Bois J. P., Historia starości. Od Montaigne`a do pierwszych emerytur

advertisement
Bois J. P., Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996.
Bromley D. B., Psychologia starzenia się, Warszawa 1969.
Chabir A., Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości,0
Radom-Kielce 2000.
Cyceron, Plutarch, Pochwała starości, Warszawa 1996.
Delorsa J., Edukacja jest w niej ukryty skarb, Warszawa1998
Halicki J., Obrazy starościn rysowane przeżyciami seniorów, Białystok 2010.
Hall R. D., Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, MT Biznes,
Warszawa 2010.
Hamilton I. S., Psychologia starzenia się, Zysk i S-ka, Poznań 2014.
Hansen M. V., Linkletter A., Najlepsza reszta życia, 2007.
HarwasâNapierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów
życia człowieka, PWN, Warszawa 2000.
Jakubowska H., A. Raciniewska, Ł. Rogowski (red.), Patrząc na starość, Poznań 2009.
Jakubowska D., Dolegliwości wieku starczego, [w:] F. W. Sawicka, B. Maryanska, E.
Stańczuk (red.), Encyklopedia seniora, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
Kirkwood T., Czas naszego życia. Co wiemy o starzeniu się człowieka, Charaktery,
Kielce 2005.
Klonowicz S. (1986), Starzenie się ludności, [w:] F. W. Sawicka, B. Maryanska, E. Stańczuk
(red.), Encyklopedia seniora, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
Konieczna-Wożniak R., Dorosłość wobec starości, Poznań 2008.
Korbicki M., Szarota Z., Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku, Krakowskie Towarzystwo
Edukacyjne, Kraków 2004.
Krzemińska W., Starość rośnie wraz z nami, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1980.
Krzyżowski J., Psychogeriatria, Medyk, Warszawa 2004.
Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie â w stronę pedagogiki
starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.
Minois G., Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa1995.
Niezabitowski M., Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej, Katowice 2007.
Oleś P. K., Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa 2012.
Owczarek K., Łazarkiewicz M. A., Pogoda na starość, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Pędlich W., Procesy starzenia się człowieka, [w:] T. Grodzki, J. Kocemba, A. Skalska (red.),
Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2007.
Piesiak W., Genetyka starzenia się mózgu, „Neurokognitywistyka w Patologii i Zdrowiu”,
2011-2013, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0007/66319/NK_2013_03_056-066.pdf, dostęp z
dnia 5.01.2016r.
Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo Wiedza Powszechna,
Warszawa 1990.
Pikuła N., Etos starości w aspekcie społecznym, Kraków 2011.
Pikuła N., Senior w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Borgis, Warszawa 2013.
Rosset E., Ludzie starzy. Studium demograficzne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1967.
Rowe J. W., Khan R. L., Successful Ageing, Pantheon Books, New York 1998.
Rychard J., Stulatek - człowiek w średnim wieku, Krajowa Agencja Wydawnicza,
Warszawa 1976.
Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa 2012.
Straś-Romanowska M., Póżna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] B. Harwas âNapierała,
J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka,
PWN, Warszawa 2000.
Stuart-Hamilton I., Psychologia starzenia się, Poznań 2000.
Stochmiałek J., Kryzysy starości - wybrane uwarunkowania, [w:] A. A. Zych (red.), Poznać,
zrozumieći zaakceptować starość, Progres, Łask 2012.
Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewski M., Podstawy gerontologii społecznej,
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
K. Wiśniewska-Roszkowska, Medycyna w walce ze starością, Wydawnictwo PZWL,
Warszawa 1964.
Wiśniewska-Roszkowska K, Nowe życie po sześćdziesiątce, Instytut Wydawniczy Związków
Zawodowych, Warszawa 1986.
Woźniak Z., Najstarsi z poznańskich seniorów. Jesień życia w perspektywie gerontologicznej,
1997, Poznań.
Zierkiewicz E., Łysak A., Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności
społecznej i kulturowej, Wrocław 2006.
Zierkiewicz E., Kowalczyk I., Kobiety, feminizm i media, Poznań-Wrocław 2005.
Ziębińska B., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające
marginalizacjiosób starszych,
Zych A. A., Leksykon gerontologii, Impuls, Kraków 2010.
Zych A. A., Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Progres, Łask 2012.
Żakowska M., Miasta Przyjazne Starzeniu: Przewodnik, Fundacja Res Publica im. Henryka
Krzeczkowskiego, Warszawa 2014.
Download