Była sobie otyłość. Część 2: Wstęp do genetyki otyłości.

advertisement
Była sobie otyłość. Część 2: Wstęp
do genetyki otyłości.
Jak już pisaliśmy w poprzednim odcinku przyczyną otyłości oprócz
dodatniego bilansu energetycznego są uwarunkowana genetyczne,
zaburzenia wewnątrzwydzielnicze czynności gruczołów, uszkodzenie
podwzgórza oraz wpływ niektórych leków. Otyłość może również wystąpić
po urodzeniu z powodu lepszej przyswajalności pokarmu oraz wzrostu
łaknienia. Pojawia się wtedy jako rekompensata niedożywienia płodu.
Przekarmianie sprzyja rozwojowi otyłości, jednakże istnieje uwarunkowana
genetycznie otyłość tzw. hiperplastyczna (rozrostowa), związana ze zwiększeniem
liczby adipocytów. Ten typ otyłości może również być wynikiem przekarmiania w
dzieciństwie i nie jest zbytnio podatny na odchudzanie.
Intensywne badania nad otyłością wykazały, iż kluczową rolę w patogenezie
otyłości odgrywają czynniki genetyczne. Wyodrębniono 5 genów, które zaliczane
są do tzw. genów otyłości:
-gen ob (obese) – gen leptyny;
-gen db (diabetes) – gen receptora leptyny;
-gen fat –gen karboksypeptydazy E;
-gen agouti – gen peptydu agouti, antagonisty receptora melanotropowego;
-gen tub – gen białka tubby.
Z praktycznego punktu widzenia genetyczne przyczyny otyłości podzielono na:
-Mutacje pojedynczego genu skojarzone z otyłością;
-Mutacje wielogenowe.
Do mutacji pojedynczego genu zalicza się przede wszystkim:
-polimorfizm genu receptora melanokortyny- 4;
-mutacje w genie POMC i agouti;
-mutacje genu receptora dopaminy D4;
-mutacje genów kodujących czynniki stymulujące termogenezę;
-mutacje genów leptyny i receptora leptyny.
Przedstawiamy część 2 cyklu o otyłości..
W następnej części….: polimorfizm genu MC4R oraz mutacje w genie POMC i
agouti jako jedne z przyczyn zaburzeń gospodarki lipidowej.
Data publikacji: 08.06.2015r.
Download