- TOLERANCJA IMMUNOLOGICZNA

advertisement
TOLERANCJA IMMUNOLOGICZNA
Jan Żeromski
PODSTAWOWE FAKTY DOTYCZĄCE
TOLERANCJI
• Tolerancja – stan braku swoistej odpowiedzi na
dany antygen
• Indukowana przez wczesną ekspozycję na
dany antygen
• Własna tolerancja – zabezpieczenie przed
wytworzeniem odpowiedzi przez układ
immunologiczny przeciw własnym tkankom
• Mechanizmy aktywnej tolerancji zabezpieczają
przed zapalnymi reakcjami na wziewne i
pokarmowe antygeny występujące na błonach
śluzowych
WAŻNE CZYNNIKI W INDUKCJI
TOLERANCJI
1. Stan zróżnicowania limfocytów w chwili
zetknięcia z antygenem
2. Miejsce zetknięcia z antygenem
3. Komórki prezentujące antygen
4. Liczba limfocytów zdolnych do odpowiedzi
5. Mikrośrodowisko wokół komórki (ekspresja
cząsteczek adhezji, wpływ cytokin itd.)
TOLERANCJA – OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI
1. Tolerancja na własne antygeny jest wrodzona
a nie nabyta
2. Niedojrzałe lub dojrzewające limfocyty są
bardziej podatne na indukcję tolerancji niż
dojrzałe
3. Tolerancja na obce antygeny jest indukowana
nawet u dojrzałych limfocytów przy spełnianiu
specjalnych warunków
4. Tolerancja limfocytów T jest szczególnie
efektywna w utrzymaniu długotrwałego braku
odpowiedzi na własne antygeny
PODZIAŁ TOLERANCJI
CENTRALNA
• Dla limf. T odbywa
się w grasicy
• Dla limf. B odbywa
się w szpiku kostnym
• Mechanizm:
delecja klonalna
OBWODOWA
• Odbywa się w całym
organizmie
• Dotyczy zarówno
limf. B i T
• Mechanizm:
anergia, apoptoza,
dewiacja
immunologiczna
IGNORANCJA WŁASNYCH
ANTYGENÓW
•
•
Jest to bierna forma tolerancji
immunologicznej
Zachodzi gdy:
1. Limf. T nie mogą zetknąć się z własnym
antygenem,
2. Własny antygen występuje w małych
ilościach,
3. Antygen znajduje się na komórce, która
ma mało lub nie ma cząsteczek MHC,
4. Nie ma wystarczającej ilości limf. T,
5. Nie ma kostymulacji.
CECHY TOLERANCJI LIMF. B
1. Wiązanie rozpuszczalnych własnych
antygenów pobudza tolerancję limf. B,
2. Niedojrzałe limf. B napotykające własny
antygen ulegają aborcji klonalnej,
3. Los autoreaktywnych limf. B zależy od
powinowactwa BCR i natury antygenu,
4. Edytowanie receptorów: autoreaktywne
limf. B unikają anergii lub delecji przez
rearanżację genów dla immunoglobulin.
SZTUCZNA INDUKCJA TOLERANCJI
1. Chimeryzm – u gospodarza z zaburzeniami
odporności, wstrzyknięcie komórek
allogenicznych
2. Przeciwciała przeciwko koreceptorom limf. T,
3. Injekcja rozpuszczalnych antygenów,
4. Doustna podaż antygenu,
5. Wyczerpanie klonalne indukowane powtarzaną
immunizacją określonym antygenem,
6. Przeciwciała antyidiotypowe – działa na limf. B.
NIEPEŁNA TOLERANCJA
Zjawisko
Podstawa
Determinanty
Różne determinanty na
antygenie mogą być tolerowane
niezależnie od innych
Wielkość determinanty i
jej gęstość
Powinowactwo BCR
Swoistość
tkankowa
Zwierzę z indukowaną tolerancją
wobec komórki hemopoetyczne
innego gatunku może nie
tolerować jego skóry
Brak ekspresji
alloantygenów
naskórka na komórkach
hemopoetycznych
MIEJSCA IMMUNOLOGICZNIE
UPRZYWILEJOWANE
• Miejsca w organizmie gdzie obce antygeny lub
przeszczepy tkankowe nie wywołuje
odpowiedzi immunologicznej
• Te antygeny reagują z limf. T ale zamiast
destrukcyjnej odpowiedzi immunologicznej
indukują tolerancję lub nieszkodliwą odpoweidź
na daną tkankę
• Cytokiny immunosupresyjne np. TGF-beta
wydają się być odpowiedzialne za tak
nietypową odpowiedź
• Do tych miejsc należą: mózg, oko, jądra,
macica (płód)
Download