Nazwa etapu

advertisement
Nazwa etapu
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
2015-03-02
00:00:00
2015-04-10
00:00:00
2015-03-02
00:00:00
2015-04-17
00:00:00
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
2015-05-18
08:00:00
2015-06-05
15:00:00
Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów
2015-05-18
08:00:00
2015-06-12
14:00:00
Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
2015-06-05
00:00:00
2015-06-12
00:00:00
Zmiana wyboru preferencji
2015-06-19
08:00:00
2015-06-23
15:00:00
Weryfikacja zmian zgłoszeń kandydatów/uczniów
2015-06-19
08:00:00
2015-06-24
16:00:00
Przesyłanie danych o osiągnięciach
2015-06-19
08:00:00
2015-06-26
10:00:00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
2015-06-26
10:00:00
2915-06-30
12:00:00
Weryfikacja danych o osiągnięciach
2015-06-26
10:00:00
2015-06-30
14:30:00
Porządkowanie list chętnych
2015-06-30
14:30:00
2015-06-30
15:30:00
Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia
2015-07-01
14:00:00
2015-07-01
18:00:00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
2015-07-02
10:00:00
2015-07-02
10:00:00
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
2015-07-02
10:00:00
2015-07-03
13:00:00
Pobieranie list przyjętych
2015-07-03
13:30:00
2015-07-03
15:30:00
Publikacja list przyjętych
2015-07-06
10:00:00
2015-07-06
10:00:00
Aktualizacja danych
2015-07-06
10:00:00
2015-08-31
12:00:00
Wprowadzanie oferty edukacyjnej
Przekazywanie danych osobowych uczniów
Nazwa etapu
Rejestracja elektroniczna: lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat
lubelszczyzna.edu.com.pl/Gimnazjum
Download