Kultura i sztuka jako mechanizm zmiany społecznej

advertisement
ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EDUKACJI KULTUROWEJ
WARSZTATY 2016
STOPNICA
WDK KIELCE, MAJ 2016
HARMONOGRAM WARSZTATÓW
21 maja 2016
Edukacja kulturalna budowana na zasobach.
Zbigniew Mieruński
22 maja 2016
Warsztaty animacji społeczno - kulturalnej
Kultura i sztuka jako mechanizm zmiany społecznej
Szymon Pietrasiewicz
28-29 maja 2016
Współpraca na rzecz edukacji kulturalnej
Praca metodą projektu w obszarze edukacji kulturalnej
Jacek Gralczyk
11-12 czerwca 2016
Po co teatr… dzieciom, społecznościom, Tobie?
Wera Idzikowska
18 czerwca 2016
Po co nam fotografia? Jak z nią pracować?
Krzysztof Pacholak
19 czerwca 2016
Przeżycie teatralne, doświadczanie sztuki jako element wspierający edukację kulturalną
Aleksandra Drzazga
2
21 maja 2016
Temat:
Edukacja kulturalna budowana na zasobach.
Prowadzący:
Zbigniew Mieruński
Zbigniew Mieruński – Pracownia Sztuki Społecznej
Trener, superwizor, animator społeczno-kulturalny, ekspert ds. rozwoju
lokalnego i animacji społecznej, ponad 16-letnie doświadczenie trenerskie,
przeprowadzenie ponad 3000 godzin szkoleniowych, z zakresu: diagnoza
zasobów i potrzeb, partnerstwa lokalne, planowanie strategiczne samorządów
i instytucji kultury, pisanie projektów, aktywizacja społeczności lokalnych,
organizowanie społeczności lokalnej, ewaluacja projektów i programów,
rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz wielu innych z zakresu szeroko
rozumianego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Lokalna praca doradcza
i szkoleniowa dla potrzeb projektów w obszarze partycypacji społecznej,
lokalnych polityk kultury, organizowania zespołów zadaniowych.
Współpraca trenerska z Partnerami zagranicznymi - Ukraina, Białoruś, Rosja,
Mołdowa, Litwa, Ukraina i Gruzja. Od 1998 roku związany z Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Wieloletni dyrektor Domu Kultury w Gołdapi. Pomysłodawca i realizator
kilkudziesięciu projektów kulturalnych i społecznych na Mazurach.
Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny działającego na rzecz
rozwoju społeczno-kulturalnego i ekonomicznego północno-wschodnich Mazur.
Artysta – maluje, rysuje, tworzy obiekty artystyczne. Właściciel Pracowni Sztuki
Społecznej.
3
Opis warsztatów:
Podczas warsztatu uczestnicy poznają metody „odkrywania” skarbów kultury
lokalnej i w oparciu o nie konstruowania narzędzi edukacyjno-animacyjnych.
Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi.
4
22 maja 2016
Temat:
Warsztaty animacji społeczno - kulturalnej
Kultura i sztuka jako mechanizm zmiany społecznej
Prowadzący:
Szymon Pietrasiewicz
Szymon Pietrasiewicz - Centrum Kultury w Lublinie
Kierownik - Pracowania Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry", aktywista
miejski, animator projektów kulturalno - społecznych, happener,
kulturoznawca. Pracuje w Centrum Kultury w Lublinie jako koordynator
pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry". Realizuje projekty
artystyczne w przestrzeni miejskiej.
Opis warsztatów:
Warsztaty będą się składały z dwóch części.
Pierwsza część to wprowadzenie teoretyczne, przedstawienie dobrych praktyk,
prezentacja oraz omówienie narzędzi pracy animatora kultury. Druga część
warsztatowa. Podczas warsztatów uczestnicy wytypują problemy, z którymi się
borykają w swoich miejscowościach. Wskazane zagadnienia zostaną omówione
i poszukamy działań z zakresu animacji kultury, które pozwolą je rozwiązać.
Zastanowimy się nad rolą animatora kultury jako lidera zmiany społecznej
i osoby wdrażającej nowe rozwiązania w zakresie kontaktu pracowników
instytucji kultury/NOG ze społecznością lokalną.
