Wykaz zagadnień na test

advertisement
WYKAZ ZAGADNIEŃ, PYTAŃ I ZADAŃ
Z PRZEDMIOTU PRZYRZĄDY POMIAROWE
DLA KLAS 1 i 2 TECHNIKUM technik elektronik
KLASA 1
PODSTAWY METROLOGII
1. Wyjaśnij różnicę między wielkością fizyczną a wielkością mierzoną.
2. Co to jest wartość wielkości, a co jednostka miary?
3. Podaj znane Ci wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar.
4. Co to jest pomiar, a co metoda pomiarowa?
5. Czym są narzędzia pomiarowe?
6. Omów jednostki podstawowe układu SI.
7. Wymień znane Ci jednostki wielkości elektrycznych.
8. Co to jest błąd bezwzględny pomiaru?
9. Co to jest błąd względny pomiaru?
10. Co to jest poprawka?
11. Co to jest błąd systematyczny?
12. Co to jest błąd przypadkowy?
13. Co to jest błąd nadmierny?
14. Jak opracowuje się wynik pomiaru jednorazowego?
15. Jak opracowuje się wyniki serii pomiarów?
16. Na czym polega bezpośrednia metoda pomiarowa ?
17. Na czym polega pośrednia metoda pomiarowa ?
MIERNIKI ANALOGOWE
18. Budowa i zasada działania miernika magnetoelektrycznego
19. Budowa i zasada działania miernika elektromagnetycznego
20. Budowa i zasada działania miernika elektrodynamicznego
21. Zasada działania woltomierza elektromechanicznego
22. Zasada działania amperomierza elektromechanicznego
23. Zasada działania omomierza elektromechanicznego
24. Jak rozszerza się zakres pomiarowy amperomierza?
25. Jak rozszerza się zakres pomiarowy woltomierza?
26. Do czego służy dzielnik napięcia?
27. Do czego służy tłumik?
28. Do czego służy bocznik ?
29. Do czego służy posobnik ?
30. Co to jest i do czego służy przekładnik prądowy?
31. Co to jest i do czego służy przekładnik napięciowy ?
32. Co to jest wzmacniacz pomiarowy ?
33. Co to jest analogowy miernik elektroniczny ?
34. Co to jest multimetr (miernik uniwersalny)?
35. Narysuj schemat i wyjaśnij działanie wielozakresowego analogowego
woltomierza elektronicznego napięcia stałego.
-1-
36. Narysuj schemat i wyjaśnij działanie wielozakresowego analogowego
amperomierza elektronicznego prądu stałego.
37. Narysuj schemat i wyjaśnij działanie wielozakresowego analogowego
woltomierza elektronicznego napięcia zmiennego.
38. Narysuj schemat i wyjaśnij działanie wielozakresowego analogowego
amperomierza elektronicznego prądu zmiennego.
PRZETWORNIKI POMIAROWE
39. Jaka jest różnica między przetwornikami generacyjnymi a
parametrycznymi?
40. Podaj kilka przykładów przetworników generacyjnych.
41. Podaj kilka przykładów przetworników parametrycznych.
42. Wymień podstawowe parametry przetwornika pomiarowego
43. Wyjaśnij pojęcia liniowości, powtarzalności i histerezy charakterystyki
przetwornika.
44. Wyjaśnij budowę termistora.
45. Jakie właściwości ma termistor?
46. Wyjaśnij budowę przetwornika termorezystancyjnego (np. Pt100).
47. Wyjaśnij istotę działania przetwornika termorezystancyjnego.
48. Wyjaśnij budowę termopary.
49. Wyjaśnij istotę działania termopary.
50. Wyjaśnij istotę działania termometru rezystancyjnego.
51. Wyjaśnij istotę działania termometru termoelektrycznego.
52. Wyjaśnij istotę działania pirometru optycznego.
53. Dlaczego do pomiaru temperatury stosuje się układy mostkowe?
54. Omów kilka przykładów czujników przesunięć liniowych.
55. Wyjaśnić budowę i istotę działania potencjometrycznych czujników
przesunięcia.
56. Wyjaśnić budowę i istotę działania indukcyjnych czujników przesunięcia.
57. Wyjaśnić budowę i istotę działania pojemnościowych czujników
przesunięcia.
58. Wyjaśnij istotę działania i podaj zakres zastosowania czujników
piezoelektrycznych.
