Część I: Organizacja kursu nowoczesnych technik fryzjerskich dla 5

advertisement
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Dotyczy: usługi społecznej polegającej na organizacji kursów nowoczesnych technik fryzjerskich, gastronomicznych, pierwszej pomocy i samoobrony, animatora i animacji oraz
protokołu dyplomatycznego i savoir vivre, fotograficznych, językowych oraz egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharza dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w
Rzeszowie, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu nr identyfikacyjny WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16 pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe
otwarte na rynek pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działanie 9.4 RPO WP 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.” (IX części)
Część I: Organizacja kursu nowoczesnych technik fryzjerskich dla 5 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Lp.
Rodzaj
kursu
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
Szkoła /
kierunek
Łączna liczba godzin kursu: min. 40
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Kurs
nowoczes
nych
1.
technik
fryzjerskic
h
Liczba godzin teoretycznych: 6 godzin
Zagadnienia teoretyczne powinny obejmować:
1) Najnowsze współcześnie techniki fryzjerskie z zakresu koloryzacji,
strzyżeń, stylizacji (upięć) i pielęgnacji.
2) Rysunki techniczne wraz z przebiegiem wykonania.
3) Sprawdzian teoretyczny
Liczba godzin praktycznych: 34 godziny
Zagadnienia praktyczne powinny obejmować:
Indywidualne praktyczne wykonanie przez każdego uczestnika kursu na
główkach treningowych lub modelkach, najnowszych technik fryzjerskich
poznanych w części teoretycznej tj.:
1) Koloryzacja – min. 4 najnowsze techniki koloryzacji.
2) Strzyżenia damskie i męskie – min. 5 najnowszych technik strzyżenia.
3) Upięcia – min. 5 najnowszych technik wykonania fryzur.
4) Pielęgnacja - min. 2 najnowsze techniki pielęgnacji włosów.
5) Innowacje we fryzjerstwie min. 4 godziny.
6) Sprawdzian praktyczny
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
5
1
nie
Od
01.07.201731.08.2017
r.
wewnętrzny
Zespół Szkół
Mechanicznyc
h, ul.
Hetmańska
45a, 35-078
Rzeszów /
technik usług
fryzjerskich
Certyfikat
1
Część II: Organizacja kursów gastronomicznych dla 210 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Lp.
Rodzaj
kursu
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
Szkoła /
kierunek
Łączna liczba godzin kursu: min.60
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
1. kurs
barmański
Ilość godzin teoretycznych: 15 godzin.
Szkolenie teoretyczne:
1) Historia miksologii
2) Zasady miksologii i serwisu
3) Techniki mieszania napojów alkoholowych i bezalkoholowych
4) Podział i charakterystyka napojów mieszanych
5) Towaroznawstwo alkoholowe, historia, charakterystyka, metody
produkcji, klasyfikacje i znane marki poszczególnych rodzajów alkoholi
6) Sylwetka barmana, kultura pracy i dbałość o własny wizerunek, kontakt
z gośćmi, elementy psychologii sprzedaży, zasady postępowania w
trudnych sytuacjach z klientami, charakterystyka pracy barmana w
różnych typach lokali gastronomicznych.
Ilość godzin praktycznych: 45 godzin.
Szkolenie praktyczne:
1) Wykonywanie koktajli: koktajle na bazie alkoholi białych: wódka, gin,
tequila, rum; koktajle na bazie alkoholi kolorowych: whisky, brandy,
Cognac, koktajle z użyciem likierów, win wzmocnionych i
aromatyzowanych, koktajle, shoty warstwowe różnymi metodami,
koktajle płonące i widowiskowe, koktajle na bazie świeżych owoców,
koktajle bezalkoholowe, classic cocktails i modern classic cocktails;
2) Podawanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów mieszanych;
3) Sztuka prezentacji, techniki dekorowania drinków, również przy
pomocy świeżych owoców egzotycznych
4) Barmaństwo Flair (free pouring, working flair, exhibition flair);
5) Barmaństwo molekularne, zastosowanie ciekłego azotu w miksologii
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
45
3
(grup
y liczą
max.
15
osób)
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
Zaświadczenie
o ukończeniu
kursu w języku
polskim i
angielskim
2
Zespół Szkół
Gospodarczyc
h, ul. Spytka
Ligęzy 12, 35055 Rzeszów /
technik
żywienia i
usług
gastronomiczn
ych i kelner
6) Wędzenie koktajli– smoking gun.
Łączna liczba godzin kursu: min. 20
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
2.