5
28-28 czerwca 2016
Temat 1:
Współpraca na rzecz edukacji kulturalnej
Temat 2:
Praca metodą projektu w obszarze edukacji kulturalnej
Prowadzący:
Jacek Gralczyk
Jacek Gralczyk – rocznik 1963. Z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej
potrzeby animator kulturalny i społeczny. Przez kilkanaście lat dyrektor domu
kultury. Od 15 lat związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL –
członek Rady Programowej. Obecnie edukator i ekspert. Między innymi:
wykładowca Collegium Civitas i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im.
Heleny Radlińskiej. Jeden z założycieli Zrzeszenia Animatorów Kultury "Forum
Kraków" – członek Zarządu.
Opis warsztatów:
Temat 1 (pierwszy dzień): Współpraca na rzecz edukacji kulturalnej:
Po co i dlaczego warto współpracować?
- silne i słabe strony współpracy
- współpraca na tle innych strategii społecznych
- edukacja kulturalna jako narzędzie zmiany społecznej
Czym jest współpraca wokół edukacji kulturalnej
- definicje współpracy
- cechy partnerstw
6
- typy partnerstw
Budowanie i funkcjonowanie partnerstwa
- fazy budowania partnerstwa
- cechy dobrego partnerstwa
- bariery i wyzwania współpracy
Współpraca wielosektorowa i pierwsze zamysły partnerskie
- sektory - lokalni aktorzy sceny edukacji kulturalnej
- aspekty organizacyjne partnerstwa wielosektorowego
- nasze pierwsze partnerstwo
Temat 2 (drugi dzień): Praca metodą projektu w obszarze edukacji kulturalnej
Metoda projektu w strukturze animacji kulturalnej
- podstawowe aspekty pracy metodą projektu
- źródła projektów
- model animacji kulturalnej
Warsztat projektu edukacji kulturalnej cz. I
- diagnoza wyjściowa
- cele projektu
- rezultaty i wskaźniki skuteczności
Warsztat projektu edukacji kulturalnej cz. II
- harmonogram
- budżet i finansowanie
- ewaluacja
Zarządzanie projektem
- definicje zarządzania projektem
- etapy realizacji projektu
- narzędzia wsparcia zarządzania projektem
- etapy realizacji projektu
- narzędzia wsparcia zarządzania projektem
7
11-12 czerwca 2016
Temat:
Po co teatr… dzieciom, społecznościom, Tobie?
Prowadzący:
Wera Idzikowska
Wera Idzikowska – kulturoznawczyni, pedagożka teatru, animatorka społecznokulturowa, absolwentka Laboratorium „Projektowanie Kultury” pod
kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Duniec oraz Szkoły Pedagogów Teatru w
ramach Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, koordynatorka
projektów edukacji kulturowej w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie:
„Dilettante laboratorium animacji teatralnej” skierowanego do pedagogów
i animatorów teatralnych oraz „DIY. Tryb warunkowy” skierowanego do
początkujących animatorów społeczno-kulturowych z ośrodków wiejskich
w Małopolsce, koordynatorka merytoryczna działań podejmowanych
w Małopolsce w ramach programu Bardzo Młoda Kultura oraz tutorka
uczestników tego programu; ewaluatorka działań adresowanych do dzieci
i młodzieży w ramach programu „Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego
im. Z. Raszewskiego w Warszawie, tutorka nauczycieli korzystających z narzędzi
teatralnych w pracy edukacyjnej w ramach programu „Teatroteka szkolna”
IT im. Z. Raszewskiego. Pomysłodawczyni kolektywu społeczno-kulturowego
Performeria wiejska, w ramach którego realizuje warsztaty dla dzieci
i konsultuje działania społeczno-kulturowe w małych miejscowościach
Małopolski. Z zamiłowania antropolożka fotografii i pedagożka cyrku. Wymyśla
i prowadzi warsztaty teatralne, żonglerskie, performatywne i wizualne.
Projektuje działania długofalowe.
