Polska

advertisement
Polska
Z tą prezentacją możesz poznać
wybrane województwa…
Spis treści:
•
•
•
•
•
Wprowadzenie.
Małopolska nasz region…
Warmia i Mazury.
Mazowsze.
Dolny Śląsk.
Polska
• Polska to kraj w Europie Środkowej. Położone
między Morzem Bałtyckim na północy a
Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu
Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna
Polski wynosi 312 679 km2.
Oto Flaga Polski.
Małopolska
• Małopolska to kraina historyczna Polski,
obejmująca obecnie południowo-wschodnią
część kraju, w górnym i częściowo środkowym
dorzeczu Wisły oraz w dorzeczu górnej Warty
Stolicą Małopolski jest Kraków.
Historia Małopolski
• Nazwa Małopolska została po raz pierwszy użyta
w źródłach pisanych w 1411 r., a potwierdzona
została dopiero w roku 1493 w Statucie
Piotrkowskim króla Jana Olbrachta(podczas
obrad dwuizbowego sejmu walnego w
Piotrkowie w latach 1493–1496)celu odróżnienia
tej części państwa od Wielkopolski.
Ukształtowanie gleby.
• Najwyższym szczytem Małopolski są Rysy(2499
m n.p.m.).
• Środowisko geograficzne województwa
małopolskiego jest zróżnicowane, a
ukształtowanie powierzchni ma charakter
zdecydowanie górski i wyżynny. Posiada
urozmaiconą rzeźbę terenu.
Kultura, taniec i kuchnia…
• W województwie małopolskim odbywają się
liczne festiwale o międzynarodowej renomie,
m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej na
krakowskim Kazimierzu, czy Międzynarodowy
Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem,
a także Tydzień Kultury Beskidzkiej,
Babiogórska Jesień, Łemkowska Watra oraz
Święto Borówki w Zubrzycy Górnej.
Taniec…
• Najsłynniejszym tańcem Małopolski jest
Krakowiak.
Kuchnia
• Kuchnia Małopolski to przede wszystkim
kuchnia galicyjska. Jawi się jako obfita ,
wykwintna zarazem. Wizytówką Małopolski jest
obwarzanek którego można spożyć w prawie
każdym zakątku Polski.
Warmia i Mazury
• Warmia i Mazury to region geograficznokulturowy w północno-wschodniej Polsce.
Obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i
Pojezierza Iławskiego, administracyjnie wchodzi
w skład województwa warmińsko-mazurskiego.
Historia Warmii i Mazur
• Województwo warmińsko-mazurskie powstało w
1999 r. w wyniku reformy podziału
administracyjnego kraju i objęło tereny dawnego
województwa: olsztyńskiego oraz większe części
województw elbląskiego i suwalskiego oraz
fragmenty toruńskiego, ciechanowskiego i
ostrołęckiego.
Ukształtowanie gleby.
• Krajobraz regionu został ukształtowany przez
ostatnie zlodowacenie około 14 000–15 000 lat
temu. Z tego okresu pochodzi, znaleziony w
okolicach Giżycka, fragment rogu renifera.
• Najwyższy szczyt Mazur – Dylewska Góra
położona jest na wysokości 312 m n.p.m.
Kultura , taniec i kuchnia…
• Wśród cyklicznych imprez kulturalnych na
Mazurach na uwagę zasługują:
Ogólnopolski Festyn Rodziny z okazji dnia dziecka
w Ełku
Mazurskie Lato Muzyczne w Ełku
Mazurskie Lato Kabaretowe "Mulatka" w Ełku
Mazurskie Zawody Balonowe w Ełku
Taniec…
• W tym regionie Polski tańczy się Poloneza.
Polonez– reprezentacyjny polski taniec
narodowy (dawniej dworski)
Kuchnia
• Kulinarne przysmaki z tego regionu to swoista
mieszanka wpływów kuchni polskiej i
niemieckiej.
• Specjalnością regionu jest zupa z ryb i raków z
dodatkiem ziół i brzozowej kory.
Mazowsze
• Województwo mazowieckie – jednostka
podziału administracyjnego Polski, największe
pod względem powierzchni i ludności
województwo, znajdujące się w środkowej i
wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o
powierzchni 35 558,47 km².