Kurs
barmański
kurs
3. baristy
Ilość godzin teoretycznych: 8 godzin
Szkolenie teoretyczne obejmuje następujące zagadnienia:
1) Historia miksologii
2) Zasady miksologii i serwisu
3) Techniki mieszania napojów alkoholowych i bezalkoholowych
4) Podział i charakterystyka napojów mieszanych
5) Towaroznawstwo alkoholowe, historia, charakterystyka, metody
produkcji, klasyfikacje i znane marki poszczególnych rodzajów alkoholi
6) Sylwetka barmana, kultura pracy i dbałość o własny wizerunek, kontakt
z gośćmi, elementy psychologii sprzedaży, zasady postępowania w
trudnych sytuacjach z klientami, charakterystyka pracy barmana w
różnych typach lokali gastronomicznych;
10
1
40
4
(grup
y liczą
max.
10
Ilość godzin praktycznych: 12 godzin
Szkolenie praktyczne obejmuje następujące zagadnienia:
1) Wykonywanie koktajli: koktajle na bazie alkoholi białych: wódka, gin,
tequila, rum; koktajle na bazie alkoholi kolorowych: whisky, brandy,
Cognac, koktajle z użyciem likierów, win wzmocnionych i
aromatyzowanych, koktajle, shoty warstwowe różnymi metodami,
koktajle płonące i widowiskowe, koktajle na bazie świeżych owoców,
koktajle bezalkoholowe, classic cocktails i modern classic cocktails;
2) Podawanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów mieszanych;
3) Sztuka prezentacji, techniki dekorowania drinków, również przy
pomocy świeżych owoców egzotycznych
4) Barmaństwo Flair (free pouring, working flair, exhibition flair);
5) Barmaństwo molekularne, zastosowanie ciekłego azotu w miksologii
6) Wędzenie koktajli– smoking gun.
Łączna liczba godzin kursu: min. 25
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Ilość godzin teoretycznych: 5 godzin.
Szkolenie teoretyczne:
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
tak
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
nie
ZSG:
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
wewnętrzny
Zaświadczenie
o ukończeniu
kursu w języku
polskim i
angielskim
wewnętrzny
Zaświadczenie
o ukończeniu
kursu w języku
polskim i
angielskim
3
Zespół Szkół
Spożywczych,
ul.
Warszawska
20, 35-205
Rzeszów /
technik
żywienia i
usług
gastronomiczn
ych, technik
hotelarstwa,
kucharz.
Zespół Szkół
Gospodarczyc
h, ul. Spytka
Ligęzy 12, 35-
1) historia kawy
2) pochodzenie i budowa owocu kawowego
3) proces produkcji kawy, metody zbioru, suszenia, obróbki i wypalania
kawy
4) charakterystyka gatunków kaw na świecie, czynniki wpływające na
jakość kawy jako surowca i napoju
5) charakterystyka mieszanek kaw
6) kofeina
7) wpływ kawy na zdrowie
8) aranżacje różnych rodzajów kaw, sposoby ich ekspozycji,
9) zasady serwowania napojów gorących,
10) sporządzanie kawy i sposoby ich podawania,
11) sztuka zdobienia kawy - latte art.
12) historia zawodu baristy,
13) cechy dobrego baristy,
14) trendy sztuki baristycznej.
osób)
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
055 Rzeszów /
technik
hotelarstwa
ZSS:
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
Zespół Szkół
Spożywczych,
ul.
Warszawska
20, 35-205
Rzeszów /
technik
żywienia i
usług
gastronomicz
nych, technik
hotelarstwa,
kucharz
Ilość godzin praktycznych: 20 godzin.
Szkolenie praktyczne:
1) budowa, zasada działania, czyszczenie, sposób konserwacji maszyn
barowych,
2) obsługa i regulacja młynka,
3) metody dozowania i ubijania,
4) cechy idealnego espresso, fazy ekstrakcji espresso, najczęstsze błędy
przy wykonywaniu espresso
5) przygotowanie różnych rodzajów espresso: espresso classico,
ristretto, lungo, doppio i inne
6) nauka spieniania mleka, techniki spieniania mleka,
7) przygotowanie kaw mlecznych: cappucino, cafe latte, cafe latte
macchiato, espresso machhiato i inne
8) wykonywanie kaw smakowych, warstwowych z syropami, z
czekoladą, bitą śmietaną, alkoholem: espresso affogato, espresso con
panna, kawa po wiedeńsku, mocha, Irish coffee, kawa mrożona,
frappe i inne,
9) Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw – czekolada (mocha),
lody (espresso affogato), bita śmietana, sosy
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
4
10) serwowanie kawy gościom, obsługa klienta przy barze, dobór
porcelany,
11) Latte art: wykonywanie wzorów lanych z ręki, malowanie szpikulcem
i sosem,
12) alternatywne metody parzenia kawy (aero press, French press, drip),
13) Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna
wykorzystywane przez system zarządzania HACCP w pracy baristy.
Łączna liczba godzin kursu: min. 30
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Kurs
4. Kelnerski
Ilość godzin teoretycznych: 15 godzin.
Szkolenie teoretyczne:
1. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi kelnerskiej,
2. Udzielanie konsumentowi informacji dotyczących jadłospisu,
3. Serwowanie potraw i napojów,
4. Posługiwanie się narzędziami i przyrządami typu: tace, wózki kelnerskie
do serwowania potraw itp.
