INFORMACJA

advertisement
INFORMACJA
dotycząca możliwości przeprowadzenia kolonoskopii
w ramach Programu Badań Przesiewowych
mających wykryć ewentualne polipy lub nowotwory jelita grubego
u osób bez objawów chorobowych
Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt.
Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu badania.
(Badania wykonywane są w ponad 80 ośrodkach w całej Polsce)
Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej.
Kolonoskopia jest nieodpłatna zarówno dla osób poddających się badaniu jak i lekarzy na nie kierujących.
Do badań kwalifikują się:
-
wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
- osoby w wieku 40 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego
stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie w ciągu ostatnich 10 lat !
Skierowaniem na badanie jest specjalna ankieta (http://www.coi.pl/jelito.htm) wypełniona przez osoby gotowe poddać się kolonoskopii.
Ankietę należy dostarczyć do jednego z ośrodków realizujących program.
Województwo mazowieckie:
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Program Badań Przesiewowych, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa,
tel. 022 546-24-45, fax. 546-30-45, ( w godz. 9-14, pn. 9-18) adres email: [email protected]
Olympus Endoterapia Sp.z o.o., Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa,
tel. 0-22 332-78-03, 332-78-00 (w godz.11-18)
Olympus Endoterapia filia I, Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, ul. Waryńskiego 10A, 00-636 Warszawa,
tel. 0-22 825-62-99
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, ul.
Banacha 1A, 02-097 Warszawa, tel. 0-22 599-11-57, ( w godz.8-13)
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa,
tel. 0-22 508-14-76, ( w godz. 8-15)
Klinika Medyczna „Ibis” Sp. Z o.o. i Wspólnicy Sp. k., Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, ul. Kacza 8, 01-013
Warszawa, tel. 022 322-81-81
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Program Badań Przesiewowych, Pracownia Endoskopii, ul. J. Aleksandrowicza 5,
26-617 Radom, tel. 048 361-33-97 ( w godz. 8-14,00)
NZOZ „ENDOMED” Prywatne Centrum Diagnostyki i Terapii Schorzeń Przewodu Pokarmowego, Program Badań Przesiewowych,
Pracownia Endoskopii, ul. Sedlaka 4/6/8, 26-600 Radom, tel. tel.048 365-44-72, 0604-058-628
Download