Aktywno** fizyczna lekarstwem na choroby cywilizacyjne!

advertisement
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
LEKARSTWEM NA CHOROBY
CYWILIZACYJNE
!
CHOROBY CYWILIZACYJNE - DEFINICJA
Choroby cywilizacyjne są
definiowane jako globalnie
występujące, powszechne
choroby, do których wystąpienia
lub rozprzestrzenienia
przyczynił się postęp
współczesnej cywilizacji. Z tego
też powodu zamiennie używa się
nazwy „choroby XXI wieku”.
Definicja ta odnosi się jednak do
określonego czasu i miejsca.
Choroba raz zakwalifikowana
jako cywilizacyjna pozostaje nią
jedynie do czasu, kiedy ludzkość
nie upora się z owym
problemem, a zachorowalność i
śmiertelność z jej powodu nie
zmniejszy się i nie straci
wymiaru globalnego.
DO CHORÓB CYWILIZACYJNYCH MOŻNA
ZALICZYĆ:
٠ Choroby sercowo – naczyniowe:
٠ Choroby układu oddechowego:
٠ Otyłość
٠ Cukrzyca
٠ Nowotwory
٠ Osteoporoza
٠ Choroby przewodu pokarmowego
٠ Choroby alergiczne
٠ Problemy psychologiczne, dewiacje społeczne.
٠ Choroby zakaźne
DRAMAT CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Choroby cywilizacyjne to nie tylko
powszechnie występujące
schorzenia. To także przyczyny
ponad 80% wszystkich
zgonów. Choroby XXI wieku
są odpowiedzialne za
większość kosztów
społecznych, pogorszenie
jakości życia oraz skrócenie
jego długości.
٠ Do głównych bezpośrednich
przyczyn występowania
chorób XXI wieku można
zaliczyć nieprawidłowe
żywienie, małą aktywność
fizyczną oraz palenie
papierosów.
٠ Pośrednie przyczyny
chorób cywilizacyjnych to
postępujące uprzemysłowienie,
urbanizacja, wzrost napięcia
nerwowego i sytuacji
stresowych, skażenie
środowiska i hałas oraz
promieniowanie
PROFILAKTYKA I LECZENIE


Po takiej analizie objawów, przebiegu, rokowania i
leczenia chorób cywilizacyjnych można odnieść błędne
wrażenie, jakoby medycyna XXI wieku była bezsilna
wobec tych zagrożeń. W rzeczywistości poczucie
bezsilności służby zdrowia wynika z faktu, iż
leczenie i opieka to jednie 10% zdrowia. Aż 52%
sukcesu to nasz styl życia, 22% stanowi
środowisko, a jedynie 16% genetyka.
Dlatego tak ważna jest polityka prozdrowotna,
promocja prawidłowego stylu życia oraz
profilaktyka. Tylko systematyczne i długofalowe
dbanie o zdrowie, które ma swój początek już w
okresie dzieciństwa, może przynieść długotrwały
oczekiwany efekt. Wielu ludzi podjęło już walkę z
własnymi nawykami żywieniowymi i nałogami,
uzyskując doskonałe efekty i poprawę stanu
zdrowia.


Medycyna w istocie jest bezsilna w przypadkach kiedy
wymagamy leczenia, ale sami nie eliminujemy
bezustannie działającego szkodliwego czynnika, np.
otyłości. Niestety ze względu na samonapędzające się
błędne koło wyleczenie tych chorób wymaga
ogromnego wysiłku. Należy pamiętać, że
profilaktyka zawsze jest tańsza od leczenia!
Omawiając ww. choroby cywilizacyjne korzystaliśmy z
danych dotyczących naszej europejskiej cywilizacji i
krajów wysoko rozwiniętych. Istnieją bowiem
nieznaczne różnice w zakresie wymienianych chorób
w porównaniu np. z krajami Trzeciego Świata, w
których głównym problemem są wciąż choroby
zakaźne, w większości wyeliminowane obecnie w
naszym społeczeństwie.
JAK POKONYWAĆ CHOROBY
CYWILIZACYJNE?
My Wam pokażemy jak to robimy!
Uczeń z naszej szkoły na
crossie!
Ćwiczenia uczniów naszej
szkoły z piłki ręcznej z
p. Izą Puchacz!
Nasz kolega na crossie!
Uczennice z naszej
szkoły na zajęciach
tanecznych!
Nasze koleżanki na
zajęciach tanecznych!
Nasi koledzy na sksie z piłki
ręcznej!
Prezentacje wykonali:
Karolina Tkaczyk,
Angelika Baran,
Paweł Rubaj,
Kamil Wawer,
Michał Bodzak,
Mateusz Stępień.
Download