5. Obsługiwanie maszyny i urządzeń stosowanych w części handlowej
placówki gastronomicznej,
6. Zmianę nakryć i obrusów w obecności konsumenta,
7. Sprzątanie ze stołów z zachowaniem odpowiedniej kolejności i
warunków higienicznych,
8. Inkasowanie należności, rozliczanie z pobranych potraw oraz dziennego
utargu,
9. Obsługa uczestników przyjęć okolicznościowych z uwzględnieniem
obowiązujących zasad nakrywania stołów, rozsadzania gości,
pierwszeństwa obsługi.
10. Wizerunek zawodowy kelnera.
Ilość godzin praktycznych 15 godzin
Szkolenie praktyczne:
1. Instruktaż stanowiskowy – zasady BHP w pracy kelnera
2. Przyjmowanie i rejestrowanie zamówień konsumentów.
3. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi kelnerskiej.
4. Udzielanie konsumentowi informacji dotyczących jadłospisu.
5. Serwowanie potraw i napojów.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
30
3
(grup
y liczą
max.
10
osób)
Zespół Szkół
Specjalnych,
ul. Ofiar
Katynia 1, 35209 Rzeszów /
pracownik
pomocniczy
obsługi
hotelowej
ZSSpec.:
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
tak
wewnętrzny
ZSSoż.:
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
Certyfikat
w języku
polskim i
angielskim
Zespół Szkół
Spożywczych,
ul.
Warszawska
20, 35-205
Rzeszów /
technik
technologii
żywności,
cukiernik,
kucharz,
technik
eksploatacji
portów i
terminali
5
6.
Posługiwanie się narzędziami i przyrządami typu: tace, wózki
kelnerskie do serwowania potraw itp.
7. Obsługiwanie maszyny i urządzeń stosowanych w części handlowej
placówki gastronomicznej.
8. Zmianę nakryć i obrusów w obecności konsumenta.
9. Sprzątanie ze stołów z zachowaniem odpowiedniej kolejności i
warunków higienicznych.
10. Inkasowanie należności, rozliczanie z pobranych potraw oraz
dziennego utargu.
11. Obsługa uczestników przyjęć okolicznościowych z uwzględnieniem
obowiązujących zasad nakrywania stołów, rozsadzania gości,
pierwszeństwa obsługi.
12. Praktyczna nauka obsługi konsumenta.
Łączna liczba godzin kursu: min.80
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
kurs
gastronom
5.
iczny
Ilość godzin teoretycznych: 10 godzin.
Szkolenie teoretyczne:
1) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
2) towaroznawstwo produktów spożywczych
3) Składniki odżywcze i ich rola w organizmie
4) Przyjęcia okolicznościowe
Ilość godzin praktycznych: 70 godzin.
Szkolenie praktyczne:
1) wykonywanie przez każdego z uczestników potraw z zakresu każdego z
następujących działów technologicznych: warzywa i owoce, zupy, sosy
zimne i gorące, mięso zwierząt rzeźnych, drób, ryby i owoce morza,
desery, przystawki, przekąski, kuchnia wegetariańska, kuchnie innych
narodów.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
15
1
tak
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
Zaświadczenie
o ukończeniu
kursu w języku
polskim i
angielskim
6
Zespół Szkół
Gospodarczyc
h, ul. Spytka
Ligęzy 12, 35055 Rzeszów /
technik
hotelarstwa i
technik
obsługi
turystycznej
Łączna liczba godzin kursu: min. 30
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
6.
kurs
carvingu
Ilość godzin teoretycznych: 5 godzin.
Szkolenie teoretyczne:
1) Przedstawienie historii sztuki carvingu
2) Omówienie i prezentacja narzędzi do carvingu, w tym różnych
rodzajów nożyków, dłutek i foremek oraz sposobów ich używania i
konserwacji
3) Sposoby zabezpieczania, przechowywania i pielęgnacji wyrzeźbionych
prac
4) Nauka planowania kompozycji i łączenia motywów
30
3
(grup
y liczą
max.
10
osób)
10
2
(grup
a
licząca
max.
5
osób)
Ilość godzin praktycznych: 25 godzin.
Szkolenie praktyczne:
1) Rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach
2) Tworzenie dekoracji przestrzennej poprzez łączenie pojedynczych rzeźb
3) Wykonywanie rzeźb 3d
4) Tworzenie zaawansowanych przestrzennych rzeźb w arbuzie/melonie
5) Rzeźbienie w oparciu o szablony
6) Tworzenie personalizowanych na wesela, komunie, imprezy firmowe z
wyrzeźbionymi imionami, logo firmy.