8
Opis warsztatów:
Dwudniowe spotkanie ma charakter konsultacyjno-warsztatowy – różne
możliwości działania teatralnego i okołoteatralnego z dziećmi i/lub młodzieżą
zostaną skonfrontowane z możliwościami i wątpliwościami uczestników oraz
specyfiką ich pracy lokalnej. W trakcie spotkania zaprezentuję i omówię
postawy oraz metody pracy pedagogiczno-teatralnej i animacyjnej promowane
i stosowane przeze mnie w mojej pracy z rozmaitymi społecznościami
lokalnymi. Wspólnie zrealizujemy krótkie działanie performatywne bazujące na
potencjale grupy, jaką razem stworzymy. Spotkanie zostało podzielone na
6 modułów:
1. Po co teatr… dzieciom, społecznościom, Tobie?
2. Dziecko jako odbiorca| uczestnik
3. Działania teatralne w kontekście współczesnej pedagogiki
4. Akcja teatralna - próba
5. Bardzo Młoda Kultura – kwestionariusz problemowy
6. Projekt teatralny
Każdy moduł składa się z rozgrzewki teatralnej, warsztatu, prezentacji
i podsumowania będącego zaproszeniem do konsultacji. Każdy z uczestników
powinien zabrać ze sobą: poduszkę/karimatę/koc/itd. do siedzenia oraz
wygodny strój nieograniczający ruchów.
9
18 czerwca 2016
Temat:
Po co nam fotografia? Jak z nią pracować?
Prowadzący:
Krzysztof Pacholak
Krzysztof Pacholak (1986), fotograf, animator kultury. Prowadzi warsztaty
fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2003 roku związany
z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę" (pracuje przy projektach
edukacyjnych i artystycznych, m.in. "Migawki", „Fotoprezentacje“, „Polis(h)
Photo Lab“ "Polska.Doc", "Kino Filmów Dokumentalnych", współtworzy
Spółdzielnię Młodych Twórców). Jest członkiem sieci Latających Animatorów
Kultury. Uczy fotografii w Służewskim Domu Kultury.
Ukończył socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego oraz fotografię w Instytucie Twórczej Fotografii w Opawie
(Czechy).
Opis warsztatów:
Warsztat poświęcony pracy z fotografią w szkole/ domu kultury / bibliotece.
Jak ośmielić grupę, jakie zajęcia i tematy zaproponować, co działa i co nie
działa? W jaki sposób zachęcić młodzież (i nie tylko) do korzystania z fotografii
jako narzędzia społecznej zmiany i wspierania lokalnych społeczności? Jak
edukować poprzez fotografię?
Na potrzeby zajęć uczestnicy potrzebują aparatu cyfrowego z czystą kartą
pamięci i naładowaną baterią.
10
19 czerwca 2016
Temat:
Przeżycie teatralne, doświadczanie sztuki jako element
wspierający edukację kulturalną
Prowadzący:
Aleksandra Drzazga
Aleksandra Drzazga – nauczyciel gimnazjalny, prowadzący zajęcia wychowanie
do twórczości Teatr w ramach autorskiego programu Klasy Aktywności
Twórczej w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.
Absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST we Wrocławiu.
Uczestniczka Programu Liderki Teatroteki Szkolnej organizowanego przez
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.
Opis warsztatów:
Program warsztatów obejmować będzie m.in. kwestie związane
z przygotowaniem
młodego
człowieka
do
odbioru
sztuki
teatralnej, ze wskazaniem możliwości realizacji podstawy programowej języka
polskiego i wiedzy o kulturze (na różnych etapach edukacyjnych) i form pracy.
Przedstawiona zostanie również szansa kształcenia kompetencji obywatelskich
i społecznych, jaką daje bezpośredni kontakt młodego człowieka ze sztuką.
Przekonam, że warto dostrzegać potencjał kulturotwórczy miejsca, w którym
żyjemy .W trakcie warsztatów chciałabym przybliżyć uczestnikom działania
twórcze dostępne każdemu uczestnikowi zajęć, mając w głowie nauczanie
ważnej umiejętności jaką jest odbiór sztuki, w tym teatralnej oraz
zaproponować działania teatralne mające na celu pobudzenie kreatywności
i współpracy oraz działania twórcze sprzyjające osobistej refleksji.
11
Download