nasze komórki nie są genetycznie identyczne

advertisement
Kolejny dogmat biologii obalony:
nasze komórki nie są genetycznie
identyczne
Organizm ludzki jest mozaiką komórek różnych genetycznie” – do takich
zaskakujących wniosków doszli badacze z Yale Child Study Center. Tym
samym obalili oni twierdzenie, którego wszyscy uczyliśmy się w szkołach,
ze każdy organizm zbudowany jest z dokładnie identycznych komórek.
Dzięki technice sekwencjonowania genomowego (NGS) możliwe stało się
analizowanie genomu poszczególnych komórek, a nie tak jak dotychczas,
wypadkowej całej badanej ich populacji. NGS pozwolił na porównywanie
pojedynczych genomów – coś, co przez dekady od opracowania pierwszej techniki
sekwencjonowania było nierealne.
Z najnowszych badań, opublikowanych w połowie listopada w Nature,
dowiadujemy się że ok. 30% „normalnych” komórek skóry ludzkiej zawiera
duplikacje i delecje różnych fragmentów genomu (tzw. copy number variation,
CNV). Jest to zjawisko obserwowane wcześniej na dużą skalę w chorobach
nowotworowych- nikt nie przypuszczał, że występuje ono fizjologicznie w tak
dużym odsetku komórek prawidłowych.
Badacze z Yale przebadali komórki macierzyste skóry od dawców z dwóch rodzin,
opracowanie wyników zajęło im ponad 2 lata. Po wykryciu różnic genetycznych
pomiędzy komórkami tego samego dawcy upewniali się, że różnice w ilości kopii
nie są zjawiskiem nabytym podczas hodowli komórek macierazystych ani
artefaktem, ale występowały już na wczesnym etapie rozwoju dawcy. Świadczy o
tym fakt, że dojrzałe komórki skóry posiadały ten sam wzór CNV, co komórki
macierzyste.
CNV, czyli zmiana ilości kopii fragmentów DNA
to jedno ze zjawisk uważanych za swoiste dla nowotworów, które okazuje się być
całkowicie naturalne dla organizmu. (grafika autorstwa Michaela Helfenbeina,
Yale)
Odkrycie to każe nam zweryfikować wiele twierdzeń- zaczynając od tego o
identyczności genetycznej komórek organizmu, poprzez tezę o
doskonałości mechanizmów replikacji i naprawy DNA, kończąc na
założeniu, że CNV pojawiają się głównie w wyniku procesów
nowotworowych.
Źródło: Yale News
Data publikacji: 19.12.2012r.
Download