Łączna liczba godzin kursu: min. 100
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
7.
kurs
dekorowa
nia
wypieków
cukiernicz
ych
Ilość godzin teoretycznych: 24 godziny
Program szkolenia:
• Magazynowanie i ocena surowców
• Obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu, bhp
• Wytwarzanie ciast
• Sporządzanie kremów, mas i innych półproduktów
• Montaż, dekoracja i wykończanie wyrobów ciastkarskich
• Technika wykonywania różnych wyrobów ciastkarskich
• Wyrób lodów
• Przygotowywanie deserów cukierniczych
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
nie
Od
01.10.201715.12.2017
r.
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
Wewnętrzny
Zaświadczenie
o ukończeniu
kursu w języku
polskim i
angielskim
Zaświadczenie
7
Zespół Szkół
Gospodarczyc
h, ul. Spytka
Ligęzy 12, 35055 Rzeszów /
technik
żywienia i
usług
gastronomiczn
ych
Zespół Szkół
Specjalnych,
ul. Ofiar
Katynia 1, 35209 Rzeszów
/kucharz
Ilość godzin praktycznych 76 godzin
Szkolenie praktyczne obejmuje:
1. Wyposażenie stanowiska pracy, organizacja stanowiska pracy;
terminologia stosowana w cukiernictwie:
- narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy.
2. Podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy.
3. Wymogi systemu HACCP w gastronomi.
4. Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności:
- prawidłowa obróbka wstępna i termiczna produktów spożywczych dla
zachowania ich walorów smakowych i bezpiecznego przechowywania,
- zasady racjonalnego doboru surowców i ich maksymalnego
wykorzystania w kuchni,
- techniki rozpoznawania przydatności surowców do produkcji
5. Surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie - sposoby
doboru surowców do poszczególnych wyrobów.
8.
Kurs
Dietetyki
II. Część praktyczna- warsztaty cukiernicze, sporządzanie różnych
rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych czyli: praktyczne
zastosowanie procesów technologicznych w cukiernictwie:
6. Kruche ciasta:
- podstawowe i słone,
- ciasto półkruche,
- kruche ciasteczka,
- do spodów, serników lub szarlotek lub babeczek lub lekkich tart.
7. Ciasta ucierane
8. Ciasta biszkoptowe
- biszkopty jako podstawy do innych ciast, ciastka korpusowe;
- wykorzystanie ciasta biszkoptowego do produkcji różnych wyrobów:
m.in. rolady, krajanki tortowe
9. Kremy lub pianki, musy, mleczka oraz panna cotta
- sekrety udanych kremów.
Łączna liczba godzin kursu: min. 20
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
10
Ilość godzin teoretycznych: 10 godzin
Szkolenie teoretyczne:
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
1
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wewnętrzny
Zaświadczenie
8
Zespół Szkół
Spożywczych,
ul.
Warszawska
1) Budowa układu pokarmowego człowieka
2) Funkcje narządów zmysłu człowieka
3) Rola składników odżywczych w żywieniu człowieka
4) Zasady prawidłowego odżywiania się
5) Planowanie indywidualnego planu dietetycznego
6) Programy odchudzające
7) Zasady żywienia w wybranych jednostkach chorobowych
8) Popularne diety
wyłączeniem
lipiecsierpień)
20, 35-205
Rzeszów /
technik
żywienia i
usług
gastronomiczn
ych, kucharz,
technik
hotelarstwa,
technik
technologii
żywności,
technik
analityk.
Ilość godzin praktycznych: 10 godzin
Szkolenie praktyczne:
1) Normy żywieniowe i racje pokarmowe
2) Zasady układania jadłospisów
3) Komponowanie jadłospisów dla poszczególnych diet
4) Sporządzanie jadłospisów dla programów odchudzających
5) Kalkulacja cen posiłków
Łączna liczba godzin kursu: min. 26
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
9.
Kurs
Sommelier
ski
Ilość godzin teoretycznych: 12 godzin
Szkolenie teoretyczne:
1) Charakterystyka zawodu sommelier,
2) Technologia produkcji win,
3) Najważniejsze odmiany winorośli w Polsce, Europie i na świecie,
4) Główne regiony produkcji wina,
5) Przechowywanie, dojrzewanie i wady win,
6) Okazje specjalne, przyjęcia, degustacje,
7) Podstawy degustacji win,
8) Wina i potrawy – zasady łączenia i doboru,
9) Serwis win w restauracji,
10) Przykładowe karty win w restauracji.
10
1
nie
Od
01.10.201715.12.2017
r.
wewnętrzny
Zespół Szkół
Spożywczych,
ul.
Warszawska
20, 35-205
Rzeszów /
technik
żywienia i
usług
gastronomiczn
ych, kucharz,
technik
hotelarstwa,
technik
technologii
żywności,
technik
analityk.
Certyfikat
(w języku
polskim i
angielskim)
Ilość godzin praktycznych: 14 godzin
Szkolenie praktyczne:
1) Serwis win białych, czerwonych i musujących,
2) Akcesoria sommelierskie,
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
9
3) Kolejność podawania win,
4) Redagowanie karty win,
5) Dobieranie stylu wina do określonych smaków potraw,
6) Degustacja analityczna.