59. Wyjaśnij istotę pomiaru prędkości liniowej i kątowej.
60. Wyjaśnij budowę i zasadę działania miernika prędkości liniowej.
61. Wyjaśnij budowę i zasadę działania miernika prędkości obrotowej.
62. Co to jest tensometr?
63. Wyjaśnij budowę i zasadę działania tensometru.
64. Co to jest stała tensometru?
65. Narysuj schemat i wyjaśnij zasadę pomiaru mostkiem tensometrycznym.
66. Jak jest zbudowany i jakie ma właściwości "półmostek tensometryczny" ?
67. Jak jest zbudowany i jakie ma właściwości mostek z czterema
tensometrami?
68. Po co stosuje się w tensometrii mostki pomocnicze?
69. Jakie wielkości fizyczne można zmierzyć metodami tensometrycznymi?
-2-
GENERATORY POMIAROWE I ZASILACZE
70. Dokonaj klasyfikacji generatorów pomiarowych.
71. Opisz najważniejsze parametry generatorów pomiarowych.
72. Omów podstawowe bloki funkcjonalne generatora pomiarowego
73. Wyjaśnij budowę i istotę działania generatora funkcyjnego.
74. Co to jest wobuloskop?
75. Jakie właściwości ma zasilacz laboratoryjny?
76. W jakim celu stosuje się w zasilaczach laboratoryjnych ograniczniki prądu
wyjściowego?
77. W jaki sposób zasilane są elektroniczne przyrządy pomiarowe?
KLASA 2
OSCYLOSKOP
78. W oparciu o schemat blokowy wymień elementy toru X oscyloskopu i
opisz ich role
79. W oparciu o schemat blokowy wymień elementy toru Y oscyloskopu i
opisz ich role
80. Z czego składa się wyrzutnia elektronów ?
81. W jaki sposób odchylany jest strumień elektronów ?
82. Do czego służy przełącznik AC/DC w oscyloskopie ?
83. Co umożliwia elektroniczny przełącznik kanałów w oscyloskopie ?
84. Jakie są rodzaje trybu pracy dwukanałowej ?
85. Wyjaśnij istotę pracy przemiennej przełącznika elektronicznego w
oscyloskopie ?
86. Wyjaśnij istotę pracy siekanej przełącznika elektronicznego w
oscyloskopie ?
87. Kiedy stosuje się pracę siekaną CHOPPED ?
88. Kiedy stosuje się pracę przemienną ALT ?
89. Do czego służy generator podstawy czasu w oscyloskopie ?
90. Jakie są rodzaje podstawy czasu ?
91. Do czego służy układ synchronizacji w oscyloskopie ?
92. Jakie są źródła sygnału wyzwalającego ?
93. Jakie są rodzaje sprzężenia sygnału wyzwalającego ?
94. Co to jest zewnętrzna podstawa czasu ?
95. Na czym polega zewnętrzne wyzwalanie podstawy czasu ?
96. Co to jest czułość pozioma oscyloskopu ?
97. Co to jest czułość pionowa oscyloskopu ?
98. Jakie istotne układy różnią oscyloskop cyfrowy i analogowy ?
99. Jak przebiega cykl pracy oscyloskopu cyfrowego ?
100. Jakie są tryby pracy oscyloskopu cyfrowego ?
101. Co to jest odświeżanie przebiegu z pamięci ?
102. Na czym polega praca z uśrednianiem ?
103. Omówić najważniejsze elementy obsługowe oscyloskopu.
-3-
Co wchodzi w skład wyposażenia oscyloskopu ?
Na czym polega przygotowanie oscyloskopu do pracy ?
Jakie są zasady doprowadzania sygnałów do wejść oscyloskopu ?
Opisz metodę oscyloskopową pomiaru napięcia stałego.
Opisz metodę oscyloskopową pomiaru napięcia przemiennego.
Jak, przy pomocy oscyloskopu, mierzy się okres przebiegu ?
Jak, przy pomocy oscyloskopu, mierzy się częstotliwość przebiegu ?
Opisz metodę oscyloskopową (Lissajous) pomiaru częstotliwości.
Opisz metodę oscyloskopową (Lissajous) pomiaru przesunięcia
fazowego.
113. Opisz metodę pomiaru przesunięcia fazowego oscyloskopem
dwukanałowym.
