Nieprawidłowości pierwszego trymestru ciąży

advertisement
Nieprawidłowości
pierwszego trymestru ciąży
Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Najczęstsze nieprawidłowości
pierwszego trymestru ciąży
poronienie (abortus)
ciąża pozamaciczna (graviditas extrauterina)
zaśniad groniasty (mola hydatidosa)
nowotwory trofoblastu
Poronienie
Około 15% klinicznie rozpoznanych ciąż
ulega poronieniu.
Ryzyko poronienia koreluje z:
wiekiem ciążowym
-przed implantacją
-po implantacji
-po 8 tyg. ciąży
-po 13 tyg. ciąży
wiekiem matki
- 50% ulega poronieniu
- 12-24%
- ryzyko poronienia maleje do 10%
- tylko 1-2% ciąż ulega poronieniu
-zwiększa się po 35 r.ż.
-osiąga 50% u kobiet powyżej 40 r.ż.
Przyczyny poronień
1. Zaburzenia chromosomalne
trisomia - 50%
monosomia - 25%
triploidia - 12-20%
Poronień
uwarunkowanych
nieprawidłowym
kariotypem
Przyczyny poronień
2. Nieprawidłowości hormonalne matki
-defekt fazy lutealnej
• pierwotne zaburzenie funkcji endometrium
lub jego oporność
• niewydolność ciałka żółtego
• niewystarczająca produkcja progesteronu
-hypersekrecja LH podczas folikulogenezy
-hyperandrogenizm
Przyczyny poronień
3. Immunologiczne
Alloimmunologiczne
Autoimmunologiczne
zaburzenia równowagi
cytokin Th1/Th2
Il2
Il 4
INF g
Il 10
TNF a
TNF b
obecność przeciwciał
antyfosfolipidowych
tj. antykoagulant tocznia i
przeciwciała antykardiolipinowe
przeciwciała przeciwjądrowe
przeciwtarczycowe
Przyczyny alloimmunologiczne
Immunologiczna reakcja między matką a jajem płodowym
Układ immunologiczny matki
Rozpoznanie jako tkanki obcej
Antygeny ojcowskie blastocysty
Czynniki ochronne:
-komórki supresorowe CD8+ i CD56
-cytokiny GM-CSF, TGE- b2, Il-10
-czynnik blokujący indukowany przez
progesteron
Czynniki
ochronne przeciwciała
blokujące
Odrzucenie
poronienie
Postępowanie
Immunizacja czynna
Immunizacja
bierna
Limfocyty partnera lub
innego dawcy jednorazowo
40 mln – 900 mln limfocytów
dożylnie, podskórnie lub
śródskórnie
jednorazowo lub kilkakrotnie
przed ciążą lub w jej trakcie
Immunoglobuliny
Przyczyny autoimmunologiczne
p-ciała antyfosfolipidowe działają przez
• zaburzenia koagulologiczne wskutek obniżenia stężenia
białka C, mutację czynnika V, adhezję płytek do
śródbłonka i ich agregację
• wiązanie się z komórkami trofoblastu
• zwiększoną syntezę cytokin prozapalnych
• zwiększoną ekspresję molekuł adhezyjnych na
powierzchni śródbłonka
Postępowanie
• niskie miana
12-19 GPL/MPL
• średnie miana
20-79 GPL/MPL
• wysokie miana
≥ 80 GPL/MPL
Kwas acetylosalicylowy
np. Acesan 75mg
Kwas acetylosalicylowy
+
heparyna
Trombofilia jako przyczyna poronień
upośledzona produkcja
antytrombiny III
białka C
białka S
może zwiększać ryzyko utraty ciąży
Rola mutacji czynnika V w etiopatogenezie
poronień nie jest wyjaśniona
Stężenie homocysteiny we krwi może służyć jako
marker zaburzeń koagulologicznych i chorób
naczyniowych.