Łączna liczba godzin kursu: min. 30
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
10.
Kurs
serwis
specjalny
Ilość godzin teoretycznych: 10 godzin
Szkolenie teoretyczne:
1) Serwis specjalny
2) Standardy nakrycia stołu
3) Zastawa i menaże do serwisu specjalnego
4) Flambirowanie przy stoliku gości
5) Serwowanie i porcjowanie owoców
6) Kultura przy stole
7) Improstyl
10
1
tak
Od
01.10.201715.12.2017
r.
wewnętrzny
Zespół Szkół
Spożywczych,
ul.
Warszawska
20, 35-205
Rzeszów /
technik
żywienia i
usług
gastronomiczn
ych, kucharz,
technik
hotelarstwa.
Certyfikat
(w języku
polskim i
angielskim)
Ilość godzin praktycznych: 20 godzin
Szkolenie praktyczne:
1) Przygotowanie zastawy i menaży do serwisu specjalnego
2) Flambirowanie
3) Metody serwowania homarów, ostryg i ślimaków oraz zasady ich
konsumowania
4) Serwowanie i porcjowanie owoców
5) Savoir vivre
Część III – Organizacja kursu pierwszej pomocy i samoobrony dla 140 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie.*
Lp.
1.
Rodzaj
kursu
Pierwsza
pomoc
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
70
7
(grup
y liczą
max.
10
osób)
Łączna liczba godzin kursu: min. 15
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
Liczba godzin teoretycznych: 5
Liczba godzin praktycznych: 10
Program szkolenia:
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
Badania
wstępne
nie
Termin
realizacji
kursu
Od dnia
podpisania
umowy do
15.12.2017
r. (z
wyłączeniem
Egzamin
wewnętrzny
Zaświadczenie
/
certyfikat
Zaświadczenie
10
Szkoła /
kierunek
Zespół Szkół
Nr 2, ul.
Rejtana 3, 35326 Rzeszów /
technik
ekonomista
2.
Samoobro
na
Część 1 – Postępowanie z osobą nieprzytomną
Część 2 – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora
AED
Część 3 – Postępowanie z chorymi:
• po omdleniach
• po oparzeniach
• po zadławieniach
• po urazach
• w przypadku krwotoków
• w przypadku złamań
• w przypadku zatruć
• w przypadku udaru cieplnego
Łączna liczba godzin kursu: min. 25
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
Liczba godzin teoretycznych: 8
Liczba godzin praktycznych: 17
Program kursu:
1) nauka skutecznych technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia
zdrowia lub życia,
2) umiejętności rozpoznawania i unikania zagrożeń,
3) właściwe reakcje psychicznej na agresję,
4) umiejętności opanowania emocji przy ocenie sytuacji
uzasadniającej samoobronę,
5) nauka umiejętności przejmowania kontroli nad zachowaniem
napastnika i odpierania ataku z wykorzystaniem najbardziej
skutecznych technik samoobrony.
Część IV – Organizacja kursu animatora i animacji oraz
ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Lp.
1.
Rodzaj
kursu
kurs
animatora
Tematyka kursu
Łączna liczba godzin kursu: min. 40
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
lipiecwrzesień)
70
7
(grup
y liczą
max.
10
osób)
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
Zaświadczenie
Zespół Szkół
Nr 2, ul.
Rejtana 3, 35326 Rzeszów /
technik
ekonomista
protokołu dyplomatycznego i savoir vivre dla 20 uczniów z zespołów szkół
Liczba
ucznió
w
10
Ilość
grup
Badania
wstępne
1
nie
Termin
realizacji
kursu
Od dnia
podpisania
umowy do
Egzamin
wewnętrzny
Zaświadczenie
/
certyfikat
Zaświadczenie
o ukończeniu
kursu w języku
11
Szkoła /
kierunek
Zespół Szkół
Gospodarczyc
h, ul. Spytka
i animacji
2.
kurs
protokołu
Ilość godzin teoretycznych: 4 godziny.
Szkolenie teoretyczne:
1) Kim jest animator czasu wolnego,
2) Predyspozycje zawodowe animatora czasu wolnego, typy
osobowościowe w animacji,
3) Specyfika i metodyka pracy,
4) Funkcje i rola animacji w ruchu turystycznym,
5) Planowanie dnia pracy animatora hotelowego,
6) Wskazania do pracy z dużą grupą,
7) Kompendium wiedzy o rozwoju psychicznym i fizycznym dzieci i
młodzieży.
Ilość godzin praktycznych: 36 godzin.
