UNFCCC oraz COP 14

advertisement
UNFCCC oraz COP 14
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC)
jest jedną z najważniejszych umów formułującą podstawy międzynarodowych działań w walce
z globalnym ociepleniem klimatu. Tekst Konwencji został przyjęty w maju 1992 roku na Szczycie
Ziemi w Rio de Janeiro. Do dzisiaj podpisały go 192 państwa. Celem Konwencji
jest propagowanie i wspieranie międzynarodowych działań przeciwko globalnym zmianom
klimatu.
Głównym organem UNFCCC jest Konferencja Stron Konwencji (COP). Tegoroczna
konferencja, która będzie miała miejsce w dniach 1-12 grudnia 2008 r. w Poznaniu jest 14
z rzędu i odbędzie się wraz z 4 Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (MOP) będącym
odpowiednikiem COP dla Protokołu z Kioto. Po raz pierwszy wydarzenie to będzie miało
miejsce w Polsce.
Szczyt COP to najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej na temat zmian klimatu.
Organizatorem Konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian
Klimatu, a gospodarzem, w tym roku - Rząd RP. Z ramienia Rządu przygotowania do konferencji
koordynuje - Ministerstwo Środowiska RP.
Na szczyt do Poznania przybędzie kilka tysięcy gości, w tym ponad 190 delegacji rządowych
z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych,
ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów.
Prezydentem Konferencji będzie Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki.
Obrady podczas Konferencji będą się odbywały w czterech obszarach tematycznych: redukcja
emisji gazów cieplarnianych, adaptacja do zmian klimatu, transfer technologii oraz finansowanie.
Dyskusje obejmą także tzw. wspólną wizję wyznaczającą kierunki dalszych działań
i długoterminowy globalny cel redukcyjny.
Poznański szczyt COP 14 stanowi bardzo ważny punkt w procesie negocjacyjnym
prowadzącym do międzynarodowego porozumienia przeciwko globalnym zmianom klimatu,
które ma zostać ostatecznie sfinalizowane na COP 15 w Kopenhadze w roku 2009.
Download