CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH obowiązujący od dnia

advertisement
Załącznik 1
do Zarządzenia nr 46 / 2015
CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
obowiązujący od dnia 01.01.2016 r.
L.p.
NAZWA BADANIA
14.
15.
16.
HEMATOLOGIA
Morfologia krwi obwodowej
Morfologia krwi obwodowej z rozmazem
Morfologia krwi obwodowej po obciążeniu hydrokortyzonem
Rozmaz krwi obwodowej po obciążeniu hydrokortyzonem
Retikulocyty
Płytki krwi liczone manualnie
Barwienie rozmazów krwi obwodowej i szpiku
Oporność osmotyczna erytrocytów
Wykrywanie zimnych aglutynin
Wykrywanie krioglobulin
Aktywność fosfatazy alkalicznej granulocytów FAG
Oznaczanie białek monoklonalnych /immunofiksacja/ jakościowo
Barwienie i ocena obecności eozynofilów
BIOCHEMIA
Aminotransferaza alaninowa /AlAT/
Aminotransferaza asparaginowa /AspAT/
Alfa amylaza
17.
Białko całkowite
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Białko w dobowej zbiórce moczu
Bilirubina całkowita
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholesterol LDL wyliczany
CRP ilościowo
GGTP
26.
Glukoza
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Test tolerancji glukozy /2 punktowy/
Fosfataza alkaliczna/ALP/
Kinaza kreatyny /CK/
Kreatynina
Wskaźnik przesączania kłębuszkowego /eGFR/
Kreatynina w dobowej zbiórce moczu
Kwas moczowy
Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu
LDH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
MATERIAŁ
CENA
( w PLN)
krew pełna
krew pełna
krew pełna
krew pełna
krew pełna
krew pełna
krew pełna, szpik
krew pełna
krew pełna i surowica
surowica
krew pełna
8
15
27
18
6
10
5
10
5
10
50
surowica
80
wymaz z nosa, plwocina
8
surowica
surowica
surowica, mocz
surowica, mocz,
płyn mózgowo-rdzeniowy
DZM
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica, mocz
płyn mózgowo-rdzeniowy
surowica
surowica
surowica
surowica, mocz
surowica
DZM
surowica, mocz
DZM
surowica
5
5
5
5
6
5
6
6
7
4
15
5
6
12
5
5
5
1
6
5
6
5
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Mocznik
Mocznik w dobowej zbiórce moczu
Hemoglobina glikowana HbA1C
Trójglicerydy
Wapń całkowity
Wapń w dobowej zbiórce moczu
Fosfor w związkach nieorganicznych
Fosfor w związkach nieorganicznych w dobowej zbiórce
moczu
Żelazo
Test tolerancji żelaza
TIBC
Transferyna
Magnez
Magnez w dobowej zbiórce moczu
Potas zjonizowany /K+/
Potas zjonizowany /K+/ w dobowej zbiórce moczu
Sód zjonizowany /Na+/
Sód zjonizowany /Na+/ w dobowej zbiórce moczu
Chlor zjonizowany /Cl-/
Chlor zjonizowany /Cl-/ w dobowej zbiórce moczu
KOAGULOLOGIA
APTT
Czas protrombinowy /PT/
Fibrynogen
Test korekcji APTT
surowica, mocz
DZM
krew pełna
surowica
surowica
DZM
surowica, mocz
5
6
20
6
5
6
5
DZM
6
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
DZM
surowica
DZM
surowica
DZM
surowica
DZM
5
25
10
23
5
6
5
6
5
6
5
6
osocze
osocze
osocze
osocze
6
6
12
40
mocz
mocz
mocz
7
5
80
kał
kał
surowica
surowica
surowica
krew włośniczkowa
kał
kał
kał
krew pełna
zmiany na powiekach
zmiany skórne
25
20
20
15
20
20
5
5
20
4
surowica
surowica
surowica
surowica
17
17
17
35
ANALIZA MOCZU
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Badanie ogólne moczu z oceną osadu
Białko Bence-Jonesa / badanie przesiewowe/
Białko Bence-Jonesa /immunofiksacja/
ANALITYKA OGÓLNA
Antygen Giardia lamblia /metodą IF/
Antygen Helicobacter pylori
ASO ilościowo
Czynnik reumatoidalny /RF/
Elektroforeza białek /proteinogram/
Gazometria
Kał-składniki
Kał w kierunku pasożytów
Krew utajona w kale
OB
73.
Badanie w kierunku zakażenia nużeńcem
74.
75.
76.
77.
