Białka naprawcze a terapia przeciwnowotworowa

advertisement
Białka naprawcze
a terapia przeciwnowotworowa
Inhibitory PARP
Joanna Łanuszewska
Uszkodzenia DNA i odpowiedź komórkowa
J H Hoeijmakers Nature 2001
Zatrzymanie cyklu komórkowego
(punkty kontrolne)
Kompleksy odpowiedzi na stres genotoksyczny
są „zakotwiczone” na ufosforylowanym histonie H2AX
(H2AX), wiążącym białka przez motyw BRCT
Podstawowe białka biorące udział w naprawie
pęknięć DNA na drodze rekombinacji homologicznej
A R Venkitaraman. N Engl J Med. 2003
Naprawa podwójnych pęknięć DNA i punkty
terapeutyczne w terapii przeciwnowotworowej
A G Patela et al. PNAS 2011
Oddziaływanie PARP1 z pęknięciem DNA
J-P Gagné et al. Science 2012
Budowa i działanie białka PARP1
M Rouleau et al.. Nat Rev Cancer. 2010
Zasada działania systemowej śmiertelności komórek
Giną tylko komórki zawierające
uszkodzone oba geny
Wpływ
inhibitorów
PARP
na komórki wykazujące uszkodzenia
w rekombinacji homologicznej
K J Dedes et al. Cell Cycle. 2011
Rola PARP w naprawie DNA
X Z Wang, D T Weaver Am J Cancer Res 2011
Inhibitory PARP 1 prowadzą do kolapsu widełek replikacyjnych
i w związku z tym wymagają sprawnego systemu naprawy
przez rekombinację homologiczną, aby komórki przeżyły
H E Bryant et al. Nature 2005
Mechanizmy hamowania przeżycia komórek
przez inhibitory PARP
•
•
•
•
Hamowanie BER (DSB)
Hamowanie NFB
Zaburzenie regulacji AMP/ATP
Hamowanie blokady NHEJ (DNA-PK, Artemis)
Śmiertelność systemowa spowodowana inhibitorami
PARP jest niezależna od XRCC1 i BER
A) Wpływ uszkodzenia HR; E) Udział alternatywnej ścieżki NHEJ
A G Patela et al. PNAS 2011
Inhibitory PARP są pochodnymi nikotynamidu
3-aminobenzamid
M Javle, N J Curtin 2011, Courtin 2013
Różne mechanizmy działania inhibitorów PARP
D Martin-Oliva et al. Cancer Res. 2006
Biomarkery a terapia PARPi
X Z Wang, D T Weaver Am J Cancer Res 2011
Inhibitory PARP III generacji, próby kliniczne
PARP
inhibitor
AG014699
Company
Pfizer
Clinical
development
Route
of administration
Indications
Phase II
Melanoma, Breast
IV
O
Veliparib (ABT 888)
Abbott
Phase II
Melanoma, Breast,
Glioblastoma,
Ovarian
Olaparib (AZ 2281,
KU59436)
Astra
Zeneca
Phase II
Breast, Ovarian,
Melanoma
O
Iniparib (BSI 201)
BiPar
Sciences
Phase III
Breast, NSCLC
IV
BSI 401
BiPar
Sciences
Preclinical
MK4827
Merck
Phase I
CEP 9722
Cephalon
Phase I
BMN-673
LEAD
Parma
Preclinical
O
BRCA ovarian
O
O
M K Weil, A Chen Curr Probl Cancer 2011
O Metzger-Filho et al. J Clin Oncol 2012
53BP1 i BRCA1 regulują równowagę pomiędzy naprawą HR i NHEJ.
Usunięcie 53BP1 przy uszkodzeniu BRCA1 pozwala na odzyskanie aktywności
przez HR i przeżycie komórek traktowanych inhibitorami PARP
A Aly, S Ganesan J Mol Cell Biol 2011
Nabyta oporność na inhibitory PARP
• Dodatkowa mutacja przywracająca funkcjonalność
genów BRCA1/2 (przywrócenie ORF).
• Mutacja genu 53BP1
• Aktywacja (nadekspresja) inhibitorów HR, np.
HMG1
• Podwyższona ekspresja glikoproteiny p (MDR)
Wybór pacjentów do terapii inhibitorami PARP
X Z Wang, D T Weaver Am J Cancer Res 2011
Download