WYKLAD 7 BIALACZKI, ADENOWIRUSY PTASIE-2

advertisement
WYKLAD 7 BIALACZKI, ADENOWIRUSY PTASIE-2.doc
(74 KB) Pobierz
WYKŁAD 7
Najważniejsze nowotworowe choroby drobiu mają etiologię wirusową i wywołane są przez zarazki
należące do rodziny:
Herpesviridae (DNA)
1. wirus choroby Mareka
-
Retroviridae (Retrovirus, RNA, C oncovirus)
1. wirus białaczki ptasiej – Avian leucosis viru, ALV
2. wirus retikuloendoteliozy – Reticuloendotheliosis virus, REV
wirus choroby limfoproliferacyjnej – Lymphoproliferative disease virus, LPDV
3.
„Avian Leukosis complex” od 1967r.
BIAŁACZKI
(Leucosis, Leukosis)
Podrodzina: Oncornavirinae
Gatunek: kury, indyki, przepiórki japońskie
Wiek:
16 tygodni do 2 lat
-
Drogi zakażenia:
transowarialnie
przewód pokarmowy
układ oddechowy,
przez skórę - aktualnie zwiększa się rola zakażenia horyzontalnego
Odsetek śmiertelności: 0,2 – 15%
Wirusy białaczkowo – mięsakowe
BIAŁACZKA
Mieloidalna
Limfoidalna
(najczęstsza)
Mieloblastyczna
SZPIK KOSTNY
Ściana zatoki
Erytroblastyczna
(czerwienica)
Erytropoeza
Mielopoeza
Hemocytoblast opuszcza ścianę zatoki
Hemocytoblast HE
HE
mieloblast (gdy
transformacja
mieloblastyczna
)
Erytroblast EB
(Ulega transformacji erytrblastycznej)
(mielocytomatoza)
mielocyty
garnulocyty
Erytrocyt ECY
+ transformacja limfocytow B – limfoblastyczna
Czynniki usposabiające:
- chów wielkostadny
- nieodpowiednia selekcja genetyczna
- wychów młodzieży z ptakami dorosłymi
- niedobory mikroelementów (np. Se)
Objawy kliniczne:
mało charakterystyczne w I etapie
postępujące wychudzenie, biegunka
bladość grzebienia
niekiedy postawa pingwina
AP:
wielokrotne powiększenie narządów lub obecność na przekroju słoninowatych guzów różnej
wielkości, zwłaszcza w wątrobie, śledzionie i nerkach
nowotworowy rozrost i zniekształcenie jajnika
w białaczce czerwono - krwinkowej obecność wybroczyn pod błonami surowiczymi i w błonie
śluzowej jelit cienkich
w białaczce szpikowej zmiany podobne do białaczki limfoidalnej, „cytrynowy grzebień”,
wątroba obrzęknięta, koloru miedzianego
w białaczce limfoidalnej: wątroba, śledziona, nerki o kolorze szarym lub szaro-czerwonym
Leczenie – nie opracowane / brak szczepień!!!
-
Zapobieganie:
selekcja genetyczna rodzin, w których wystąpiły przypadki zachorowań
eliminacja z rozrodu sztuk reagujących dodatnio w teście ELISA z Ag grupowo swoistym,
do produkcji szczepionek używać jaj SPF lub z ferm wolnych od białaczek lub od niosek z 2 lub
3 roku nieśności
właściwa higiena lęgu
Materiał genetyczny wirusa białaczki – prowirus – u 99,9 rodów
Ważna – selekcja stad rodzicielskich
-
Do zakażenia dochodzi :
na drodze wiremii ( musi być komórka żywa)
w czasie wędrówki plemnika przez jajowód, w części głównej wirus namnaża się, a największe
jego ilości znajdują się w białku jaja
białko stanowi cenny materiał do badań
w ostatnim 10-leciu nowa postać ALV-J, szybko rozprzestrzeniła się dzięki:
piramidalnej strukturze produkcji drobiarskiej
wymianie materiału genetycznego
większej wrażliwości
Nienowotworowe zmiany w przebiegu białaczki są trudne do oceny.
Eksperymentalnie w Holandii udowodniono – mniejsze przyrosty o 226g w 42 dniu zycia w stadach po
rodzicach białaczkowych.
Klasyfikacja ALV
Retroviridae
A
B
znaczenie w patologii
C oncovirus
C
D
ALSV
E
(avian leucemia sarcoma virus –
wirus białaczkowo-mięsakowy)
gatunek wirusa białaczki
H
- endogenne wirusy
F
G
u perlic i bażantów
I
J
- nowy
Egzogenne - mogą egzystować poza komórką
Endogenne – przenoszą się z komórki do komórki ale bez cech zakaźności, same nigdy nie będą źródłem
zakażenia
Wirus:
Białkiem wspólnym – p27 – grupowo swoisty
Białko gatunkowo swoiste dla typu J – gp85
Genom – RNA
Nukleokapsyd – integraza i odwrotna transkryptaza
Matriks
Kapsyd – p27
Otoczka – gp85, gp37
Błona lipoproteinowa
Wypustki
Ważniejsze geny ALV:
Nazwa genu
env
gag
pol
onc
funkcja genu
gen kodujący sekwencję białek otoczki wirusowej (gp85)
gen kodujący syntezę materiału genetycznego wirusa i białek rdzenia wirusa (p27)
gen kodujący enzym RNA zależną polimerazę DNA (odwrotną transkryptazę)
gen kodujący białka indukujące transformację nowotworową komórek gospodarza
Wirus J – może transformować mielocyty, czyli już dojrzałe komórki – białaczka mielocytarna
-
-
Egzogenne wirusy białaczki:
podobieństwo w budowie genu ENV pomiędzy podgrupami wynosi 80-85% za wyjątkiem
wirusa typu J (40%)
wiązanie z receptorem komórkowym jest możliwe poprzez białka wypustek
niewielkie zmiany genu ENV nie pociągajace za sobą konieczności „użycia” innego receptora
komórkowego
-
Inne różnice ALV-J:
długi fragment końcowy (LTR)
spektrum onkogenne
LTR określa spektrum guza
Endogenne wirusy białaczkowe :
-
podgrupa E
obecny w komórkach rozrodczych u wszystkich obecnie hodowanych ras kur
przekazywany zgodnie z prawem Mendla
nieonkogenny (różnice w budowie LTR)
zasadniczo jest defektywny (brak genu env)
niektóre wirusy podgrupy E wykazują inne systemy by uzyskać gen ENV
J – rekombinacja wirusów A i E
...
Plik z chomika:
MedycynaWeterynaryjna
Inne pliki z tego folderu:
Koło 3 drób pytania.doc (19 KB)
 1554490_789317861084562_844005095_n.jpg (155 KB)
 Choroby papug, gołębi, chlamydofiloza.7z (5496 KB)
 1607098_789317811084567_810835418_n.jpg (127 KB)
 ćw 9 - chor inwazyjne, kokcydioza.7z (10643 KB)

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Immunologia kliniczna
 Prewencja
 Psy i koty
 Weterynaria sądowa
Download