Anna Piotrowska jest jednym z najzdolniejszych polskich

advertisement
Warsztaty Taneczne
17 – 18 listopada 2012r.
Prowadzący:
Anna Piotrowska – (taniec współczesny) tancerka, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca
współczesnego. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Tańca_eferte . Założycielka
"mufmi teatr tańca" i Teatru Tańca Dystans w Warszawie, który działa przy Klubie
Dowództwa Garnizonu Warszawa Jej prace były doceniane dwukrotnie w Budapeszcie,
Warszawie, Kaliszu. W twórczy sposób wykorzystała stypendium British Council Awards
2004, przez dwa kolejne lata współpracując
i rozwijając kontakty z londyńskimi
pedagogami tańca. Jednym z największych sukcesów Anny Piotrowskiej jest fakt, że skupia
wokół siebie wielu zdolnych i młodych ludzi, wprowadza ich w świat tańca i teatru,
promuje ich m.in. poprzez Festiwal PolemiQi. "mufmi teatr tańca". Teatr Tańca Dystans od
dekady jest miejscem kształtowania się tancerzy a organizowane przez nią warsztaty, na które
Piotrowska zawsze zaprasza najlepszych pedagogów, dają możliwość rozwoju techniki i uczą
sztuki choreografii dziesiątki młodych ludzi. Zainicjowała Festiwal PolemiQi, jedyny, który
pozwala młodym zespołom
i choreografom i tancerzom z całej Polski prezentować swoje
prace w Warszawie, organizuje warszawskie wieczory tańca i autorskie projekty
kierunek.Budapeszt_Warszawa.taniec, umożliwiając wymianę doświadczeń i oferując
publiczności spotkania ze sztuką tańca.
Edward Różycki - (taniec jazzowy) tancerz, choreograf i pedagog tańca jazzowego,
założyciel Teatru Domu Tańca. Reżyser i autor choreografii do spektakli tanecznych
„Café de la danse”, „8 Krótkich Historii”, „ Café Domu Tańca”, spektakli, które były
prezentowane w łódzkich teatrach m.in. w Teatrze im. Stefana Jaracza i Teatrze Muzycznym.
Animator i popularyzator tańca jazzowego w Łodzi. Pomysłodawca i realizator projektu
Łódzka Fiesta Taneczna – spektakle taneczne oraz warsztaty z udziałem zagranicznych
pedagogów tańca. Jazz, modern jazz i swing jazz, to te style, którymi się interesuje
najbardziej.
Warunki uczestnictwa
koszt:
Jedna technika taneczna tj. 4 x 90min
Dwie techniki taneczne tj. 8 x 90min.
130 zł
190 zł
wysłanie karty zgłoszenia oraz dowodu wpłaty
do dnia 31.10.2012r. na adres
Widzewskie Domy Kultury
Dom Kultury „Ariadna”
ul. Niciarniana 1/3
92-208 Łódź
tel. 42 6784741 fax 42 6749159,
e-mail : ariadna @wdk.pl
Numer konta :
GETIN Bank S.A.
Oddział w Łodzi
92 1560 0013 2026 0026 4138 1005
Program
17.11.2012r. sobota
godz. 10.00 - 11.30
godz. 12.00 - 13.30
godz. 14.00 - 15.30
godz. 16.00 - 17.30
warsztaty - taniec współczesny
warsztaty - taniec jazzowy
warsztaty - taniec współczesny
warsztaty - taniec jazzowy
18.11.2012r. niedziela
godz. 10.00 -11.30
godz. 12.00 - 13.30
godz. 14.00 - 15.30
godz. 16.00 - 17.30
warsztaty - taniec współczesny
warsztaty - taniec jazzowy
warsztaty - taniec współczesny
warsztaty - taniec jazzowy
Download