Szkolenie praktyczne:
1) Animacja dla dzieci: zabawy z chustą animacyjną, modelowanie
baloników, puszczanie wielkich baniek mydlanych, face painting, tańce
animacyjne (Mini Disco), zabawy ruchowe, w tym gry ruchowe dla
najmłodszych, zabawy niewymagające rekwizytów, zajęcia kreatywne
(plastyczne, muzyczne) , scenariusze animacji
urodzinowych/eventowych/hotelowych (tworzenie planu imprezy dla
dzieci z uwzględnieniem imprez tematycznych)
2) Animacje dla młodzieży: zajęcia integracyjne (scenariusze, propozycje
zabaw), gry zespołowe (planowanie zajęć sportowych, sędziowanie,
przykłady aktywności dla młodzieży), gry edukacyjne, prowadzenie
wieczornych imprez dla młodzieży – zabawy na dyskoteki, ogniska
3) Animacje dla dorosłych: aktywności relaksacyjne (prowadzenie zajęć
aquaaerobic, fitness), muzykoterapia. masaż animacyjny wellness
wieczorne show i impreza tematyczną (przygotowanie i prowadzenie,
nauka tańców animacyjnych dla dorosłych, np. YMCA, Waka Waka), gry
zespołowo – integracyjne
4) Animacje dla seniorów: zajęcia ruchowe (specyfika i metodologia
prowadzenia zajęć dla osób starszych), tańce integracyjne (np. zorba)
5) Praca z mikrofonem i sprzętem multimedialnym.
Łączna liczba godzin kursu: min. 50
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Ilość godzin teoretycznych: 40 godzin.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
10
1
nie
Od
01.10.201715.12.2017
polskim i
angielskim
wewnętrzny
Ligęzy 12, 35055 Rzeszów /
technik
hotelarstwa i
technik
obsługi
turystycznej
Zaświadczenie
o
ukończeniu
12
Zespół Szkół
Gospodarczyc
dyplomaty
cznego i
savoir
vivre
Szkolenie teoretyczne:
1) elementy protokołu dyplomatycznego
2) mianowanie i akredytacja
3) protokół na konferencjach międzynarodowych
4) przyjęcia dyplomatyczne, służbowe i towarzyskie, organizacja przyjęcia
weselnego, bankietu i konferencji
5) elementy etykiety
6) kreowanie wizerunku poprzez wygląd
7) kultura słowa
8) poprawna komunikacja i korespondencja
9) savoir vivre na co dzień
10) savoir vivre dla hotelarzy i kelnerów, m.in. różnice kulturowe i
zwyczaje religijne gości.
r.
kursu w języku
polskim i
angielskim
h, ul. Spytka
Ligęzy 12, 35055 Rzeszów /
technik
hotelarstwa i
kelner
Ilość godzin praktycznych: 10 godzin.
Szkolenie praktyczne:
1) scenki sytuacyjne, zastosowanie w praktyce zagadnień poruszonych w
części teoretycznej.
Część V – Organizacja kursu podstaw fotografii i videofilmowania dla 10 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Lp.
Rodzaj
kursu
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
Zespół Szkół
Ekonomiczny
ch, ul.
Hoffmanowe
j 13, 35-016
Rzeszów /
technik
cyfrowych
procesów
graficznych
Łączna liczba godzin kursu: min.32
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
1.
Kurs
podstaw
fotografii i
videofilmo
wania
Ilość godzin teoretycznych: 10 godzin.
Ilość godzin praktycznych: 22 godzin.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmuje:
1) obsługa aparatu,
2) tryby pracy,
3) wybór właściwej ekspozycji,
4) tryby pomiaru światła,
5) ustawianie czasu naświetlania, przesłony, balansu bieli, ISO,
6) podstawy kompozycji fotograficznej,
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
10
2
(grup
y liczą
max.
5
osób)
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
Szkoła /
kierunek
Imienny
certyfikat wydany przez
organizatora
kursu
13
7)
8)
9)
10)
11)
12)
praca z lampą błyskową i światłem zastanym,
funkcje lustrzanki cyfrowej przy filmowaniu,
ostrość i ekspozycja przy filmowaniu,
praca z ręki i stabilizacja przy filmowaniu
oświetlenie planu,
realizacja ujęć.
Część VI – Organizacja kursu „zakładanie i prowadzenie e-sklepu z fotografią katalogową” dla 15uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych
w Rzeszowie*
Lp.
Rodzaj
kursu
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
Szkoła /
kierunek
Łączna liczba godzin kursu: min. 35
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
1.
Kurs zakładanie
i
prowadze
nie esklepu z
fotografią
katalogow
ą
Ilość godzin teoretycznych: 5 godzin.
Ilość godzin praktycznych: 30 godzin.
Proponowany zakres tematyczny (minimalny):
1) wybór i instalacja sklepu internetowego,
2) konfiguracja sklepu,
3) interfejs sklepu
4) modyfikacja szablonu,
5) tworzenie kategorii i asortymentu sklepu,
6) zarządzanie zamówieniami, płatnościami i wysyłką,
7) profile i uprawnienia użytkowników,
8) powiązanie sklepu z aukcjami Allegro,
9) aparaty fotograficzne i oświetlenie używane przy wykonywaniu
fotografii reklamowej,
10) rodzaje oświetlenia,
11) wykonywanie fotografii na stoliku reprodukcyjnym i w namiocie
bezcieniowym,
12) fotografowanie przedmiotów płaskich i trójwymiarowych.
