Tabela 4 Macierz projektów

advertisement
Strategia Rozwoju Agencji Rozwoju Gdyni, stan realizacji zadań
Tabela 4 Macierz projektów
Obszary
Formy
działań/
Promocja
Informacja
Kultura
Turystyka
Sport
rekreacja
Opracowanie
koncepcji
Gdyńskiego
Szlaku
Modernizmu
oraz jej
wdrożenie *
Wdrożenie
koncepcji
Szlaku
Kulinarnego –
Centrum
Gdyni Δ
Pozyskiwanie i
współorganizow
anie eventów
sportowych
promujących
Gdynię *
(01.VII.2009)
Badania,
analizy,
plany
Strategia
rozwoju
kultury dla
Miasta Gdyni,
Muzeum
Emigracji *
Przygotowanie
i opracowanie
koncepcji
badań
dotyczących
wizerunku
miasta, ruchu
turystycznego
oraz jakości
obsługi
turysty *
Edukacja
Szlak
kulinarny Δ
i
Nauka,
innowacje
Stworzenie
portalu
innowacyjna
turystyka *
Wspieranie
przedsiębiorc
zości
Szlak
kulinarnyΔ
Przestrzeń
publiczna
Opracowani
e koncepcji
systemu
informacji
miejskiej *
Projekt
szkoleniowy
„Moja firma,
mój sukces” *
(UE)
Ekorozwój,
środowisko
Wizerunek
miasta
Opracowanie
projektu na
rzecz
ochrony
środowiska
”Słoneczna
Gdynia”*
(Life+UE)
Opracowanie
koncepcji
projektu
„Eko Gdynia”
w tym
koedukacja *
(Life+)
Opracowani
ei
wdrożenie
koncepcji
zarządzania
marką
miasta
Gdyni *
Opracowani
e koncepcji
badań w
zakresie
monitoring
u rozwoju
miasta na
tle innych
miast,
Opracowani
e koncepcji
badań w
zakresie
ruchu
turystyczne
go *
Strategia Rozwoju Agencji Rozwoju Gdyni, stan realizacji zadań
Inwestycje
Eventy,
konferencj
e
Design
Opracowanie
koncepcji
utworzenia
Muzeum
Emigracji oraz
Muzeum
Żeglarstwa*
Opracowanie
koncepcji i
wdrożenie
projektu
„letnia
Akademia
Gdyni” *
Opracowanie
koncepcji i
wdrożenie
projektu
„Gdynia Play
Jazz” *
ProGdynia
Design City *
(projekt
VI.2010)
*podjęto prace
Δ projekt realizowany
Θ nie podjęto jeszcze prac
Przygotowanie
koncepcji
organizacyjnej
przedsięwzięci
a „Eko Park
Gdynia” Θ
Opracowani
e projektu
rewitalizacji
dworca PKP
w Gdyni Θ
Współ
organizacja
międzynarodow
ego Forum
Gospodarczego
w Gdyni Δ
(9.X.2009)
Gdynia design
city *
(projekt
VI.2010)
Dwudniowy
event
“Gdynia
design city”
*
Projekt
kształtowan
ia
Przestrzeni
miasta
Gdynia
design city
*
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards