ĆWICZENIE X TEMAT: Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych

advertisement
Imię i nazwisko:………………………..
Sekcja:………..
Wersja: ……
Analizowany gen…..
Data: ……..2017 r.
ĆWICZENIE X
TEMAT: Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych
Sekwencja 20 nukleotydowa:………………………………………………….
Zadanie 1. Przeprowadź walidację wyniku sekwencjonowania NGS za pomocą manualnej
metody enzymatycznej Sangera i Coulsona.
1. Protokół sekwencjonowania DNA genu …….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Wizualizacja wyniku sekwencjonownania fragmentu DNA genu ….. metodą Sangera i
Coulsona za pomocą elektroforegramu.
Zadanie 2. Przeprowadź walidację wyniku sekwencjonowania NGS za pomocą manualnej
metody chemicznej Maxama i Gilberta.
1. Protokół sekwencjonowania DNA genu …….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Wizualizacja wyniku sekwencjonownania fragmentu DNA genu ….. metodą
chemiczną Maxama i Gilberta za pomocą elektroforegramu.
Zadanie 3. Analiza wyniku porównania dwóch badanych sekwencji genu env wirusa HIV.
1) Ile jest zmian w badanych sekwencjach?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2) Jakiego typu są to mutacje?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
3) Jaki efekt fenotypowy powodują wykryte mutacje?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Pytania sprawdzające
Wymień i krótko opisz metody sekwencjonowania, z uwzględnieniem metod nowej i starej
generacji.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Określ w jakim zakresie badań biotechnologicznych pomocne lub niezbędne jest
zastosowanie technik sekwencjonowania, podaj przykłady.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Opisz sposoby przygotowania produktów PCR do sekwencjonowania.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Download