Cennik usług medycznych

advertisement
załącznik
Cennik usług medycznych
PRACOWNIA ENDOSKOPII
procedura
Ceny obowiązujące
od 01.01.2015r.
ezofagoskopia
150,00 zł
ezofagoskopia z biopsją
200,00 zł
założenie prowadnicy do brachyterapii w raku przełyku
2 000,00 zł
obliteracja żylaków przełyku - opaskowanie
4 000,00 zł
obliteracja żylaków przełyku - ostrzykiwanie
4 000,00 zł
poszerzenie przełyku balonem dylatacyjnym
4 500,00 zł
nacięcie blizny przełyku
1 000,00 zł
protezowanie przełyku
zniszczenie zmiany przełyku przy pomocy pętli elektrycznej/APC/koagulacja
18 000,00 zł
600,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku - klips
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku - opaska gumowa/endoloop
3 500,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku - APC
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku - koagulacja
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku - ostrzykiwanie
3 300,00 zł
mukozetkomia w przełyku (EMR lub ESD)
7 000,00 zł
zniszczenie zmian metaplastycznych w przełyku Barretta
13 000,00 zł
gastroskopia diagnostyczna
250,00 zł
gastroskopia diagnostyczna z biopsją
300,00 zł
gastroskopia z testem ureazowym
200,00 zł
polipektomia żołądka pętlą elektryczną
500,00 zł
zniszczenie zmian nowotworowych żołądka przy pomocy pętli
elektrycznej/APC/koagulacja
600,00 zł
założenie PEG
4 000,00 zł
mukozetkomia w żołądku (EMR lub ESD)
7 000,00 zł
poszerzenie żołądka balonem dylatacyjnym
4 500,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka - klips
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka - opaska gumowa/endoloop
3 500,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka - APC
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka - koagulacja
3 300,00 zł
załącznik
tamowanie krwawienia z żołądka - ostrzykiwanie
poszerzenie dwunastnicy z jednoczesnym protezowaniem samorozprężalna protezą
metalową
3 300,00 zł
18 000,00 zł
poszerzenie jelita cienkiego balonem dylatacyjnym
4 500,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego - klips
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego - opaska gumowa/endoloop
3 500,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego - APC
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego - koagulacja
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego - ostrzykiwanie
3 300,00 zł
rektoskopia
120,00 zł
rektoskopia z biopsją
200,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna
600,00 zł
kolonoskopia z biopsją
750,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna przez stomię
600,00 zł
kolonoskopia przez stomię z biopsją
750,00 zł
polipektomia przez kolonoskop
700,00 zł
zniszczenie zmian w jelicie grubym/odbytnicy przy pomocy APC/koagulacja
700,00 zł
poszerzenie endoskopowe jelita grubego z założeniem metalowej protezy
samorozprężalnej
18 000,00 zł
mukozetkomia w odbytnicy (EMR lub ESD)
7 000,00 zł
poszerzenie jelita grubego balonem dylatacyjnym
4 500,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy - klips
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy - opaska gumowa/endoloop
3 500,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy - APC
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy - koagulacja
3 300,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy - ostrzykiwanie
3 300,00 zł
ECPW
4 500,00 zł
ECPW z protezowaniem protezą samorozprężalną
13 000,00 zł
przezskórne odbarczenie dróg żółciowych
5 500,00 zł
biopsja dróg żółciowych
5 500,00 zł
Uwaga: dolicza się osobno koszt wykonanych badań diagnostycznych, w tym badań hist-pat.
Download