Jubileuszowa XX LETNIA SZKOŁA ASTMY

advertisement
2-3 czerwca 2017, Kraków
PROGRAM WSTĘPNY
Jubileuszowa
XX LETNIA SZKOŁA ASTMY
DATA
SESJA
T YT U Ł
W Y K Ł A D O WC A
Rozpoczęcie (cele Szkoły, wykładowcy)
Dzień 1
02.06.2017
G OD Z I N A
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska***
17:00 – 17:15
1
Patogeneza, obraz kliniczny astmy oskrzelowej
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska
17:15 – 18:15
2
Badanie podmiotowe i przedmiotowe
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska
18:15 – 18:30
3
Diagnostyka astmy oskrzelowej
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska
18:30 – 18:45
Spotkanie integracyjne (od godz. 19:00)
4a
Badanie czynnościowe dróg oddechowych – spirometria (zasady prawidłowego wykonania
pomiaru; interpretacja)
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska
09:00-10:30
4b
Badanie czynnościowe dróg oddechowych - pomiar szczytowego przepływu wydechowego
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska
10:30-11:00
Przerwa kawowa (15 min)
Dzień 2
03.06.2017
5
Rozpoznanie astmy oskrzelowej u dzieci
dr n. med. Tomasz Szczerbiński**
11:15 – 12:15
6
Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci
dr n. med. Tomasz Szczerbiński
12:15 – 13:15
Lunch (60 minut)
7
Leczenie przewlekłe astmy oskrzelowej
prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek*
14:15 – 15:15
8
Leczenie zaostrzeń astmy w warunkach ambulatoryjnych
prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
15:15 – 16:15
9
Monitorowanie astmy oskrzelowej
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska
prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek
16:15 – 17:15
10
Ewaluacja XX Letniej Szkoły Astmy
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska
17:15-17:30
Wykładowcy:
*prof. dr hab. n. med. Grażyna Bochenek – Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika UJ CM
** dr n. med. Tomasz Szczerbiński – Oddział Pulmonologii i Alergologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie UJ, Klinka Chorób Dzieci UJ CM
*** dr n.med. Elżbieta Kryj- Radziszewska – Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Zakład Medycyny Rodzinnej UJ CM
Organizatorzy: Zakład Medycyny Rodzinnej UJ CM
Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (SKLRwP)
Download