Model Junga - Master Mind

advertisement
Model Junga
Podział na 4 typy zachowań,
•
•
•
•
dominacja (domination)
wpływ (influence)
uleganie (submission)
zgodność (compliance)
Świadomość własnego stylu zachowania oraz umiejętność rozpoznania go u rozmówcy daje nam
olbrzymie możliwości dostosowania odpowiedniej komunikacji i właściwych argumentów
merytorycznych które wpływają na przekonanie rozmówcy do naszych racji.
Każdy z nas używa jednego z 4 typów zachowań w sposób preferencyjny. Pozostałe style mogą
być zauważalne w naszym zachowaniu jako uzupełniające lub dopełniające. Nikt nie używa
więcej niż 3 style. 2 % ludzi używa tylko jednego.
Obszar 1 – są to osoby kierujące się i charakterzujące się w swoim zachowaniu czynnikami typu
fakty, zasady, systemy, krytycyzm, tworzenie, kształtowanie, cele, wyniki
Obszar 2 - trwałe wartości, decyzje, miana, szybkość, aktywnosć, inspiracja , atmosfera,
otwartość, zadowolenie
Obszar 3 - stabilność, zaufanie, zaradność, wyczucie, elokwencja, uczestnictwo, koleżeńskość,
łatwość kontaktów
Obszar 4 – prywiązanie , cierpliwość, stabliność, wszechstronność, dokładność, upór, polecenia,
szczegóły
D (dominant) nieustępliwy, stanowczy , niezależńy, pewny siebie, lubi konkurować, wymagający,
łatwo podejmuje decyzje, przytłaczający, nadużywa władzy, agresywny, mówi bez ogródek,
skonctrowany na sobie
I (influent) towarzyski, przekonujący, lubi mówić, otwarty, pełen entuzjazmu i energii, krzykliwy,
traci poczucie czasu, nieostrożny, niedyskretny, pobudliwy, postępuje pochopnie,
S (submision) – dobry słuchacz, wzbudza zaufanie, ostrożny, cierpliwy, spokojny, opanowany,
uparty, unika zmian, nie wyraża opinii, opiera się nowym pomysłom,
C (compilance) – dokładny, przestrzega zasad, logiczny, ostrożny, formalny, zdyscyplinowany,
unika towrzyskości, nie wyraża opinii, utyka w szzcegółach, nie podejmuje ryzyka
Jak zdefiniować styl zachowania rozmówcy:
D
często jest osobą w ciągłym pośpiechu
robi wiele rzeczy naraz
jest bezpośredni, mówi co myśli
może być bezceromonialny
wyraża swoje opinie jako fakty
przerywa innym
może rozmwiać z wiloma osobami w tym samym czasie
może być agresywny w stosunku do innych
jest wymagający
pyta co ja będę z tego miał
bywa niecierpliwy
łatwo się irytuje
I
jest otwarty i przyjacielski
dużo mówi
łatwo się ekscytuje
jest inspirujący
mówi o ludziach, których zna
nie skupia się zbytnio na szczegółach
nie słucha przez dłuższy okres
nie skupia dostatecznie uwagi
może zadawać kilkakrotnie to samo pytanie
skacze z tematu na temat
unika twardych faktów
S
jest spokojny
nie ekscytuje się łatwo
słucha uważnie
przytakuje i łatwo akceptuje
jest niewymagający
zadaje pytania i docieka szczegołów
wydaje się mieć swoje opinię, lecz nie wraża jej publicznie
jest rozważny
całkowicie nowe pomysły/ zadania sprawiają mu dyskomfort
C
wydaje się być powściągliwy i na swój sposób nieśmiały
jest cichy
koncentruje się na szczegółach
zadaje wiele pytań
studiuje uważnie specyfikacje i inne informacje pisemne
postępuje ostrożnie
niechętnie wyraża odmnienne poglądy
może pryzgotować się wcześniej z danego tematu
może być bardzo krytyczny, jego krytyka opiera się na faktach, nie opiniach
Jak się komunikować ?
Kiedy romawiasz z osbą typu D :
bądź bezpośredni i konkretny
dostarcz alternatyw
upewnij się, że on czje że wygrał
nie zgadzaj się jedynie w zakresie faktów
pamiętaj dyskusja i walka to tylko elementy gry
nei bądź emocjonalny
nie staraj się dominować
działaj szbko, decyzje zapadają szybko
I
bądź przyjazdny, nie pomijaj go
zaplanuj czas na pogawędki
zadbaj o swobodną atmosferę, zarty są mile widziane
pozwul mu mówić
okaż uznanie mów o ludziach i uczuciach
poamiętaj o kontrolowaniu dalszego biegu spraw
skróc dystans
S
zwolnij tempo prezentacji
buduj zaufanie
skup się na ludziach
dostarcz informacji którch potrzeubuje
przezentuj sprawy w uporzdkowany sposób
zdobywaj zaangażowanie krok po kroku
bądź szczery, nie dominuj
C
dostarcz faktów
unikaj kontaktu fizycznego
bądź cierpliwy, zwolnij
dostarcz mnóstwo szczegóowcyh informacji
kontroluj swoje własne działania
nie mów o sprawach związanch z ludźmi
nie wywiraj presjiskupi się na temacie
Ćw 1
Oceń swój typ zachowania, okreś najmocniejsze strony takiego typu zachowania
Ćw 2
Przyporządkuj znaną Ci osobę do każdego z typów
Ćw 3
Określ typ zachowania dla każdej osoby na sali
Ćw 4
Praca w parach, Sytuacja konfliktowa, jedna osoba swój właściwy Styl zachowania druga
przekonywanie na podstawie odpowiedniego sposobu komunikacji do danego typu
Ćw 5
Jedna osoba przyjmuje cechy określonego typu, druga przekonuje stosując właściwy model
Ćw 6
Podsumowanie wnioski od grupy, .
Download