114. W jaki sposób mierzy się oscyloskopem parametry czasowe przebiegu ?
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
MIERNIKI CYFROWE
115. Do czego służy przetwornik a/c ?
116. Do czego służy przetwornik c/a ?
117. Na czym polega kwantowanie w czasie?
118. Na czym polega kwantowanie w amplitudzie?
119. Jak działa przetwornik impulsowo-czasowy?
120. Jak działa przetwornik kompensacyjny?
121. Jak działa przetwornik z całkowaniem pojedynczym?
122. Jak działa przetwornik z całkowaniem podwójnym?
123. Jak działa przetwornik wagowy?
124. Jak działa przetwornik w układzie drabinkowym?
125. Budowa i zasada działania woltomierza cyfrowego.
126. Cyfrowa metoda pomiaru rezystancji – omomierz cyfrowy.
127. Cyfrowa metoda pomiaru pojemności.
128. Budowa i zasada działania częstościomierza cyfrowego.
129. Cyfrowa metoda pomiaru czasu i okresu przebiegu.
130. Cyfrowa metoda pomiaru przesunięcia fazowego
131. Cyfrowy pomiar mocy
132. Multimetr cyfrowy – budowa i podstawy obsługi
-4-
PRZYKŁADOWE ZADANIA
1. Badany woltomierz wskazał napięcie U = 1,83 V
Woltomierz wzorcowy wskazał napięcie Up = 1,87 V
Wskazanie woltomierza wzorcowego przyjmuje się za poprawne.
Oblicz: uchyb bezwzględny, poprawkę, uchyb względny, uchyb względny
procentowy.
Oceń dokładność badanego woltomierza.
2. Badany woltomierz wskazał napięcie U = 220,0 V
Woltomierz wzorcowy wskazał napięcie Up = 220,04 V
Wskazanie woltomierza wzorcowego przyjmuje się za poprawne.
Oblicz: uchyb bezwzględny, poprawkę, uchyb względny, uchyb względny
procentowy.
Oceń dokładność badanego woltomierza.
3. Badany amperomierz wskazał prąd I = 5.05 A
Amperomierz wzorcowy wskazał prąd Ip = 5 A
Wskazanie amperomierza wzorcowego przyjmuje się za poprawne.
Oblicz: uchyb bezwzględny, poprawkę, uchyb względny, uchyb względny
procentowy.
Oceń dokładność badanego amperomierza.
4.Badany amperomierz wskazał prąd I = 19.9 A
Amperomierz wzorcowy wskazał prąd Ip = 20 A
Wskazanie amperomierza wzorcowego przyjmuje się za poprawne.
Oblicz: uchyb bezwzględny, poprawkę, uchyb względny, uchyb względny
procentowy.
Oceń dokładność badanego amperomierza.
5.Woltomierz o zakresie 300 V kl 0,5 wskazał 150 V. Oszacuj błąd graniczny
(niepewność bezwzględną i względną wyniku pomiaru napięcia).
6. Amperomierz o zakresie 3A kl 0.5 wskazał 1.5 A. Oszacuj błąd graniczny
(niepewność bezwzględną i względną wyniku pomiaru prądu).
7. Woltomierz o rezystancji wewnętrznej Rv = 200 k wskazuje napięcie U =
10 V. Obliczyć prąd w woltomierzu Iv.
8. Amperomierz o rezystancji wewnętrznej Ra = 0,12 wskazuje prąd
I=0,25A. Obliczyć spadek napięcia na amperomierzu Ua.
9. Amperomierzem o klasie dokładności 1,5 i zakresie pomiarowym In = 6 A
zmierzono prąd I = 4 A. Oblicz względny (procentowy) uchyb pomiaru prądu.
-5-
10. Woltomierzem o klasie dokładności 1,5 i zakresie pomiarowym Un = 60 V
zmierzono napięcie U = 40 V. Oblicz względny (procentowy) uchyb pomiaru
napięcia.
11. Woltomierz o zakresie Un = 6V ma rezystancję wewnętrzną Rv = 30 k.
Obliczyć wartość rezystancji rezystora dodatkowego, który należy włączyć
szeregowo z woltomierzem, aby zwiększyć jego zakres do U'n = 60 V.
12. Miernik magnetoelektryczny o zakresie In = 0,5mA ma rezystancję
wewnętrzną Ra = 1. Dobrać wartość rezystora dodatkowego, aby otrzymać
woltomierz o zakresie 100 V.
13. Jaki bocznik należy włączyć równolegle do amperomierza o zakresie In =
0.5 A i rezystancji wewnętrznej Ra = 0,18, aby jego zakres wynosił I'n =5A?
14. Obliczyć rezystancję bocznika Rb do rozszerzenia zakresu pomiarowego
amperomierza o rezystancji wewnętrznej Ra = 0,36 z In =0,3 A do I'n = 3 A.
Literatura:
1. Parchański Józef Miernictwo elektryczne i elektroniczne WSiP
2. Dyszyński Jan, Hagel Ryszard Miernictwo elektryczne WSiP
3. Rydzewski Jerzy Pomiary oscyloskopowe WNT
4. Karkowski Zdzisław Miernictwo elektroniczne WSiP
-6-
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards