Wszystkie dzieci w wieku 4-5 lat z terenu województwa

advertisement
Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza dzieci w wieku 4 i 5 lat z terenu województwa
łódzkiego na bezpłatne badania okulistyczne w ramach programu zdrowotnego pn.
„Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku
i zeza u dzieci”.
Celem Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu
wzroku u dzieci z terenu województwa łódzkiego poprzez wczesne wykrywanie wad wzroku
oraz zeza.
Program adresowany jest do dzieci w wieku 4 i 5 lat (biorąc pod uwagę rok urodzenia), które
nie są objęte stałą opieką okulistyczną.
Badania będą wykonywane do końca listopada 2009 roku. Podczas wizyty okulistycznej,
u dziecka zostaną wykonane następujące badania:






Badanie ankietowe.
Badanie ostrości wzroku u dziecka.
Badanie refrakcji autorefraktometrem
Badanie ustawienia gałek ocznych - test odblasków rogówkowych, cover-test
jednostronny i naprzemienny.
Ocena widzenia stereoskopowego– test Muchy.
Badanie dna oka.
Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.
Program realizowany jest w następujących miejscach:
Łódź
NZOZ „Poradnia Zdrowia Renoma”, ul. Sterlinga 16/18
 Rejestracja osobiście lub pod numerami: (42) 631 94 48, (42) 631 94 29, w godz.
8.00-19.00
 Badania dzieci wykonywane w gabinecie nr 1, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-18.00
Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie, ul. Struga 86
Rejestracja osobiście lub pod numerem (42) 634 40 67 codziennie w godzinach 8.0018.00
 Badania dzieci wykonywane w gabinecie nr 9 na parterze, w następujących dniach
w godzinach:
 poniedziałki i piątki 12.00-18.00
 wtorki i czwartki 8.00-15.00
 środy 8.00-13.00

NZOZ Medycyna Grabieniec, ul. Grabieniec 13
Rejestracja osobiście lub pod numerem (42) 611 03 31 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-18.00
 Badania dzieci wykonywane w gabinecie nr 7, w następujących dniach
i godzinach:
 poniedziałki, wtorki, środy i piątki 12.00-16.00
 czwartki w godzinach 8.00-12.00

Rawa Mazowiecka
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej - Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna,
ul. Niepodległości 8
 Rejestracja osobiście lub pod numerem tel. (46) 814 20 65 w godzinach 8.00 – 17.00
 Badania dzieci wykonywane w Poradni Okulistycznej w pokoju nr 18,
w następujących dniach i godzinach:
 wtorki i czwartki w godz. 14.00-16.00
 środy w godz. 8.00-10.00
Gabinet Okulistyczny, ul. Jana Sobieskiego 97


Rejestracja osobiście lub pod numerami tel. (46) 815 18 59 oraz 608 793 988
Badania dzieci będą wykonywane w następujących dniach i godzinach:
 poniedziałki i czwartki 16.00-20.00
 wtorki i piątki 8.00-10.00
 soboty w godzinach 8.00-12.00
Szczegółowe informacje pod nr tel. (42) 291 98 64 oraz (42) 291 98 63
Download