EAP_SNP_II_sprawdzian_32

advertisement
…………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz numer albumu
NSP II stopnia
Ekonomiczna Analiza Prawa
Sprawdzian nr 32
1. Wkład O. W. Holmesa w rozwój EAP polegał na:
A. przewidzeniu powstania i rozwoju EAP oraz ekonomicznym ujęciu obowiązku wykonania umowy
B. wymyśleniu nazwy „law and economics”
C. wykorzystaniu modeli matematycznych w ekonomicznej analizie prawa
2. Na czym polega praktyka overbooking:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Fabryka, która zaprojektowała samochód z wadą, mogącą powodować wypadki, zdecydowała
nie zmieniać projektu, ponieważ kosztowałoby to 11 dol. na samochód, chociaż analizy
sugerowały, że może dojść do wypadków, w tym także śmiertelnych. Straty z powodu wypadków
skalkulowano na 4,5 mln. dol. Fabryka wyprodukuje milion sztuk tego modelu. Decyzja fabryki:
A. nie jest efektywna ekonomicznie
B. jest efektywna w sensie Kaldora-Hicksa
C. jest efektywna w sensie Pareto
4. Które z wymienionych niżej kosztów należą do kosztów transakcyjnych:
A. koszty zawarcia umowy między farmerem a hodowcą
B. koszty zakupu nawozów przez farmera
C. cena kolejnej sztuki kupionej do stada
5. Co nazywamy efektami zewnętrznymi?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Kiedy pojawiają się efekty zewnętrzne?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Zdaniem Coase’a funkcją ekonomiczną prawa (instytucji prawnych) jest:
A. minimalizacja kosztów transakcyjnych
B. maksymalizacja kosztów transakcyjnych
8. Do kosztów transakcyjnych nie zaliczamy kosztów:
A. targowania się
B. wytworzenia towaru
C. zawierania umowy
9. Jeśli stado hodowcy wyrządza szkodę w plonach farmera, to – zdaniem Coase’a – istota tego
konfliktu sprowadza się do tego:
A. czy hodowcę stać na wypłatę pełnego odszkodowania
B. według jakich cen ustalić wysokość odszkodowania
C. czego ma być więcej: mięsa czy zboża
10. Hodowca, obciążony obowiązkiem zapłaty odszkodowania, uznaje za opłacalne zwiększenie
stada do 3 sztuk, jeśli nawet odszkodowanie rośnie do 3 dol. - czyli dla niego wartość dodatkowej
produkcji mięsa jest większa niż wzrost kosztów, w tym dodatkowe 2 dol. odszkodowania dla
farmera. Jakie kryterium efektywności ekonomicznej spełnia ta sytuacja?
A. Kaldora-Hicksa
B. Pareto
…………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz numer albumu
11. W przykładzie z wykładu hodowcy opłaca się zwiększenie stada z 3 do 4 sztuk, nawet jeśli
odszkodowanie wzrośnie do 10 dol. Pamiętamy, że roczny koszt ogrodzenia pola wynosi 9 dol.,
cena zboża to 1 dol. za tonę, natomiast plon farmera jest wart 12 dol., a koszt jego uzyskania 10
dol. Relację między liczbą sztuk w stadzie i stratą w rocznym plonie z upraw przedstawia slajd z
tabelą z wykładu 4-5. (Za to zadanie student może otrzymać do 3 punktów, jeśli na oba pytania udzieli
poprawnej odpowiedzi.)
A. co zrobi hodowca, jeśli ma obowiązek wypłacić farmerowi pełne odszkodowanie?
………………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………................
B. uzasadnij krótko wybór hodowcy.
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………
12. Stefan, który gra na tubie, w każdą niedzielę ćwiczy w swoim mieszkaniu. Z tego powodu wiele
razy dochodziło do kłótni z jego sąsiadem Adamem. W końcu sprawa trafiła do sądu, który ma
zdecydować komu przysługuje „uprawnienie do decydowania o tym, czy w mieszkaniu Stefana
ćwiczy się grę na tubie w każdą niedzielę, czy nie”. Zakładamy, że ćwiczenie w każdą niedzielę ma
dla Stefana wartość subiektywną 50 zł dla każdej niedzieli. Dla Adama koszt znoszenia ćwiczeń
Stefana to 25 zł dla każdej niedzieli.
A. Co zrobi Stefan, gdy sąd przyzna uprawnienie Adamowi?
……………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
B. Uzasadnij swoją odpowiedź. ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………........(za A i B 2 pkt.)
C. Co zrobi Adam, gdy sąd przyzna uprawnienie Stefanowi?
……………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
D. Uzasadnij swoją odpowiedź. ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………........(za C i D 2 pkt.)
E. Co się stanie gdy sąd nie przyzna nikomu takiego uprawnienia?
……………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz numer albumu
F. Uzasadnij swoją odpowiedź. ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………........(za E i F 2 pkt.)
13. Określenie „twierdzenie Coase’a” i jego ścisłe sformułowanie zaproponował:
A. Calabresi
B. Regan
C. Stigler
D. Polinsky
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards