odnawialne źródła energii - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

advertisement
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII
Seminarium
Biomasa na cele energetyczne – założenia i realizacja
Warszawa, 3 grudnia 2008 r.
1
Odnawialne Źródła Energii w 2006 r.
Biomasa stała
91,2 %
Energia promieniowania
słonecznego
Energia wody
0%
3,5 %
Energia wiatru
0,4 %
Biogaz
1,2 %
Biopaliwa
3,3 %
Energia geotermalna
0,3 %
Odpady komunalne
0,01 %
2
Struktura pozyskania energii z
OZE wg źródeł w 2006 r.- Polska
Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.” wydawnictwo GUS
3
Struktura pozyskania energii z
OZE wg źródeł w 2006 r.– UE-25
Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.” wydawnictwo GUS
4
Biomasa stała
1. Biomasa leśna (np. słoma-baloty, zrębki,
okrąglaki)
2. Paliwa z biomasy rolniczej z plantacji
przeznaczonych na cele energetyczne
3. Pozostałości organiczne z rolnictwa i
ogrodnictwa
4. Węgiel drzewny (stałe produkty
odgazowania biomasy)
5
Biomasa stała - wykorzystanie
• Energia cieplna
• Energia elektryczna
• Energia w kogeneracji - równoczesne
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
lub mechanicznej w trakcie tego samego
procesu technologicznego
6
Słoma
• Baloty – bele sprasowanej
ściółki torfowej, siana lub
słomy
• podstawowe technologie
spalania słomy:
– cykliczne spalanie całych balotów
słomy - kotły wsadowe
– spalanie słomy rozdrobnionej kotły o ruchu ciągłym
– tzw. "cygarowa technologia"
spalania słomy - kotły o ruchu
ciągłym
7
Zrębki drzewne
• Wytwarzane z odpadów drzewnych i upraw
energetycznych. Surowcami do produkcji
zrębków są przede wszystkim odpady z
przemysłu tartacznego i leśnego.
• Jakość i wartość opałowa zależna jest od
pochodzenia i sposobu składowania surowca.
8
Pelety, Brykiety
• Wytwarzane z: odpadów leśnych, słomy,
drewna energetycznego, produktów
ubocznych rolnictwa (słoma, otręby, łuski
itd.)
• Produkcja peletów
– Mielenie materiału -> kondycjonowanie ->
prasowanie -> chłodzenie
9
Produkcja energii elektrycznej z
biomasy stałej w latach 2001 - 2007
% zużycia energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych
6,89 %
8,89 %
5,27 %
3,37 %
1,88 % 1,75 % 1,81 %
Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.” wydawnictwo GUS
10
Produkcja ciepła z biomasy stałej
w latach 2001 - 2007
Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.” wydawnictwo GUS
11
Energia promieniowania
słonecznego
• Ciepło - Kolektory słoneczne - (cieczowe
lub powietrzne)
• Energia elektryczna - ogniwa
fotowoltaiczne
12
Roczne nasłonecznienie
13
Źródło: http://www.ieo.pl/solcamp/wpolsce.html
Roczne nasłonecznienie w
Europie [kWh/m2/rok]
14
Źródło: www.suntime.pl/potencjal%20energetyczny.html
Produkcja ciepła z energii
promieniowania słonecznego
Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.” wydawnictwo GUS
15
Energia wody
1. Energia spadku wody
• Duże elektrownie wodne (w Polsce o
mocy zainstalowanej powyżej 5 MW)
• Małe elektrownie wodne (w Polsce o
mocy zainstalowanej poniżej 5 MW)
2. Energia prądów morskich
3. Energia pływów
4. Energia falowania
16
Większe elektrownie wodne w Polsce
Odnawialne Źródła Energii - Mała Energetyka Wodna Autor: prof. Jacek Zimny
17
MEW
• Przed wojną ponad 8000 obiektów energetyki
wodnej: elektrownie, młyny, pompy wodne,
folusze;
• W 2006 r. 676 MEW (<10 MW) o łącznej mocy
270 MW (w tym około 300 <5MW);
• Najwięcej w województwach północnych,
Jeleniogórskim i na Podkarpaciu;
• Korzyści dla rolnictwa - zwiększenie małej
retencji wodnej – szczególnie istotne w klimacie
polskim.
18
Energia z elektrowni wodnych
% zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
10,8 % 10,52 %
9,13 %
8,29 %
8,85 %
7,69 %
7,58%
Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.” wydawnictwo GUS
19
Energia wiatrowa
• Energia wiatru jest to energia kinetyczna wiatru
wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej
w turbinach wiatrowych;
• Współczesna, najczęściej spotykana, elektrownia
wiatrowa wykorzystywana na lądzie składa się z wieży
o wysokości od 78 do 105m oraz trzech łopat
o długości ok. 40-45m. A zatem turbina ze śmigłem
w stanie wzniesienia ma łączną wysokość ok. 150m.
20
Energia wiatru –strefy
energetyczne wiatru
I wybitnie
korzystna
II bardzo
korzystna
III korzystna
IV mało
korzystna
V niekorzystna
21
Żródło:http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/zz_xpages/oferta_wiatr/wiatr_pliki/wiatr_19.html
Produkcja energii elektrycznej
z energii wiatru
% zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach 1,96 %
domowych
0,96 %
0,56 %
0,62 %
0,51 %
0,28 %
0,065 %
Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.” wydawnictwo GUS
22
22
Energia geotermalna
• Ciepło
geotermalne
–
ciepło
pochodzące z głębi ziemi, zawarte w
wodach i parach podziemnych
23
Uwarunkowania geotermalne Polski
Źródło: K. Stępczak "Ochrona i kształtowanie środowiska"
24
Produkcja ciepła z energii
geotermalnej w latach 2001 - 2007
25
Źródło: „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.” wydawnictwo GUS
Dziękuję za uwagę
Beata Mikulska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rynków Rolnych
Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw
tel.: 22 623 16 31
Fax.: 22 623 23 00
[email protected]
26
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards