Była sobie otyłość. Część 3: Mutacja genu MC4R, genu POMC i

advertisement
Była sobie otyłość. Część 3:
Mutacja genu MC4R, genu POMC i
genu agouti
Mutacje w genie POMC i agouti są nierozerwalnie związane z otyłością.
Gen POMC zlokalizowano na krótkim ramieniu chromosomu 2. Zawiera on 3
egzony rozdzielone dwoma intronami i liczy 7665 pz. Kortykoliberyna jest
pierwszym aktywatorem transkrypcji POMC. W przednim płacie przysadki
ekspresja genu POMC jest stymulowana także przez wazopresynę i hamowana
głównie przez glikokortykoidy. Pierwszymi funkcjonalnymi hormonami
proopiomelanokortyny, powstałymi po bezpośrednim jej cięciu, są N-terminal,
ACTH, βLPH i częściowo γ-MSH. Wśród enzymów biorących udział w procesie
potranslacyjnej obróbki POMC znajduje się również: karboksypeptydaza E (CPE).
Receptor melanokortyny 3 (MC3R) oraz receptor melanokortyny 4 (MC4R)
kontroluje homeostazę energetyczną organizmu.
Skazali mężczyznę na śmierć. Jednak był tak gruby, że się nie mieścił na krześle
elektrycznym. Zarządzili dietę. Po tygodniu o chlebie i wodzie facet zamiast
schudnąć, przytył 10 kilo. Na krzesło nijak się nie mieści. Zarządzili tylko wodę
– znów przytył 10 kg. Postanowili nic mu nie dawać. Facet zamiast chudnąć,
poprawił się o 10 kg.
– Co jest? Czemu nie chudniesz?
– Jakoś nie mam motywacji…
Być może mężczyzna miał problemy natury genetycznej…;)
Genetycznie uwarunkowany niedobór POMC wywołuje otyłość olbrzymią, wtórną
niedoczynność nadnerczy oraz zaburzenia pigmentacji. Antagoniści MC4R
indukują łaknienie. Do takich antagonistów można zaliczyć białko agouti, które
ulega ekspresji w skórze (powoduje zmianę zabarwienia włosów u myszy).
Kodowane jest ono przez gen agouti. Mutacja genu agouti prowadzi do otyłości,
podobnie jak mutacja MC4R. Mutacja agouti powoduje rozwój cukrzycy oraz
indukuje otyłość poprzez wiązanie z MC4R, co udowodniono w badaniach
doświadczalnych na zwierzętach. Najlepiej poznane typy mutacji u myszy to Ay
(ang. lethal yellow) i Avy (ang. viable yellow). U ludzi odkryto zlokalizowany w
chromosomie 20, homolog mysiego genu agouti, którego sekwencja jest w 85%
identyczna z genem mysim.
Częstą przyczyną otyłości jest mutacja i polimorfizm genu receptora
melanokortyny 4 (MC4R). Częściowa lub całkowita utrata funkcji tego
receptora jest przyczyną braku MSH-α (fizjologicznie hamuje łaknienie). Dochodzi
do hiperinsulinemii, która pojawia się przed otyłością. Doprowadza ona do
wysokiego wzrostu osobnika oraz dużej gęstości mineralnej kości. Wśród innych
objawów klinicznych hipofunkcji MC4R jest otyłość olbrzymia i hiperfagia.
W następnej części….: mutacja genów kodujących czynniki stymulujące
termogenezę.
Data publikacji: 10.01.2011r.
Download