Historia Mazowsza
• Obecne województwo mazowieckie zostało
utworzone w 1999 roku.
• W okresie wczesnopiastowskim na terenie
Mazowsza nie utworzono osobnej diecezji,
wcielając północne Mazowsze do archidiecezji
gnieźnieńskiej.
Ukształtowanie gleby
• Mazowieckie jest największym co do
powierzchni województwem w Polsce.
• Województwo położone jest w większości na
obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego, tylko
jego niewielkie wschodnie fragmenty leżą na
terenie Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego,
a południowe na terenie Wyżyn Polskich.
Kultura, taniec i kuchnia…
• Tu tworzyli i żyli przez wiele lat: Juliusz
Słowacki, Witold Gombrowicz, Julian Tuwim,
Bolesław Prus, Fryderyk Chopin, Isaac Bashevis
Singer. Widząc te sławne nazwiska można sądzić
,że to miasto o bogatej kulturze.
Taniec…
• Oberek
zwany też obertasem, najszybszy z tańców
narodowych. Cechy: Bardzo szybki, w drobnych
wartościach rytmicznych, wesoły, żywy, metrum
3/4. Akcenty podobne jak w mazurze
Kuchnia
• Zupa z prosninek, fafernuchy, sójka
mazowiecka... Wiele potraw regionalnej
kuchni Mazowsza może wywołać
zaciekawienie lub zdziwienie. W końcu to
region o bogatej kulturze i długiej historii.
• Do najbardziej charakterystycznych potraw
regionalnych zaliczyć trzeba kurpiowską zupę
grzybową z prosninek, czyli zielonych gąsek, a także
kurpiowski chleb z ziemniakami podawany do
smażonej cebuli i jajek.
Kuchnia ciąg dalszy…
• Do najbardziej charakterystycznych potraw
regionalnych zaliczyć trzeba kurpiowską zupę
grzybową z prosninek, czyli zielonych gąsek, a
także kurpiowski chleb z ziemniakami podawany
do smażonej cebuli i jajek.
Dolny Śląsk
• Województwo dolnośląskie – jednostka
podziału administracyjnego Polski, jedno z 16
województw, ze stolicą we Wrocławiu.
Historia Dolnego Śląsku
• U schyłku epoki lodowej na olbrzymich
połaciach dzisiejszej Niziny Śląskiej,
zarastających z wolna początkowo szpilkowym, a
później mieszanym lasem – pojawił się pierwszy
człowiek.
Ukształtowanie gleby
• Sudety są starym zróżnicowanym geologicznie i
krajobrazowo górotworem ciągnącym się 280
kilometrów łukiem od Bramy Łużyckiej na
zachodzie po Bramę Morawską na wschodzie.
Ukształtowanie gleby w Dolnym Śląsku jest dość
zrużnicowane.
Kultura , taniec i kuchnia…
• Dolny Śląsk jest regionem, w którym po roku
1945 nie zachowała się już odrębność kulturowa.
W związku z wielowiekową germanizacją na
terenie Dolnego Śląska gwara dolnośląska
zachowała się reliktowo.
Taniec
• W tradycji polskiej oprócz typowo
reprezentacyjnych tańców jak sentymentalny
kujawiak, polonez oraz krakowiak
rozwinęły się inne formy taneczne. Region śląski
pod tym względem również może się pochwalić
swoimi tańcami ludowymi, jakie są może mniej
znane ale nie mniej interesujące. Ten obszar
naszego kraju ma bogatą i burzliwą historię.
Kuchnia…
• "Dolnoślązacy od wieków wysoko cenili sobie
rozkosze stołu. Średniowieczne kazania pełne
były wezwań do zachowania umiaru w jedzeniu i
piciu. Nakłanianie do wstrzemięźliwości mierny
chyba jednak odnosiło skutek, skoro miejskie
władze w różnych dolnośląskich
miejscowościach musiały wielokrotnie wznawiać
wydanie wznawiać wydawanie praw
ograniczających zbytnią wystawność.
Dziękuję za obejrzenie
prezentacji multimedialnej:
Łucja

Download