pobierz plik

advertisement
Minister Polityki Społecznej RP
Konferencja
„Reforma „państwa opiekuńczego”:
Wizja dla Polski, dążenie Międzynarodowej Organizacji Pracy
do sprawiedliwej globalizacji
19 października 2004, Kancelaria Prezydenta RP
PROGRAM KONFERENCJI
I.
OTWARCIE KONFERENCJI
9.30 – 9.40
Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP
Otwarcie, powitanie, wprowadzenie
9.40 – 10.00 Juan Somavía, Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy
„Dobra praca” (decent work) i szeroki dostęp do zatrudnienia w gospodarce
globalnej
10.00 – 10.10 Krzysztof Pater, Minister Polityki Społecznej
Wyjdźmy poza doraźne działania, konieczności budżetowe i interesy
branżowe: budujmy prorozwojowy ład społeczny solidarności i
odpowiedzialności.
II.
WYTYCZMY PRIORYTETY
10.10 – 10.30 Michał Boni, współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Wybierzmy kilka czytelnych, ambitnych i realistycznych priorytetów, na miarę
przyzwoitego państwa współtworzącego „społeczeństwo opiekuńcze”
(wprowadzenie)
10.30 – 10.40 Krzysztof Pater, Minister Polityki Społecznej,
(komentarz)
10.40 – 10.50 Anna Bańkowska, poseł na Sejm (SdPl), Przewodnicząca Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny
(komentarz)
10.50 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 11.50 Przerwa
11.20 – 11.50 Konferencja prasowa
III.
TWÓRZMY ŁAD SPOŁECZNY
11.50 – 12.10 Witold Orłowski, Doradca Prezydenta RP
Wydatki społeczne służyć powinny budowie społecznego ładu (solidarności i
odpowiedzialności). Tymczasem, próbują one „kupować” zaledwie społeczny
spokój. Płacimy za to drogo, szczególnie gdy uwzględnimy także dotacje dla
upadających branż, umorzenia zobowiązań podatkowych czy składek na
1
ubezpieczenie społeczne, itp. Poza tym, żyjąc dziś ponad stan, fundujemy
jutro społeczny niepokój sobie i przyszłym pokoleniom. (wprowadzenie)
12.10 – 12.20 Ryszard Petru, główny ekonomista BPH
(komentarz)
12.20 – 12.30 Tadeusz Cymański, poseł na Sejm (PiS), członek Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny
(komentarz)
12.30 –12.40 Małgorzata Ostrowska, poseł na Sejm (SLD), członek Komisji Skarbu
Państwa i Komisji Finansów Publicznych
(komentarz)
12.40 – 13.10 Dyskusja
13.10 – 14.15 Przerwa
IV.
MÓWMY JASNO I PROSTO
14.15 – 14.35 Jacek Żakowski, dziennikarz, Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium
Civitas
Trudne prawdy trzeba przekazywać językiem społecznie nośnym.
Społeczeństwo można przekonać pokazując pozytywną, integrującą wizję, dla
realizacji której każdy musi ponieść sprawiedliwą część wysiłku.
Społeczeństwa nie można przekonać koniecznością równowagi budżetowej.
Potrzeba nowego języka rozmowy ze społeczeństwem. (wprowadzenie)
14.35 – 14.45 Barbara Labuda, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
(komentarz)
14.45 –14.55 Janusz Czapiński, profesor, Wydział Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego
(komentarz)
14.55 – 15.15 Dyskusja
V.
BĄDŹMY PARTNERAMI
15.15 – 15.35 Józef Niemiec, Sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
(ETUC)
„Społeczeństwo opiekuńcze” powstaje we współdziałaniu państwa, partnerów
społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Rola partnerów
społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tym synergicznym
układzie. (wprowadzenie)
15.35 –15.45 Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych
(komentarz)
15.45 – 15.55 Janina Paradowska, publicystka, „Polityka”
(komentarz)
15.55 – 16.20 Dyskusja
VI.
PODSUMOWANIE
16.20 – 16.30 Krzysztof Pater, Minister Polityki Społecznej
2
Download