Plan ramowy - Psych-On

advertisement
I Ogólnopolska Konferencja Studencka
"Psych-On"
Plan ramowy
08.00-09.00 – Rejestracja uczestników konferencji
09.00-09.15 – Uroczyste otwarcie konferencji
09.15-10.15 – Wykłady inaugurujące
Tytuł: Męska depresja - koncepcja, geneza i metody pomiaru
Prof. dr hab. Jan Chodkiewicz - Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii,
Uniwersytet Łódzki
Tytuł: Prawdy i mity na temat orientacji seksualnej
Prof. dr hab. Tadeusz Pietras - Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi
10:15-11:30 – Sesja „Uzależnienia”
Prowadzący:
Prof. dr hab. Jan Chodkiewicz - Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut
Psychologii, Uniwersytet Łódzki
dr n. med. Łukasz Mokros, SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii,
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Związek czynników osobowościowych, tożsamościowych i motywacyjnych z
częstym i kompulsyjnym korzystaniem z Facebooka
Leszek Chmara
Narcyzm i mechanizmy obronne u osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych
Marta Habrzyk, Anna Kasprzak, Magdalena Szklarska, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
Organizacja osobowości u osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
Maja Kotlińska, Karolina Mudło, Marta Rokita, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy
Walidacja Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction
Scale) autorstwa Andreassen, Torsheima, Brunborga i Pallesen wśród polskich
uczniów i studentów
Julia Maria Balcerowska, Adriana Biernatowska, Piotr Bereznowski, Uniwersytet
Gdański
Strona 1 z 4
I Ogólnopolska Konferencja Studencka
"Psych-On"
11:30-11:45 – Przerwa
11:45-13:00 – Sesja „Neuropsychologia kliniczna”
Prowadzący:
Dr Monika Wiłkość-Dębczyńska - Pracownia Neuropsychologii, Zakład
Psychologii Ogólnej i Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Agata Staszelis, SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Wydział
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechnika Łódzka
Wybrane korelaty pamięci prospektywnej osób chorych na SM
Joanna Skaruz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Neuroplastyczność - skąd się bierze i co na nią wpływa?
Monika Mazurek, Uniwersytet Jagielloński
13:00-13:15 – Przerwa
13:15-14:30 – Sesja „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”
Prowadzący:
Dr hab. Monika Talarowska - Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi
Karolina Kałczyńska, SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut
Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Gut feelings - od mikroflory przewodu pokarmowego do depresji.
Zofia Kołodziejczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Czy narcyz może być nieśmiały?
Maria Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie
Jaką strukturę osobowości ma narcyz?
Katarzyna Kwiatkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie
Umiejscowienie kontroli zdrowia, poczucie własnej skuteczności i poziom
lęku a motywacja do udziału w rehabilitacji u kobiet po mastektomii.
Kamila Adamczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Strona 2 z 4
I Ogólnopolska Konferencja Studencka
"Psych-On"
14:30-15:00 – Przerwa
15:00-16:15 – Sesja „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”
Prowadzący:
Dr Patryk Stecz - Zakład Metodologii Badań Psychologicznych i Statystyki,
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Maja Rzeczkowska, SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut
Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Kreatywność nauczania w obliczu wyzwań neurodydaktyki
Ewa Bensz-Smagała, Uniwersytet SWPS
Nadużywanie leków przeciwbólowych i innych dostępnych bez recepty przez
młodzież gimnazjalną
Magdalena Jurek, Dominika Raźniewska, Klaudia Tylec, Uniwersytet Medyczny w
Łodzi
Młodzi Polacy a choroba nowotworowa - przekonania oraz zachowania
zdrowotne.
Nadia Majewicz, Uniwersytet Warszawski
„Mali dorośli” – parentyfikacja w kontekście relacji z rodzeństwem.
Judyta Borchet, Aleksandra Lewandowska-Walter. Uniwersytet Gdański
16:15-16:30 – Przerwa
16:30-17:45 – Sesja „Varia”
Prowadzący:
Dr n. med. Paweł Rasmus - Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi
Magdalena Wojtalik, SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut
Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Strona 3 z 4
I Ogólnopolska Konferencja Studencka
"Psych-On"
Jakość życia w aspekcie seksualnym oraz oczekiwania dotyczące rehabilitacji
seksualnej u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów i chorobą zwyrodnieniową
stawów
Rafał Owsianik, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Popularyzacja zdrowego trybu życia a świadomość zagrożenia ortoreksją
wśród studentów uniwersytetów medycznych
Agata Mertka, Rafał Maciak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Praca z koniem jako sposób na poprawę funkcjonowania człowieka
Kinga Rucka, Uniwersytet Łódzki
Przegląd badań nad osobowościowymi uwarunkowaniami poczucia humoru
Małgorzata Rudzińska, Uniwersytet Łódzki
17:45-18:00 – Zakończenie konferencji, wręczenie nagród dla
autorów najlepszych prezentacji z każdej z sesji oraz niespodzianek
rozlosowanych wśród uczestników
Strona 4 z 4
Download