Międzynarodowa konferencja publiczna poświęcona aktywizacji

advertisement
Międzynarodowa konferencja publiczna poświęcona aktywizacji lokalnych
i regionalnych rynków pracy w sektorach - turystyka medyczna, turystyka morska
oraz gospodarka morska
Miasto Gdynia jest gospodarzem oraz głównym organizatorem międzynarodowej konferencji „Mobilność na rynku
pracy w sektorze turystyki medycznej, turystyki morskiej i gospodarki morskiej”, zaplanowanej na 11 czerwca
2013 (początek godzina 9:00, Sala Morska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, Al. Zwycięstwa
96/98). Wydarzenie kierowane przede wszystkim do pracodawców, stanowi element szerszego projektu
realizowanego wspólnie z partnerami z Niemiec i Litwy pn. „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko
biznesowe w regionie Południowego Bałtyku – SB Professionals”.
Oficjalnymi Partnerami konferencji oprócz miasta Gdyni są Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni, Instytut
Morski w Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Instytut
Inicjatyw Europejskich w Gdyni.
Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne: Turystyka Medyczna, Turystyka Morska i Gospodarka
Morska. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się m.in. z perspektywami, trendami oraz barierami rozwoju
analizowanych sektorów, w tym możliwościami poprawy mobilności i atrakcyjności lokalnych i regionalnych
rynków pracy (Trójmiasto, Kaszuby Północne) w relacji do obszaru Południowego Bałtyku. Przygotowane przez
panelistów prezentacje najnowszych analiz oraz opracowania typu case study, połączone zostaną z otwartą,
moderowaną dyskusją z udziałem zaproszonych ekspertów. Konferencja ma pozwolić na sformułowanie istotnych
wniosków, w tym konkretnych propozycji działań, wpływających na dynamikę, mobilność rynku pracy oraz
atrakcyjność środowiska biznesowego.
UWAGA: Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronach Urzędu Miasta Gdyni, Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Agencji
Rozwoju Gdyni.
Formularz rejestracyjny
Założenia oraz program konferencji
Idea projektu „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku”:
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z wyzwań rynków pracy w obszarze państw Południowego
Bałtyku. Partnerzy z Polski, Litwy i Niemiec postanowili podjąć wspólne działania transgraniczne promujące ten
obszar jako atrakcyjne miejsce do życia i pracy. Jednym z elementów projektu jest analiza sytuacji na rynku pracy
oraz barier mobilności siły roboczej na tym obszarze. Analizy koncentrują się na sektorach turystyki medycznej,
morskiej oraz gospodarki morskiej - uznanych przez Partnerów za najbardziej kluczowe w kontekście przyszłych
procesów aktywizacji regionalnych rynku pracy. Spodziewanymi rezultatami realizacji projektu oprócz ww. analiz
będzie m.in. transgraniczny plan działań wraz z zaleceniami odnośnie polityki zatrudnienia w regionie, w tym
koncepcje promocji zatrudnienia czy inne działania pilotażowe (tj. modelowe porozumienie pomiędzy firmami i
uniwersytetami w sprawie praktyk transgranicznych, dni kariery czy program nauczania e-learning skupiony na
wzmacnianiu międzykulturowych kompetencji kadr urzędów pracy, studentów oraz menedżerów firm).
Oficjalna strona projektu: www.sb-professionals-project.eu
Download