format .doc, rozmiar 0.09MB

advertisement
Toruń, 18 czerwca 2015 r.
Lista osób zakwalifikowanych do finału III Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego w ramach projektu
"Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015"”
1. Kategoria - praktyczne zespołowe projekty badawcze obejmujące tematykę astronomiczną, w tym, w
szczególności prace obserwacyjne i konstrukcyjne:
L.p.
1
Imię i nazwisko
Mateusz Błajda
Jan Jurkowski
Patryk Krawiec
Opiekun projektu
3
4
5
Szkoła
Piotr Zieliński
Gimnazjum nr 50 w
Obserwacje nieba dla każdego Bydgoszczy
MZS Publiczne
Gimnazjum im.
Franciszka
Becińskiego w
A jednak się kręci
Radziejowie
Sławomir Kieraj
Zbigniew Karpiński
Grawitacja
Małgorzata
Gumienna Marek
Świtała
Czy na boisku szkolnym można
odmierzać czas nie tylko
Gimnazjum im. J.P. II
mechanicznie?
w Gostycynie
Grzegorz Wojewoda
2
Dawid Jankowski
Natalia
Granczewska
Marianna Waszak
Łukasz Nuckowski
Maciej Roszak
Mariusz Milczarek
Patrycja
Sampławska
Julia Świetlik
Anna Imiełowska
Jan Stachowiak
Marta
Lewandowska
Wiktor Szymaniak
Tytuł projektu
Ilona Dybicz
Zaćmienie Słońca
Publiczne Gimnazjum
w Dobrem
Gimnazjum nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w
Kruszwicy
2. Kategoria - praktyczne indywidualne projekty badawcze obejmujące tematykę astronomiczną, w
tym, w szczególności prace obserwacyjne i konstrukcyjne:
L.p.
Imię i nazwisko
Opiekun projektu
Tytuł projektu
1
Bartosz Laskowski
Joanna Wróbel
Planety we Wszechświecie
Adam Trzciński
Wiesław Skórzyński
Wyznaczanie zdolności
rozdzielczej mojego teleskopu
2
Szkoła
Zespół Szkół nr 1 im.
Anny Wazówny w
Golubiu-Dobrzyniu
Zespół Szkół w Złejwsi
Wielkiej, Gimnazjum
im. Ks. Jana
Twardowskiego
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3
Mikołaj Janowic
Małgorzata
Gumienna, Grzegorz
Stypulski
Czy nad Borami Tucholskimi
można zobaczyć mgławice
przez amatorski teleskop?
Julia Iglewska
Monika Wesołowska
W poszukiwaniu nieziemskich
skarbów
Artur Galicki
Eugeniusz
Mikołajczak
Gimnazjum im. J.P. II
w Gostycynie
4
5
Śladami Galileusza
Publiczne Gimnazjum
nr 1 w Żninie
Gimnazjum
Dwujęzyczne przy I LO
im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu
3. Kategoria - indywidualne projekty badawcze, w którym tematyka astronomiczna przedstawiona jest w
kontekście naukowym, historycznym, kulturowym i artystycznym:
L.p.
Imię i nazwisko
Opiekun projektu
1
Karolina Fabińska
Jolanta Gołecka
2
Weridiana Janta-Lipińska Jolanta Gołecka
3
Andrzej Błażewicz
Ilona Dybicz
Jagoda Karpińska
Ilona Dybicz
4
Tytuł projektu
Szkoła
Gimnazjum nr 2 w
Astronomia w sztuce
Jankowicach
Gimnazjum nr 2 w
Gwiazda Betlejemska
Jankowicach
Gimnazjum nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w
Astronomia w kinematografii Kruszwicy
Gimnazjum nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w
Gwiazdą być, ach gwiazdą być Kruszwicy
Przewodniczący Rady Programowej Astrobaz
Czesław Ficner
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Download