15
2
(grup
y liczą
max.
8
osób)
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
Imienny
certyfikat wydany przez
organizatora
kursu w języku
polskim i
angielskim
Część VII – Organizacja kursu języka migowego (1stopień) dla 10 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie*
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
14
Zespół Szkół
Ekonomiczny
ch, ul.
Hoffmanowe
j 13, 35-016
Rzeszów/
technik
handlowiec,
technik
ekonomista,
technik
cyfrowych
procesów
graficznych
Lp.
Rodzaj
kursu
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Termin
realizacji
kursu
Egzamin
Zaświadczenie
/
certyfikat
Szkoła /
kierunek
Łączna liczba godzin kursu: min. 60
Jednostka: godzina dydaktyczna ( 45 minut )
Ilość godzin teoretycznych: 20 godzin.
Ilość godzin praktycznych: 40 godzin.
1.
Kurs
języka
migowego
(1stopień)
Szkolenie obejmujące następującą tematykę:
1. Ogólne problemy osób niesłyszących;
2. Polski język migowy i jego cechy;
3. Znaki daktylograficzne;
4. Polski alfabet palcowy;
5. Znaki statyczne występujące w pozycji klasycznej;
6. Znaki statyczne występujące w pozycji odmiennej od klasycznej;
7. Znaki dynamiczne;
8. Znaki pojęć liczbowych;
9. Znaki liczebników głównych.
10
1
nie
Od dnia
podpisania
umowy do
31.10.2017
r. (z
wyłączeniem
lipiecsierpień)
wewnętrzny
Zespół Szkół
Ekonomiczny
ch, ul.
Hoffmanowe
j 13, 35-016
Rzeszów /
technik
ekonomista
Certyfikat
Część VIII – Organizacja kursu terminologii mechanicznej w języku angielskim dla 6 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w
Rzeszowie*
Lp.
1.
Rodzaj
kursu
Kurs
terminolo
gii
mechanicz
nej w
języku
angielskim
Tematyka kursu
Liczba
ucznió
w
Ilość
grup
Badania
wstępne
Łączna liczba godzin kursu: min.50
Jednostka: godzina zegarowa ( 60 minut )
Liczba godzin teoretycznych: 50 godzin
Zakres zajęć teoretycznych:
• Simplified Technical English z elementami budowy i eksploatacji
maszyn, procesów spawania, metod obróbki skrawaniem.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
6
1
nie
Termin
realizacji
kursu
Od
01.07.201731.08.2017
r.
Egzamin
wewnętrzny
Zaświadczenie
/
certyfikat
Szkoła /
kierunek
Zespół Szkół
Mechanicznyc
h, ul.
Hetmańska
45a, 35-078
Rzeszów /
technik
mechanik i
technik
mechatronik
Certyfikat
15
Część IX – organizacja egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharza dla uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie.*
Lp.
1.
Rodzaj
kursu
Egzamin
czeladniczy
- zawód
kucharz
Tematyka kursu
Egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej
przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10.01.2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzonych przez
komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej (Dz.U. 2017, poz. 89)
Egzamin czeladniczy przeprowadzony jest w 2 etapach:
Etap teoretyczny: polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zestawione
w dwóch częściach; pisemnej
i ustnej, sprawdzających wiedzę teoretyczną:
1. w części pisemnej z zakresu tematów:
- rachunkowość zawodowa
- dokumentacja działalności gospodarczej
- rysunek zawodowy
- przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej
- podstawowe zasady ochrony środowiska
- podstawowe przepisy prawa pracy
- podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności
gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie
dłuższy niż 210 minut.
2. w części ustnej z zakresu tematów:
- technologia
- maszynoznawstwo
- materiałoznawstwo
Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż
30 minut.
Liczba
ucznió
w
10
Ilość
grup
1
Badania
wstępne
tak
Termin
realizacji
kursu
Od
01.10.201715.12.2017
r.
Egzamin
zewnętrzny
Zaświadczenie
/
certyfikat
Świadectwo
czeladnicze
wraz z
Europassem –
Suplement do
świadectwa
czeladniczego
Zespół Szkół
Specjalnych,
ul. Ofiar
Katynia 1, 35209 Rzeszów /
kucharz
Etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata
zadań egzaminacyjnych sprawdzających
umiejętności praktyczne.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
Szkoła /
kierunek
16
Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 min i nie
dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu trzech dni.
