Mobilne urządzenie RFID

advertisement
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID
DO ZABEZPIECZENIA I KONTROLI ZBIORÓW
W WOLNYM DOSTĘPIE
W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
W KRAKOWIE
Marta Wójtowicz-Kowalska
[email protected]
Danuta Rebech
[email protected]
Biblioteka UPJPII
Nowy budynek Biblioteki UPJPII
 Problemy lokalowe biblioteki
 Wolny dostęp do zbiorów
 Nowa struktura sygnatury
AL0.L1.L2.L3.L4.L5.L6.L7./XXXX:TTT,S-DD
 Konieczność zabezpieczenia i kontroli zbiorów
Fot. Maciej Gradowski
Technologia RFID w Bibliotece UPJPII
System RFID obejmuje następujące procesy:
 programowanie etykiet RFID dla nowo wprowadzonych
zbiorów, jak również już istniejących;
 zmianę statusu etykiet podczas procesu rejestracji
wypożyczeń i zwrotów oraz wspomaganie procesu
wprowadzania danych do systemu bibliotecznego;
 monitorowanie i raportowanie poprzez tzw. bramkę procesu
przejścia (wyjścia) z biblioteki ze zbiorami bibliotecznymi;
 inwentaryzacja tzw. skontrum zbiorów bibliotecznych;
 poszukiwanie wybranej (wybranych pozycji) na regałach
bibliotecznych;
 kontrola poprawności ustawienia (kolejności) zbiorów na
regałach bibliotecznych.
Elementy systemu RFID
w Bibliotece UPJPII
Zintegrowany system wypożyczania i kontroli zbiorów oraz
zabezpieczeń ich przed kradzieżą tworzą:
 znaczniki RFID w postaci samoprzylepnych etykiet
 bramki kontrolne
 czytniki RFID
 mobilne urządzenia RFID
 etykiety do znakowania lokalizacji (półek)
 serwer bazy danych
 aplikacje powiązane z systemem VTLS/Virtua.
System ma możliwość rozbudowy o stanowisko samodzielnego
wypożyczania i zwrotów oraz wrzutnię do zwrotów.
Elementy i procesy systemu RFID
 Znaczniki RFID – podstawowe składniki systemu, które
służą do identyfikacji zbiorów bibliotecznych; zawierają
status i kod kreskowy dokumentu, jego sygnaturę/kod
lokalizacji oraz początek tytułu
Elementy i procesy systemu RFID
 Bramki kontrolne – ochrona przed nieuprawnionym
wyniesieniem pozycji, która nie została zarejestrowana
jako wypożyczona
Elementy i procesy systemu RFID
 Aplikacja „Bramka RFID” – monitorowanie książek
przenoszonych przez bramki w budynku biblioteki
Elementy i procesy systemu RFID
 Czytniki RFID – wprowadzanie danych do systemu
bibliotecznego, zmiany statusu na etykiecie, kodowanie
etykiet
Elementy i procesy systemu RFID
 Aplikacja „Programowanie etykiet” – pobieranie
danych z systemu Virtua, w którym katalogowane są zbiory
biblioteczne dla poszczególnych książek i czasopism
Elementy i procesy systemu RFID
 Aplikacja „Virtua Connector” – automatyczny odczyt
i rejestracja książek w systemie Virtua; obsługa operacji
wypożyczeń i zwrotów książek
Elementy i procesy systemu RFID
 Etykiety do znakowania półek – klejone na półki
regałów w celu wspomagania procesów inwentaryzacji i
poszukiwania pozycji oraz kontroli poprawności ustawienia
(kolejności) zbiorów
Elementy i procesy systemu RFID
 Mobilne urządzenie RFID – złożone z przenośnego komputera
mobilnego wyposażonego w zintegrowany czytnik kodów kreskowych i
czytnik RFID; możliwość regulacji siły/mocy odczytu; uruchomienie
skanowania poprzez przycisk znajdujący się na rączce czytnika RFID
(operacja skanowania kodów i odczytu etykiet RFID)
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Funkcje mobilnego urządzenia RFID - programowanie
etykiet, informacja o etykiecie, poszukiwanie zaginionych
zbiorów, kontrola poprawności położenia zbiorów,
inwentaryzacja/skontrum
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Programowanie etykiet - pobieranie danych z systemu
Virtua (dla książek) i odczyt kodu kreskowego (barkodu) oraz
programowanie stałej wartości dla czasopism
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Informacja o etykiecie - odczyt danych zapisanych w etykiecie.
Po odczycie danych z publikacji wyświetlanie następujących
informacji: kod kreskowy (barkod); sygnatura; tytuł (10 pierwszych
znaków); status dostępności (w bibliotece/wypożyczona); status
możliwości wypożyczenia (do wypożyczenia/tylko udostępniane na
miejscu).
