Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

advertisement
Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie i
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Rzeszowie organizują
VI Podkarpacką Konferencję Naukowo -Szkoleniową Lekarzy Dentystów
"Leczenie konwencjonalne i metodami alternatywnymi we
współczesnej stomatologii"
HOTEL „HILTON”4*,
5-6.02.2016 r.
5.02.2016(Piątek)
Od 14.00!!!!
14.30-14.45
14.45-16.15
Rejestracja uczestników
Otwarcie Konferencji i wystąpienie Dr n .med. Wojciecha Domkę - Prezesa OIL w Rzeszowie
Radca Prawny Tomasz Pęcherz
Zgoda na leczenie pacjenta - zasady sporządzania i znaczenie prawne.
Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów
16.15-16.30
Przerwa na kawę
16.30-17.30
Dr n. med. Małgorzata Kiernicka
Cięcie - skalpelem , laserem czy nożem chirurgicznym?
17.30-17. 45
Przerwa na kawę
17.45-18.45
Lek. dent. Grzegorz Ziętek
Użycie urządzeń piezo w praktyce lekarza stomatologa-alternatywa mniej
inwazyjna – możliwości i ograniczenia.
18.45-19.00
Dyskusja
20.00-2.00
9.00 – 10.00
Spotkanie koleżeńskie w klubie „LUKR”
( w spotkaniu mogą brać udział również osoby towarzyszące i osoby nie będące uczestnikami konferencji)
6.02.2016(Sobota)
Lek. dent Dariusz Paliga
Zastosowanie lasera diodowego w codziennej pracy lekarza stomatologa .
10.00-11.15
Dr n. med. Jacek Organa
Kinetyczne opracowanie tkanek twardych zęba piaskarką abrazyjną
nowatorską metodą leczenia w gabinecie stomatologicznym
11.15-11.30
Przerwa na kawę
11.30 – 12:30 Prof.
dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz
Możliwości chirurgicznego leczenie złamań wyrostków kłykciowych żuchwy 12.30-12.45 Przerwa na kawę
12:45 –13:45
Dr n.med. Jacek Organa
Wykonanie mostów adhezyjnych alternatywą dla klasycznej protetyki w
wybranych przypadkach- porady praktyczne i wieloletnie własne doświadczenia
13.45-14.45
Prof.dr hab. n.med. Marcin Kozakiewicz
Możliwości spersonalizowanego leczenia iw chirurgii szczękowo-twarzowej - ze
szczególnym uwzglednieniem chirurgii ortognatycznej
14.45-15.40 Obiad -Restauracja „HILTON”
15.40-16.45
Prof.dr hab. n.med Adam Włodarkiewicz
Stany przednowotworowe jamy ustnej ze szczególnym uwzglednieniem leukoplakii
i liszaja Wilsona.
16.45-17.15 Przerwa na kawę
Dr n. med. Małgorzata Kiernicka
17.15-18.30
Periimplantitis - przyczyny , klasyfikacja, algorytmy leczenia.
18.30-19.00 Zakończenie Konferencji
20.00-.....
------ BAL LEKARZA w Hotelu Prezydenckim( przy muzyce live !!!)-----------
Warunki uczestnictwa:
 Przesłanie do dnia 24.01.2016 r. karty zgłoszeniowej( udostępniona na stronie OIL i KS ORL) wraz z dowodem
wpłaty pocztą, faksem, e-mail lub osobiście na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
35-030 Rzeszów ul.Dekerta 2, fax: (17) 717 77 25
tel- (17) 717 77 17
[email protected]
z dopiskiem: „Konferencja OIL 5-6.02.2016 ”
 W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po 10.01.2016 r. zwracamy 20% wpłaty, a przed 10.01.2016 r
– 50% wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie Konferencji.
 Wpłaty prosimy kierować na konto OIL w Rzeszowie
PEKAO S.A. 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415
Zgłoszenie uczestnictwa, (karta zgłoszeniowa) do pobrania na stronie internetowej OIL w Rzeszowie-:
http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil64, http://www.ksoil.rzeszow.pl/ lub osobiście w siedzibie OIL.-
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy
Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Oddział w Rzeszowie
dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski,prof. nadzw.UR
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie
lek. dent. Radosław Maksymowicz
Viceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie
lek. dent. Adam Malawski -Róg
Download