Przyczyny poronień
4. Anatomiczne
-wrodzone
wady macicy
(przegroda macicy)
-nabyte
mięśniaki podśluzówkowe
polipy
zrosty wewnątrzmaciczne
Przyczyny poronień
5. Infekcyjne
wirusowe
bakteryjne
• różyczki
• opryszczki
• cytomegalowirus
• E. Coli
• gronkowce
• paciorkowce gr. B
zakażenie toxoplazmozą
zakażenie mycoplazmami
Przyczyny poronień
6. Choroby ogólne (np. cukrzyca)
7. Stresy
8. Znacznego stopnia wysiłek fizyczny
9. Nieznane
Ryzyko poronienia
-dla kobiety która nie była w ciąży
5%
-dla kobiety, u której jedna ciąża
zakończyła się niepowodzeniem
20%
lub urodziła żywe dziecko wynosi
-dla kobiety po 3 i więcej poronieniach
43%
Poronienie nawracające
trzy lub więcej następujących po sobie
poronień samoistnych
Częstość występowania 0,34-1,0%
Objawy poronienia
• krwawienie
• ból w podbrzuszu
Różnicowanie
• ciąża ektopowa
(obraz USG, stężenia bHCG)
Krwawienie we wczesnej ciąży
•
•
•
•
polip szyjki macicy
nadżerka części pochwowej szyjki macicy
rak szyjki macicy
uraz narządów płciowych
Postacie poronień
-poronienie zagrażające
-poronienie w toku
-resztki po poronieniu
-poronienie zatrzymane
-poronienie septyczne
Rozpoznanie
-wywiad
-badanie ginekologiczne
-badanie ultrasonograficzne
-ocena stężenia bHCG
Pusty pęcherzyk ciążowy
= ciąża bezzarodkowa
• brak zarodka
• brak pęcherzyka żółtkowego
• niskie stężenia bHCG
Leczenie:
farmakologiczna indukcja skurczów macicy
i skrobanie ścian jamy macicy
Pęcherzyk żółtkowy
pojawia się w 5 t.c.
• przy pęcherzyku ciążowym >=8mm
• stężeniu bHCG 7200 mIU/ml
rośnie do 11 t.c.
osiąga wielkość
od 3 do 7 mm
Krwiak
podkosmówkowy
-miejsce
-objętość
Poronienie zakażone
Czynniki ryzyka
• amniopunkcja
• nosicielstwo HIV
• cukrzyca
• dodatnie posiewy bakteriologiczne moczu
Przyczyny
• pękniecie błon płodowych
• pozostawienie resztek elementów jaja
płodowego po poronieniu samoistnym
• pozostawienie kształtki wewnątrzmacicznej
• wprowadzenie bakterii do macicy przez
zakażone narzędzia
Poronienie zakażone
Objawy
•
•
•
•
•
•
gorączka
dreszcze
bóle brzucha
bóle okolicy krzyżowej
wzmożone cuchnące odchody
przedłużone krwawienie
nieleczone poronienie zakażone może
doprowadzić do wstrząsu septycznego
Postępowanie
Poronienie zakażone
• antybiotyki o szerokim spektrum działania
• stabilizacja stanu ogólnego
• skrobanie ścian jamy macicy
Laparotomia
Hysterectomia
Postępowanie
Poronienie zagrażające
- odpoczynek
- progesteron/progestageny?
• Duphaston
(Dydrogesteron, syntetyczna pochodna
retroprogesteronu)
• Kaprogest
(17a octan hydroksy progesteronu)
• Luteina
(progesteron)
Postępowanie
Poronienie w toku
-skrobanie ścian jamy macicy
Poronienie zatrzymane
-indukcja farmakologiczna skurczów macicy i
-skrobanie ścian jamy macicy
Resztki po poronieniu
-skrobanie ścian jamy macicy lub
-postępowanie zachowawcze
Poronienie nawracające
-gonadotropina kosmówkowa (?)
do 12 tyg. ciąży
2 x w tygodniu po 5000j
Ciąża ektopowa
zagnieżdżenie i rozwój jaja płodowego
poza
błoną śluzową jamy macicy
GŁÓWNA PRZYCZYNA ZGONÓW
KOBIET W I TRYMESTRZE CIĄŻY
częstość występowania
5,5 do 16,8 na 1000 ciąż
Ciąża ektopowa
Czynniki ryzyka:
- stany zapalne w obrębie miednicy mniejszej
- wiek > 35 r.ż.
