Lekcja 22. Temat: Osiągnięcia II Rzeczpospolitej.

advertisement
Lekcja 22.
Temat: Osiągnięcia II Rzeczpospolitej.
1. Sytuacja gospodarcza Polski i okoliczności budowy portu w Gdyni.
a) Państwo o charakterze rolniczym
b) Wysoka stopa bezrobocia i zubożenie ludności
c) Brak portu morskiego i możliwości eksportowania towarów
d) Zastój gospodarczy.
2. Budowa portu w Gdyni i jego znaczenie.
a) Powstanie portu handlowego i wojennego oraz stoczni
b) Budowa i rozwój nowoczesnego miasta Gdyni.
c) Powstawanie nowych miejsc pracy
d) Uaktywnienie eksportu morskiego i rozwój gospodarczy kraju.
3. Centralny Okręg Przemysłowy (1936 – 1939).
a) Okoliczności cel i powstania COP – u.
 Podniesienie poziomu uprzemysłowienia i rozwój gospodarczy kraju
b) Lokalizacja:
 Centralna Polska – bezpieczna odległość od granic z Niemcami ZSRR (Kielecczyzna i
Rzeszowszczyzna).
 Wysoki stopień bezrobocia w tej części kraju i niski poziom rozwoju gospodarczego.
c) Znaczenie COP – u.
 Powstanie hut, elektrowni i zakładów produkujących dla sektora cywilnego i wojskowego.
 Podniesienie poziomu uprzemysłowienia kraju
 Spadek bezrobocia.
 Rozwój i powstanie nowych ośrodków miejskich w oparciu o przemysł.
 Zakłady Południowe (Huta Stalowa Wola) – jedna z największych inwestycji COP – u.
4. Eugeniusz Kwiatkowski – wicepremier i minister skarbu, handlu i przemysłu w II RP. Budowniczy Gdyni oraz
pomysłodawca i inicjator powstania COP – u. Jeden z najbardziej zasłużonych ludzi dla rozwoju
gospodarczego II Rzeczpospolitej.
5. Oświata i kultura w II RP.
a) Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci od 7 – 14 roku życia.
b) Nowe programy nauczania oparte na wychowaniu patriotycznym (miłość i szacunek do Ojczyzny).
c) Rozwój szkolnictwa wyższego (Uniwersytety w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Lublinie i
Wilnie)
d) Literatura: Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Julian Tuwim.
e) Sukcesy polskich sportowców jako nośnik polskości w Europie i na świecie.
Download