Profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia

advertisement
Program konferencji
Profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia
– zapobieganie wypaleniu zawodowemu
8 maja 2015 r.
Sala Okrągła, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
godz. 10.00-14.00
Powitanie i otwarcie konferencji – Hanna Zych Cisoń, członek Zarządu Województwa
Pomorskiego
1. Co to jest zjawisko wypalenia zawodowego – prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, lekarz
psychiatra
2. Wypalenie zawodowe wśród personelu medycznego – dr Maciej Walkiewicz, Katedra
psychologii, Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed
3. Stres w środowisku zawodowym – dwie twarze zjawiska – dr hab. Wiesław Jerzy
Cubała, lekarz psychiatra, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych GUMed
4. Portale internetowe jako nowy stresor w zawodzie lekarza – dr Agata
Zdun-Ryżewska, Katedra psychologii Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed
5. Konsekwencje pracy emocjonalnej w zawodach medycznych. Rola czynników
organizacyjnych – dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
Wydziału Zamiejscowego w Sopocie
6. Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym – perspektywa psychoterapeutyczna
– dr Małgorzata Tartas, Katedra psychologii Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed
7. Program promocji zdrowia – Profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników
ochrony zdrowia – koordynator programu mgr Anna Raj, pielęgniarka, Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
8. Rozwijanie kompetencji kadr medycznych z zakresu przeciwdziałania wypaleniu
zawodowemu – prezentacja 10-letnich doświadczeń z realizacji warsztatów
psychologicznych w szpitalach województwa pomorskiego – Małgorzata Moczulska,
psycholog
Download