Do ceny kursu należy uwzględnić (dot. wszystkich części):
1. Wynajem sali wykładowej wyposażonej w: adekwatną do liczby uczestników ilość miejsc siedzących, zapewniających możliwość notowania (krzesła ze
sztywnymi blatami montowanymi w podłokietnikach lub oddzielne stoły i krzesła), flipchart wraz z papierem i kompletem markerów lub tablicę, sprzęt do
prezentacji (ekran i rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna), nagłośnienie (jeśli jest niezbędne). Sale szkoleniowe muszą spełniać wymogi BHP i
p.poż.
2. Materiały szkoleniowe (pendrive min. 8 GB z nagranymi materiałami dydaktycznymi, papierowy skrypt dotyczący tematyki szkolenia odwzorowujący
program szkolenia lub książka związana z tematyką szkolenia, notatnik formatu minimum A5, teczka formatu minimum A4, długopis) – prezentacje i
materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji projektu – zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i
szkoleń.
Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym
oraz dobre jakościowo. Kursanci z niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich formie np. powiększona
czcionka.
3. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie niezbędne wyposażenie, sprzęt, produkty i materiały eksploatacyjne do realizacji zajęć teoretycznych i
praktycznych, adekwatnych do zakresu prowadzonego kursu.
4. Catering na dzień szkoleniowy - przerwa kawowa. Serwis kawowy powinien zawierać:
- wyposażenie niezbędne do obsługi cateringowej dla ilości osób przewidzianych w każdej grupie (serwetki, serwis do kawy i herbaty, sztućce, talerzyki do
ciastek, szklanki/kubki do zimnych napojów);
- Kawa rozpuszczalna (100% kawy naturalnej) – 2 g na osobę;
- Herbata (czarna) – min. 1 torebka na osobę;
- Gorąca woda w czajniku elektrycznym lub termosie;
- Cukier – 10 g na osobę;
- Mleko min. 2 % – 30 ml na osobę;
- Cytryna pokrojona (podawana na talerzykach)- 1 plaster na osobę.
- Wodę mineralną gazowaną i niegazowaną – 0,2 l na osobę.
- Minimum 2 rodzaje soków owocowych – 0,2 l na osobę.
- Minimum 2 rodzaje ciastek – 80 g na osobę.
- Bułeczki/kanapki cateringowe – 3 sztuki na osobę.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
17
W przypadku kiedy kurs trwa nieprzerwanie więcej niż 4 godziny dydaktyczne/ zegarowe, należy uwzględnić ciepły posiłek w formie drugiego dania:
-
ziemniaki/ frytki/ ryż/ kasza – min. 200 g
mięso/ryba – min. 200 g,
surówka – min. 150 g,) lub
pierogi – min. 12 szt.
5. Ubezpieczenie NNW dla każdego ucznia na czas trwania kursu.
6. Miejscem realizacji kursów zawodowych jest miasto Rzeszów. Dopuszcza się miejsce realizacji do 50 km od centrum Rzeszowa, tj. Ratusz, Rynek 1,
szczególnie jeśli wymaga tego specyfika szkolenia i/lub baza wyposażenia w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji kursu poza Rzeszowem.
7. Dojazd kursantów tam i z powrotem i opieka nad nimi, jeśli kurs lub szkolenie odbywa się poza granicami Miasta Rzeszowa do 50 km włącznie.
8. Wstępne badania lekarskie, jeśli są wymagane do uczestnictwa w kursie.
9. Egzamin zewnętrzy - przeprowadzony przez niezależny organ do tego uprawniony - jeśli jest to wymagane w programie kursu.
10. Egzamin wewnętrzny, przeprowadzony przez trenera prowadzącego kurs w celu podsumowania i weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności – jeśli nie
jest wymagany egzamin zewnętrzny.
11. Niezależnie od wyniku zdania egzaminu wewnętrznego lub zewnętrznego, na zakończenie kursów, uczestnicy, którzy uzyskają min. 80% frekwencji na
zajęciach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenia powinny posiadać logo zgodne z zasadami promocji i oznakowania projektów
finansowanych z UE (Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagane oznaczenia).
12. Dokument potwierdzający zdobyte uprawnienia np. książeczka spawacza, zaświadczenie kwalifikacyjne – jeśli jest to przewidziane w programie kursu.
13. Odzież ochronną w tych kursach, w których jest ona konieczna, np. ubranie robocze, buty, rękawice, fartuch, kask
14. Przeprowadzenie testów ex ante i ex post oraz opracowania wyników ankiet w postaci raportu po zakończeniu szkolenia, przedstawiającego rezultaty
kształcenia po kursie.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
18
15. Właściwego udokumentowanie przebiegu kursu/kursów na potrzeby realizacji projektu i przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po ich zakończeniu:
listy obecności, dziennika zajęć, listy odbioru materiałów dydaktycznych, rejestru wydanych certyfikatów, zaświadczeń, protokołu egzaminacyjnego,
testów ex post i ex ante, raport z wyników ankiet.
16. Kursy nie mogą odbywać się w formie e-leraningowej.
Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
19
Download