IMMUNOCHEMIA
TSH
fT3
fT4
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej /anty TPO/
20
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
Przeciwciała przeciw receptorom tyreotropiny /anty TSH-R/
Anty TG
ACTH
Androstendion
Testosteron
FSH
Prolaktyna
Prolaktyna po obciążeniu metoklopramidem
Estradiol
DHEA-S
Beta 2 mikroglobulina
Witamina B12
Kwas foliowy
Ferrytyna
Parahormon /PTH/
Kortyzol
IGF-1 /somatomedyna/
IgE całkowite
IgG
IgM
IgA
Vit D
surowica
surowica
osocze
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
osocze
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
surowica
AUTOIMMUNOLOGIA
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – oznaczenie jakościowe
surowica
Przeciwciała przeciwjądrowe – oznaczenie ilościowe
surowica
Przeciwciała przeciw rozpuszczalnym antygenom jądrowym
surowica
ENA –oznaczenie jakościowe
Przeciwciała przeciw natywnemu DNA / ds. DNA/surowica
oznaczenie jakościowe
Przeciwciała anty CCP – oznaczenie ilościowe
surowica
SEROLOGICZNA DIAGNOSTYKA INFEKCJI
HIV – test przesiewowy IVgeneracji
surowica
HIV- test potwierdzenia Western Blot
surowica
USR/RPR
surowica
surowica, płyn mózgowoVDRL - ilościowo
rdzeniowy
surowica, płyn mózgowoFTA
rdzeniowy
surowica, płyn mózgowoFTA-ABS
rdzeniowy
surowica, płyn mózgowoTPHA
rdzeniowy
HBsAg
surowica
Przeciwciała anty HCV
surowica
Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi
surowica
w klasie IgG - jakościowo
Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi
surowica
w klasie IgM - jakościowo/
60
30
30
29
25
18
16
50
25
30
25
30
30
30
30
20
70
20
16
16
16
55
30
50
36
35
50
38
220
5
8
28
28
40
20
30
35
35
BAKTERIOLOGIA OGÓLNA
116.
Posiew w warunkach tlenowych
118.
119.
Posiew materiału biologicznego w kierunku Streptococcus
agalactiae /GBS/
Antybiogram podstawowy
Antybiogram rozszerzony
120.
Diagnostyka rzeżączki
121.
Diagnostyka Ureaplasma urealiticum i Mycoplasma hominis
122.
Antygen Chlamydia trachomatis
123.
Biocenoza pochwy
124.
Rzęsistek pochwowy
117.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
wymaz: z gardła, nosa,
skóry, rany, przetoki, cewki
moczowej, pochwy, szyjki
macicy, worków
spojówkowych, plwocina,
mocz, nasienie
30
wymaz z dróg rodnych
25
wyhodowany szczep
wyhodowany szczep
wymaz z cewki moczowej
i kanału szyjki macicy
wymaz z: cewki moczowej
i tylnego sklepienia pochwy
wymaz z cewki moczowej
i szyjki macicy
wymaz z pochwy
15
25
wymaz z szyjki macicy
10
DIAGNOSTYKA PRĄTKA GRUŹLICY I MYKOBAKTERIOZ
plwocina, płyn z jamy
opłucnej, popłuczyny
oskrzelowo-pęcherzykowe,
mocz, płyn mózgowoPreparat bezpośredni barwiony metodą Diehl-Neelsena
rdzeniowy, fragmenty
tkanek, bioptaty, punktaty,
sok żołądkowy
(popłuczyny), inne
plwocina, płyn z jamy
opłucnej, popłuczyny
oskrzelowo-pęcherzykowe,
mocz, płyn mózgowoPosiew metodą konwencjonalną /na podłoża jajowe/
rdzeniowy, fragmenty
tkanek, bioptaty, punktaty,
sok żołądkowy
(popłuczyny), inne
plwocina, płyn z jamy
opłucnej, popłuczyny
oskrzelowo-pęcherzykowe,
mocz, płyn mózgowoPosiew w systemie automatycznym /Bactec MGiT/
rdzeniowy, fragmenty
tkanek, bioptaty, punktaty,
sok żołądkowy
(popłuczyny), inne
Identyfikacja M.tuberculosis complex
Określenie lekowrażliwości prątków na 4 podstawowe
tuberkulostatyki SIRE /lekowrażliwość podstawowa/ metoda konwencjonalna
Określenie lekowrażliwości prątków na dodatkowe
chemioterapeutyki /lekowrażliwość rozszerzona/ - metoda
konwencjonalna
Określenie lekowrażliwości prątków na 4 podstawowe
tuberkulostatyki /SIRE/ - metoda automatyczna
Test wydzielania interferonu gamma po stymulacji
antygenami M.tuberculosis complex
40
60
40
15
12
30
82
wyhodowany szczep
40
wyhodowany szczep
60
wyhodowany szczep
Każdy 15
wyhodowany szczep
140
krew pełna
180
MYKOLOGIA
133.
Badanie mykologiczne w kierunku dermatofitów-preparat
skóra, włosy,
paznokcie
15
134.
Badanie mykologiczne w kierunku dermatofitów-hodowla
skóra, włosy, paznokcie
22
wymaz z jamy ustnej
języka, gardła, ucha, cewki,
żołędzi, napletka, pochwy,
szyjki macicy, odbytu,
wałów paznokciowych,
odbytu
20
wyhodowany szczep
75
skóra, włosy
5
135.
Badanie mykologiczne w kierunku grzybów
drożdżopodobnych
136.
Oznaczenie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych na
chemioterapeutyki /antymykogram/
137.
Badanie w lampie Wooda
INNE
138.
Pobranie krwi
4
Download