Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym

advertisement
Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym
Program skierowany tylko do dzieci w wieku 8 lat.
Celem Programu jest obniżenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci z terenu
województwa łódzkiego.
Podczas wizyty, u dziecka zostaną wykonane następujące czynności:
1. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka i wypełnienie Ankiety dotyczącej
oceny czynników ryzyka próchnicy.
2. Ocena stanu higieny jamy ustnej, ocena stanu uzębienia oraz ocena warunków zgryzowych.
3. Jeżeli istnieją wskazania do lakowania*:
- zabezpieczenie bruzd zębów szóstych stałych lakiem szczelinowym u dzieci, które nie miały
wykonanego lakowania,
- uzupełnienie braków położonego laku u dzieci, które miały wykonane lakowanie.
*Wskazania do lakowania
Lakowanie należy wykonywać w bruzdach zębów szóstych wolnych od próchnicy. Wskazania do lakowania
zębów lekarz dentysta ocenia indywidualnie u każdego dziecka, biorąc pod uwagę stopień ryzyka próchnicy,
zwyczaje żywieniowe oraz nawyki higieniczne.
4. Przeprowadzenie instruktażu mycia zębów oraz przekazanie informacji na temat prawidłowej
higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania.
5. Wydanie rodzicowi/opiekunowi dziecka informacji w której w zależności od wyników
przeprowadzonej wizyty, będą zawarte zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
Program realizowany jest w następujących miejscach:
ŁÓDŹ
Poradnia Specjalistyczna „Zdrowie”, ul. Pabianicka 86a
Program realizowany od poniedziałku do piątku w gabinecie nr 2, w godz. 8:00-18:00.
Rejestracja osobiście lub pod nr (42) 681-56-53 w godzinach realizacji Programu.
ZOZ Łódź-Polesie, Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna, ul. M. Skłodowskiej - Curie
15/17, II piętro
Program realizowany w gabinetach nr 220, nr 217 i nr 218, poniedziałek, wtorek, środa i piątek w
godz.
8:00-18:00 oraz czwartek w godz. 8:00-14:00.
Rejestracja osobiście w gabinecie nr 220 i nr 223 lub telefonicznie pod numerem (42) 637-65-00 w.
225, w. 267,
w. 205 oraz (42) 637-65-20, codziennie w godzinach 8.00-18.00.
NZOZ „MALDENT” s.c., Gabinet Stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 190 ul.
Malczewskiego 37/47
Program realizowany w następujących dniach i godzinach: poniedziałek-czwartek w godz. 8.0019.00 oraz piątek w godz. 8.00-13.00.
Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem (42) 642 - 88 - 11, w godzinach pracy
gabinetu.
BEŁCHATÓW
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123
Program realizowany w pokoju nr 1018, poniedziałek-piątek w godz. 13.00-18.00.
Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerami: (44) 635-84-97, 509-505-950, w
następujących dniach
i godzinach: poniedziałek i środa: 8.00-13.00, wtorek, czwartek i piątek: 13.00-18.00.
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Sadowa 5/7
Program realizowany w pokoju nr 14, wtorek i środa w godz. 16.00-18.00 oraz w czwartek w godz.
10.00-12.00.
Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem (42) 211-11-97, w dniach i godzinach
realizacji Programu.
KSAWERÓW
Samodzielny Publiczny ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 27
Program realizowany w Poradni Stomatologicznej w gabinecie nr 13, w poniedziałek, środa i
czwartek
w godz. 8.00-15.35, oraz wtorek i piątek w godz. 10.25-18.00.
Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem (42) 215-83-13, codziennie w godzinach 8.0018.00.
CZERNIEWICE
NZOZ SZEL-STOM, ul. Mazowiecka 34
Program realizowany w pokoju nr 2, w poniedziałek i czwartek w godz. 12:30-18:00 oraz wtorek,
środa i piątek
w godz. 8:00-14:00.
Rejestracja osobiście w lub pod nr (44) 710-46-95 w dniach i godzinach realizacji Programu.
ŻELECHLINEK
NZOZ "DENS”, ul. Jana Susika 4
Program realizowany w poniedziałek i środa w godz. 14:00-20:00 oraz wtorek, czwartek oraz
piątek w godz. 9:00-15:00.
Rejestracja osobiście lub pod nr 607-790-400 codziennie w godz. 9:00-21:00.
Termin wizyty będzie uzależniony od kolejności zapisów!
Szczegółowe informacje pod nr tel. (42) 291 98 63.
Download