21.
O NIELETNICH zranionych przez "zły" dotyk / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr
7, s. 44-46.
22.
O POTRZEBIE badań przemocy szkolnej oraz o konieczności jej powstrzymywania /
Mirosław Wojciechowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 105-117.
23.
O SEKSUALNYM wykorzystywaniu dzieci / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna. - 2008,
nr 2, s. 40-56.
24.
OCHRONA prawna ofiar wykorzystywania / Olga Trocha // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s.
78-62.
25.
OD MILCZENIA do eksplozji : jak problem wykorzystywania seksualnego dzieci
przedstawia polska prasa ? / Monika Sajkowska // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 13-17.
Sieradz, 2016
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz
tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20
www.bpsieradz.pl
26.
PEDOFILIA / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2,
s. 21-27.
27.
PEDOFILIA : aspekty prawne / Radosław Krajewski // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2004, nr 5, s. 38-41.
28.
POPULARNA literatura samopomocowa a ryzyko efektu Barnuma i fałszywych
autodiagnoz / Andrzej Margasiński // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 3, s. 7-25.
29.
POSTAWA matki wobec seksualnego wykorzystywania jej dziecka / Monika BorowiecBudziłowicz // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, dod. s. V.
30.
POSTAWY wobec kobiet wykorzystywanych seksualnie / Dorota Wojtczak // Praca
Socjalna. - 2006, nr 1, s. 27-46.
31.
PROBLEM wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
/ Daria Mejnartowicz // Problemy Rodziny. - 1995, nr 6, s. 7-10.
32.
PROFILAKTYKA i prewencja przemocy seksualnej / Bożena Gwizdek // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s. 61-62.
33.
PRZEJAWY i skutki przemocy seksualnej w rodzinie : psychologiczne studium przypadków
/ Anatol Bodanko // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 274-283.
34.
PRZEMOC seksualna - błędne przekonania / Renata Gardian-Miałkowska // Remedium. 2013, nr 6, s. 8-9.
35.
PRZEMOC seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze / Jacek Tyc // Opieka
Wychowanie Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 8-14.
36.
PRZEMOC seksualna w konflikcie zbrojnym : charakterystyka i penalizacja zbrodni /
Marzena Ołtarzewska // Sprawy Międzynarodowe. - 2009, nr 2, s. 53-70.
37.
PRZEMOC seksualna w małżeństwach polskich / Violetta Nowacka // Problemy Rodziny. 1998, nr 2, s. 39-43.
38.
PRZEMOC seksualna w świadomości dorosłej młodzieży szkolnej w Gdyni / Maciej Dębski
// Remedium. - 2011, nr 4, s. 1-3.
39.
PRZEMOC seksualna wobec dzieci / Małgorzata Sfora // Małżeństwo i Rodzina. - 2002,
nr 2, s. 41-44.
40.
PRZEMOC seksualna wobec dzieci w rodzinie : definicje, częstość występowania,
przyczyny, objawy, formy i skutki, możliwości pomocy / Krystyna Komosińska // Problemy
Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 52-63.
41.
PRZEMOC sekualna wśród więźniów odbywających karę pozbawienia wolności / Andrzej
Bałandynowicz // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3/4, s. 69-89.
Sieradz, 2016
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz
tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20
www.bpsieradz.pl
42.
PRZEMOC w małżeństwie, czyli o życiu we dwoje za wszelką cenę / Danuta Rode //
Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 13-23.
43.
PRZEMOC wobec dziecka w rodzinie / Jolanta Maćkowicz // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2004, nr 5, s. 34-38.
(Dotyczy przemocy seksualnej)
44.
PRZEMOC wobec kobiet jako zagrożenie powszechne / Anna Markowska // Problemy
Rodziny. - 1999, nr 5/6, s. 25-31.
45.
RADZENIE sobie z wykorzystywaniem seksualnym w dzieciństwie a samoocena ofiar /
Aleksandra Malec // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 22-25.
46.
RODZINNE uwarunkowania seksualnego wykorzystywania dzieci / Irena Pospiszyl //
Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 77-81.
47.
ROLA matki w kazirodczych konataktach ojca z córką / Kazimierz Pospiszyl // Małżeństwo
i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 48-51.
48.
ROZMOWY intymne: o przemocy seksulanej w rodzinie / Anna Grygoruk // Kwartalnik
Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172.
49.
SEKSUALNE krzywdzenie dziecka / Krystyna Baranowicz // Edukacja. - 1998, nr 2,
s. 66-77.
50.
SEKSUALNI kłusownicy / Hanna Brycz // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 32-35.
51.
SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNY portret sprawców przestępstw seksualnych
popełnianych na dzieciach / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata Kuich //
Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 64-68.
52.
WYKORZYSTYWANIE seksualne dzieci / Irena Pospiszyl // Psychologia Wychowawcza. 1993, nr 1, s. 53-59.
53.
SKALA wykorzystywania seksualnego dzieci : wybrane aspekty // Remedium. - 2012, nr 1,
s. 24-25.
54.
TEMAT tabu : napastowanie seksualne / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. 2011, nr 9, s.12.
55.
WIEDZA : broń przeciw przemocy / Izabela Jąderek // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5,
s. 84-90.
56.
WSPÓŁPRACA pracownika socjalnego z ofiarą przemocy seksualnej / Joanna Cicha //
Praca Socjalna. - 2007, nr 3, s. 90-99.
57.
WYKORZYSTANIE seksualne / Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 3, s. 22-23.
58.
WYKORZYSTYWANIE seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Izabela
Fornalik // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 4, s. 99-116.
Sieradz, 2016
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz
tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20
www.bpsieradz.pl
59.
WYMOWA sygnałów molestowania / Katarzyna Ziółkowska // Edukacja i Dialog. - 2005,
nr 10, s.60-63.
60.
WYSOKI sądzie, boję się / Krzysztof Zbytniewski // Polityka. - 2004, nr 36, s. 72-75.
61.
ZAINTERESOWANIE nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 42-46.
62.
ZATARCIE skazania za przestępstwa o charakterze seksualnym / Katarzyna Banasik //
Państwo i Prawo. -2013, nr 9, s. 95-105.
63.
ZJAWISKO seksualnego krzywdzenia dziecka / Stanisława Tucholska // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 20-23.
64.
ZŁY dotyk / Małgorzata Kordoń // Charaktery. - 2004, nr 9, s. 41-42.
65.
ZŁY dotyk - prawdy i mity / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 44-46.
66.
ZNAKÓW szczególnych brak : jakie zachowania powinny cię zaniepokoić / Barbara
Pietkiewicz // Polityka. - 2004, nr 35, s. 86-88.
67.
ZWALCZANIE niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania
seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej/ MałgorzataSkórzewska-Amberg // Państwo i
Prawo. - 2013, nr 8, s. 52-64.
Sieradz, 2016
Download