BMP

advertisement
Michał Suchanek
Badanie metod pracy
Koncepcja BMP
• identyfikacja poszczególnych składowych badanego procesu
pracy,
• rejestracja komponentów z wykorzystaniem przyjętej
symboliki,
• analiza możliwości eliminacji, łączenia, uproszczenia,
• stworzenie planu restrukturyzacji procesów
Etapy
1.
2.
3.
4.
5.
Wybór celu badania
Rejestracja stanu faktycznego
Diagnoza
Projektowanie usprawnień
Implementacja
Rejestracja stanu faktycznego
• technika kartowania – stenografia organizatorska,
• wykorzystanie uniwersalnych symboli:
operacja
czynność zmierzająca do zmiany właściwości
fizycznych, chemicznych lub kształtu przedmiotu pracy
transport
przemieszczanie pracowników, materiałów, narzędzi
itp.
manipulacja
przemieszczanie materiałów na odległość nie większą niż
2m
Symbole cd.
kontrola
ustalanie ilościowych lub jakościowych cech
przedmiotu
oczekiwanie
stany bezczynności wykonawców, maszyn i
urządzeń oraz bezwładności materiału, narzędzi itp.
magazynowanie
Karty i wykresy przebiegu
•
•
•
•
•
•
karta przebiegu materiału,
karta przebiegu czynności,
karta procesu,
karta przebiegu czynności zespołowych,
karta czynności obu rąk,
karta obiegu dokumentu.
KPM
KPCZ
Analiza krytyczna
Jak jest?
Cel
Materiał
Wzór wyrobu
Kolejność
Miejsce
Sprzęt
Sposób
Wykonawca
Dlaczego?
Jak może być? Jak być
powinno?
Zadanie
Czas
Odległość
Symbol
Opis
Narzędzia/Uwagi
Download