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Poszukiwanie zaginionej pozycji – możliwość
poszukiwania jednej lub kilku zagubionych książek
jednocześnie; możliwy proces poszukiwania jako część
inwentaryzacji
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Poszukiwanie zaginionej pozycji – etapy postępowania:
 nie jest wymagane pobranie danych z bazy systemu Virtua;
 ręczne wpisanie kodu kreskowego (barkodu) poszukiwanej
pozycji (w przypadku inwentaryzacji wybranie z listy);
 przesuwanie czytnika wzdłuż rzędu książek ustawionych na
półce w trybie ciągłym, poprzez przyciśnięcie i trzymanie
przycisku wyzwalania (w przypadku inwentaryzacji jest
ograniczenie do listy pozycji z danej lokalizacji).
W trakcie odczytu odnalezione pozycje zostają zaznaczone
kolorem zielonym i uruchamia się również sygnał dźwiękowy.
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Poszukiwanie zaginionej pozycji – etapy postępowania:
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Kontrola poprawności ułożenia zbiorów - sprawdzenie
poprawności ustawienia (kolejności) książek na półce
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Kontrola poprawności ułożenia zbiorów – etapy
postępowania:
 możliwość ustalenia tolerancji przesunięcie ze względu na siłę
odczytu etykiet;
 pobranie danych z bazy systemu bibliotecznego Virtua, w którym są
katalogowane zbiory;
 podanie zakresu, (dwa pierwsze człony sygnatury i lokalizacja);
 sczytanie kodu kreskowego 2D z półki (określający początek zbioru)
i opcjonalnie drugi kod półki (określający koniec zbioru);
 przesuwanie czytnika wzdłuż rzędu książek ustawionych na półce
w trybie ciągłym, poprzez przyciśnięcie i trzymanie przycisku
wyzwalania.
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Kontrola poprawności ułożenia zbiorów – etapy
postępowania:
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Kontrola poprawności ułożenia zbiorów – wynik
odczytu
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Inwentaryzacja (skontrum) - sczytanie danych z etykiet
książek na półkach i porównanie ich z zawartością bazy
systemu bibliotecznego Virtua
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Inwentaryzacja (skontrum) – etapy postępowania:
 pobranie danych z bazy systemu bibliotecznego Virtua, w którym są
katalogowane zbiory;
 podanie zakresu (dwa pierwsze człony sygnatury i lokalizację);
 sczytanie kodu kreskowego 2D z półki (określający początek zbioru)
i opcjonalnie drugi kod półki (określający koniec zbioru);
 przesuwanie czytnika wzdłuż rzędu książek ustawionych na półce w
trybie ciągłym, poprzez przyciśnięcie i trzymanie przycisku
wyzwalania;
 rejestracja.
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Inwentaryzacja (skontrum) – etapy postępowania:
Mobilne urządzenie RFID – kontrola
i zarządzanie zbiorami
 Inwentaryzacja (skontrum) – wynik odczytu
Zalety i wady rozwiązania
Zalety:
 jednoczesne zastąpienie kodów kreskowych identyfikujących zbiory
i pasków magnetycznych chroniących zbiory przed kradzieżą;
 odczytywanie danych na odległość, nawet gdy tag/etykieta nie jest
widoczny;
 przechowywanie w tagach RFID o wiele więcej informacji niż w
kodach kreskowych i etykietach zajmując przy tym mniej miejsca
(pojemność pamięci identyfikatora to od kilkudziesięciu do kilku
tysięcy bitów);
 możliwość wielokrotnego zapisu informacji w tagach, a także odczyt
wielu tagów równocześnie;
 większa odporność na uszkodzenia tagów RFID;
 integracja z istniejącym systemem automatycznej identyfikacji (kody
kreskowe);
Zalety i wady rozwiązania
Zalety:
 możliwość identyfikacji zbiorów (na etykiecie zapisana sygnatura,
barkod, tytuł, status);
 zabezpieczenie księgozbioru (włączenie alarmu w przypadku próby
przekroczenia bramki z książką o statusie „niewypożyczona” wraz z
jej identyfikacją);
 usprawnienie procesu wypożyczeń i zwrotów wielu egzemplarzy
książek jednocześnie (bez konieczności sekwencyjnego
odczytywania kodów kreskowych);
 przeprowadzenie inwentaryzacji/skontrum za pomocą mobilnego
czytnika, bez konieczności wyjmowania rejestrowanych książek
z półek (przyspieszenie prac inwentaryzacyjnych to minimalizacja
niewygody, jaką dla czytelników jest ograniczenie dostępu do części
księgozbioru na czas prac inwentaryzacyjnych);
Zalety i wady rozwiązania
Zalety:
 odnajdywanie zagubionych pozycji umieszczonych
w nieodpowiednich miejscach za pomocą mobilnego czytnika;
 możliwość kontroli poprawności ułożenia zbiorów za pomocą
mobilnego czytnika.
Zalety i wady rozwiązania
Wady:
 ograniczenie, przez niektóre substancje np. metal,
sposobu działania etykiety (mogą one zakłócać lub
niekorzystnie wpływać na transmisję radiową);
 nieodpowiednie ustawienie siły sygnału na czytnikach
może spowodować błędy w odczycie zwrotów
i wypożyczeń w sytuacji, gdy książka znajdzie się zbyt
blisko czytnika w momencie, gdy ktoś inny wypożycza
książki.
Dziękujemy za uwagę
Marta Wójtowicz-Kowalska
[email protected]
Danuta Rebech
[email protected]
Download