- czynniki jajowodowe:
zmiany pozapalne w jajowodach.
zrosty około jajowodowe
wady rozwojowe
operacja niedrożności jajowodów
poprzednie ciąże ektopowe
inne operacje w miednicy mniejszej
- czynniki jajnikowe
przetrwały pęcherzyk jajnikowy
opóźniona owulacja lub indukcja owulacji
-techniki wspomaganego rozrodu
- środki antykoncepcyjne, IUD
- ciąża ektopowa w wywiadzie
- palenie papierosów w czasie koncepcji
Umiejscowienie ciąży ektopowej:
4 dzień
2%
7 dzień
24%
4 komórki
morula
1 dzień
2 komórki
zygota
Blastocysta
Jajowód
2 dzień
3 dzień
55%Dzień 0
99%
część bańkowa 55%
cieśń
24%
strzępki
17%
śródsciennie
2%
Zapłodnienie
Embrion
Zagnieżdżenie
blastocysty
<0,01%
<0,01%
<0,5%
17%
Komórka jajowa
po owulacji
jajnik
<0,5%
jama brzuszna <0,1%
szyjka macicy
<0,01%
Ciąża ektopowa
Metody diagnozowania:
-ilościowe oznaczenie b podjednostki
gonadotropiny kosmówkowej
wynik:
<10 mIU/ml
10-25 mIU/ml
>25 mIU/ml
ujemny
szara strefa
potwierdzenie ciąży
Przy stężeniu bHCG 1000-1500 mIU/ml i zastosowaniu
ultrasonografii dopochwowej w jamie macicy powinien być
widoczny pęcherzyk ciążowy.
ultrasonografia dopochwowa
powinna odpowiedzieć na pytanie
czy:
• pęcherzyk ciążowy znajduje się w jamie macicy
• widoczna jest zmiana poza jamą macicy mogąca
odpowiadać ciąży ektopowej
• w zmianie odpowiadającej ciąży ektopowej jest
obecny zarodek z widoczną czynnością serca
ciąża ektopowa w przydatkach może przybrać
formę
• pęcherzyka ciążowego z płodem
• pustego pęcherzyka
• hyperechogennego pasma otaczającego hypoechogenne
pole
• rozproszonej hypoechogennej masy
Rola Kolorowego Dopplera
pozwala ocenić przepływ krwi w naczyniach
trofoblastu który koreluje z wielkością
pęcherzyka i stężeniem bHCG
W ciąży ekotopowej sieć naczyń jest
nieprawidłowa
Metody diagnozowania
•ocena stężenia progesteronu
•ocena stężenia estradiolu
•nakłucie zagłębienia odbytniczo macicznego
•skrobanie ścian jamy macicy
Metody diagnozowania
Laparoskopia
•ograniczone rozdęcie jajowodu
•zasinienie ścian
Leczenie ciąży ektopowej
1.Obserwacja i postępowanie wyczekujące
2. Leczenie zachowawcze-farmakologiczne
3. Leczenie operacyjne - chirurgiczne
Leczenie
1.Obserwacja i postępowanie wyczekujące
warunki:
• niskie stężenie bHCG (<1000mIU/ml)
• ciąża ektopowa w jajowodzie
• brak objawów
Samoistne wyleczenie ciąży ektopowej
u 74% kobiet ze stężeniem bHCG <1000mIU/ml
Leczenie
2.Farmakologiczne – Metotrexat –
antagonista kwasu folipwego (zaburza syntezę DNA)
warunki:
dobry stan ogólny
•brak pęcherzyka w jamie macicy
•stężenie bHCG (<5000mIU/ml)
Metotrexat najczęściej stosuje się w dawkach
wielokrotnych 1,0 mg/kg masy ciała z kw.
foliowym
Leczenie
3.Chirurgiczne
•oszczędzające – usunięcie jaja płodowego
z zachowaniem jajowodu
•radykalne
– usunięcie jajowodu z ciążą
ektopową
Preferowaną metodą jest operacja
laparoskopowa.
Po oszczędzającym leczeniu kontrola bHCG.
Potencjał rozrodczy po leczeniu ciąży
ektopowej jest zależny od:
•lokalizacji ciąży
•jej rozmiarów
•stanu ściany jajowodu
i wynosi 67%
Download