„profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych

advertisement
nas sprawdził czas
„PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB
CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED
MONITEL-HF
GRUPA KAPITAŁOWA WASKO
WASKO S.A.
Integrator systemów IT
COIG S.A.
Producent systemów dla górnictwa
ENTE Sp. z o.o.
Producent elektroniki i systemów automatyki
GABOS Software Sp. z o.o.
Producent systemów dla służby zdrowia
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED
CELE PROGRAMU
STRATEGMED
Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost
zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej.
Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania
chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i
kardiochirurgii
Największym zagrożeniem zdrowotnym dla populacji Polski w najbliższych latach
będą choroby cywilizacyjne – choroby układu krążenia (w tym nadciśnienie, zawały
mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu), nowotwory złośliwe, choroby nerek,
cukrzyca i otyłość, choroby neurologiczne, psychiczne (w tym depresja), choroby
otępienne, uzależnienia, zaburzenia procesów komunikacyjnych oraz choroby
alergiczne. Choroby cywilizacyjne często prowadzą do częściowego lub
całkowitego wykluczenia z czynnego życia zawodowego i społecznego.
MONITEL-HF
Tytuł Projektu: „Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu
poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich
leczenia.”
Temat szczegółowy: "Rozwój technologii i urządzeń z zakresu telemedycyny
kardiologicznej”
CELE PROJEKTU
1.
Określenie, czy teletransmisja i wykorzystanie danych z urządzeń
wszczepialnych (ICD, CRT-D) zredukuje potrzebę hospitalizacji (grupa I)
2.
Zaprojektowanie i zrealizowanie koncentratora opartego na biosensorach,
które pozwoli nieinwazyjnie rejestrować i transmitować wybrane
parametry rokownicze u chorych z niewydolnością serca leczonych
ambulatoryjnie (grupa II)
Określenie czy wykorzystanie monitorowania i teletransmisji w obu
grupach poprawi jakość życia chorych oraz spowoduje redukcję kosztów
leczenia.
Przedstawienie propozycji kontraktu NFZ na finansowanie zdalnej opieki
kardiologicznej.
3.
4.
STAN OBECNY
BIOTRONIK
Home
Monitoring
SCChS
CareLink
MediConnect
MEDTRONIC
Merlin.net
St.JUDE
MEDICAL
STAN DOCELOWY
Home
Monitoring
BIOTRONIK
RESULT
MONITEL-HF
CareLink
MediConnect
MEDTRONIC
EXTRABIOTEL-HF
St.JUDE
MEDICAL
Merlin.net
Udostępniania dane w sposób ustandaryzowany,
zgodnie ze standardem IEEE 11073-10103 oraz
standardami HL7 v2.5 lub HL7/XML, określonymi
przez profil IHE-IDCO
Dane są udostępnianiane w sposób
automatyczny (bez udziału człowieka).
MONITEL-HF
Komunikacja z platformy z
systemem będzie zabezpieczona z
wykorzystaniem standardu
TLS/SSL.
Równoległa obsługa żądań,
zapytań o dane pochodzących od
wielu odbiorców jednocześnie
NAPISY KOŃCOWE 1/2
WASKO S.A.
POLAND, 44-100 Gliwice
ul. Berbeckiego 6
tel. +48 32 33 25 500
fax +48 32 33 25 530
www.wasko.pl
NAPISY KOŃCOWE 2/2
nas sprawdził czas
Dziękuję za uwagę
Marcin Wilczek
Tel: 504 112 163
Mail: [email protected]
Download