wykład 9 05.12.2013r

advertisement
05.12.2013r. - Wykład 9
Temat: Zdarzenie cywilizacji wg wizji Samuela Huntingtona a wydarzenia w USA z 11 IX 2001 i ,, wojna z
terroryzmem"
1. Natura cywilizacji (według Huntingtona)
- cywilizacja jest to najwyższy, kulturowy stopień ugrupowania ludzi i najszersza płaszczyzna kulturowej
tożsamości
- spośród wszystkich obiektywnych elementów składających się na tożsamość cywilizacji najważniejszą rolę
odgrywa religia
- cywilizacja i rasa nie są tożsame, cywilizacja może łączyć różne rasy, ale ludzie tej samej rasy mogą także
należeć do różnych cywilizacji
- cywilizacja to całość - bez odniesienia do tej całości nie sposób zrozumieć żadnej z jej składowych
- cywilizacja jest największą jednostką kulturową; jest najwyższym kulturowym stopniem ugrupowania ludzi i
najszerszą płaszczyzną kulturowej tożsamości. Innymi słowy cywilizacja to największe ,,my" - w odróżnieniu od
wszystkich ,,onych", czyli grupa w ramach której czujemy się pod względem kulturowym jak w domu
- cywilizacje są śmiertelne, ale też i długowieczne - są najdłużej trwającymi zrzeszeniami ludzi, cechuje je
długotrwałość na przestrzeni wieków
2. Historia ludzkości to dzieje cywilizacji. Huntington wyróżnił następujące fazy ewolucji cywilizacji:
- skrzyżowanie
- okres ciąży
- ekspansja
- epoka konfliktu
- imperium światowe
- schyłek
- obca inwazja
3. Cywilizacje są organizmami kulturowymi, a nie politycznymi
- na cywilizację mogą się składać jedna lub więcej jednostek politycznych. (na cywilizację zachodnią składa się
kilkadziesiąt państw, ale z kolei cywilizację japońską tylko jedno państwo)
- nie ma cywilizacji uniwersalnej i świat nie idzie w kierunku powstania takiej cywilizacji, cywilizacja zachodnie
nie może za taką się uważać
4. Typologia cywilizacji - cywilizacje wymarłe i obecnie istniejące
1. siedem wymarłych:
- mezopotamska
- egipska
- kreteńska
- klasyczna
- bizantyjska
- środkowoamerykańska
- indyjska
2. osiem żywych (5+3)
- chińska
- japońska
- hinduistyczna
- islamska
- zachodnia
oraz
- prawosławna
- latynoamerykańska
- afrykańska
5. Przyczyny nasilenia konfliktu między islamem a Zachodem w XX wieku
a) podobieństwa a różnice obu religii:
- w islamie występuje koncepcja stylu życia jednoczącego religię i politykę, zaś w chrześcijaństwie oddzielenie
tych sfer, w myśl zasady ,,oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (por: Mt 22,1522)
- w obu religiach świat ujmowany jest w kategoriach ,,my" i ,,oni"
- obie religie są monoteistyczne, czyli nie uznają innych bóstw, uznają się za jedyne prawdziwe
- obie mają misjonarski charakter, czyli postulują nawracanie innowierców na prawdziwą wiarę
6. Przyczyny nasilenia konfliktu między islamem a Zachodem XX wieku
- przyrost ludności w krajach muzułmańskich i ich migracja na Zachód
- ruch Odrodzenia Islamu - muzułmanie na nowo uwierzyli w wyjątkowość swej cywilizacji
- niechęć islamu do Zachodu za ingerowanie w konflikty rozgrywające się w świecie muzułmańskim,
- upadek komunizmu, czyli zniknięcie wspólnego wroga Zachodu i islamu; odtąd zaczęli się uznawać i traktować
jak wrogów,
- coraz częstsze kontakty przedstawicieli zachodu i islamu pogłębiły poczucie tożsamości i zarazem odrębności
od drugiej strony.
7. Krytyka koncepcji zderzenia cywilizacji Huntingtona:
a) Nail Ferguson ,,Upadek zamiast zderzenia"
b) Oriana Fallaci /29 czerwca 1929- 15 września 2006/ Wściekłość i duma , Siła rozumu, Wywiad z samą sobą
- Arnold Toynby - cywilizacje umierają drogę samobójstwa, a nie morderstwa
c) Wafa Sultan - ,,cywilizacje nie zderzają się, lecz konkurują ze sobą"
Download