Uploaded by User5594

Klucz odpowiedzi rdz. 3

advertisement
Klucz odpowiedzi Rozdział III. Test 1
Liczba punktów 17
Grupa A
1
szlachta
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
2
B1
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
3
Przykładowa odpowiedź
Przyczyna: sojusz Rzeczypospolitej i Austrii przeciwko Turcji, oblężenie Wiednia przez
Turków
Skutek: wyzwolenie Wiednia, klęska Turcji, zatrzymanie dalszego zajmowania terenów
Europy przez Turków [ekspansji tureckiej w Europie]
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–2 pkt)
Komentarz: 1 pkt – za poprawnie podaną przyczynę lub skutek
4
Rosja, Austria, Prusy
Komentarz: 1 pkt – za poprawne podanie nazwy państw
5
C
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
6
C
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
7
Jan Henryk Dąbrowski, Stefan Czarniecki, Napoleon Bonaparte
Komentarz: 1 pkt – za poprawne podanie imiona i nazwiska jednej postaci
8
Przykładowa odpowiedź: Polacy dążyli do odzyskania niepodległości.
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
9
Przykładowe odpowiedzi:
– skazywanie powstańców na śmierć
– skazywanie powstańców na karę więzienia [więzienie]
– odbieranie powstańcom majątków
– zsyłanie powstańców w głąb Rosji [na Syberię]
Autor: Nowa Era
(0–3 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–3 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–3 pkt)
Komentarz: 1 pkt – za poprawny skutek
10
Przykładowe wyjaśnienie:
Maria Skłodowska-Curie nazwała odkryty pierwiastek „polon” na cześć swojej ojczyzny,
czyli Polski.
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Komentarz: 1 pkt – za poprawne wyjaśnienie
Grupa B
1
szlachta
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
2
A1
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
3
Przykładowa odpowiedź
Przyczyna: sojusz Rzeczypospolitej i Austrii przeciwko Turcji, oblężenie Wiednia przez
Turków
Skutek: wyzwolenie Wiednia, klęska Turcji, zatrzymanie dalszego zajmowania terenów
Europy przez Turków [ekspansji tureckiej w Europie]
Liczba punktów 17
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–2 pkt)
Komentarz: 1 pkt – za poprawnie podaną przyczynę lub skutek
4
Rosja, Austria, Prusy
Komentarz: 1 pkt – za poprawne podanie nazwy państw
Autor: Nowa Era
(0–3 pkt)
strona 1 z 2
5
D
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
6
D
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
7
Jan Henryk Dąbrowski, Stefan Czarniecki, Napoleon Bonaparte
Komentarz: 1 pkt – za poprawne podanie imiona i nazwiska jednej postaci
8
Przykładowa odpowiedź: Polacy dążyli do odzyskania niepodległości.
Komentarz: 1 pkt – za poprawną odpowiedź
9
Przykładowe odpowiedzi:
– skazywanie powstańców na śmierć
– skazywanie powstańców na karę więzienia [więzienie]
– odbieranie powstańcom majątków
– zsyłanie powstańców w głąb Rosji [na Syberię]
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–3 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Autor: Nowa Era
(0–3 pkt)
Komentarz: 1 pkt – za poprawny skutek
10
Przykładowe wyjaśnienie:
Maria Skłodowska-Curie nazwała odkryty pierwiastek „polon” na cześć swojej ojczyzny,
czyli Polski.
Autor: Nowa Era
(0–1 pkt)
Komentarz: 1 pkt – za poprawne wyjaśnienie
strona 2 z 2
Download