Warszawa, 16 grudnia 2013 r. Informacja prasowa Jakie

advertisement
Warszawa, 16 grudnia 2013 r.
Informacja prasowa
Jakie przedsiębiorstwa są bardziej świadome wartości kapitału ludzkiego?
105 godzin miesięcznie – tyle średnio czasu duże firmy przeznaczają na analizę zasobów ludzkich. Mikro, małe
i średnie poświęcają na ten cel od 17 do 21 godzin w ciągu miesiąca, tłumacząc się wysokimi kosztami prowadzenia
pomiaru oraz brakiem odpowiednio wykwalifikowanych do tego celu pracowników. Mniejsi przedsiębiorcy mają
problemy z interpretacją uzyskanych wyników, a aż 34% z nich w ogóle nie odczuwa potrzeby przeprowadzania
pomiaru swojego kapitału ludzkiego. Wnioski uzyskano z badania dotyczącego potrzeb informacyjnych i stosowanych
obecnie w przedsiębiorstwach narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego przeprowadzonego w ramach projektu PARP
i SGH „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”.
Chcemy przekonać przedsiębiorców, że inwestowanie w kapitał ludzki po prostu się opłaca. Możemy tego dokonać
oferując im optymalne dla polskich warunków narzędzie do pomiaru kapitału ludzkiego (NKL), nad którym właśnie
pracujemy. – tłumaczy Dr Łukasz Sienkiewicz z Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH i dodaje – Obecnie prowadzimy
nabór firm do testowego wdrożenia narzędzia, które będziemy prowadzić do końca marca 2014 r. W drugiej połowie
roku zaprezentujemy finalny kształt NKL, aby wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce mogły z niego czerpać korzyści.
Dzięki badaniu udało się zgromadzić dane na temat dotychczasowych doświadczeń polskich przedsiębiorców
w korzystaniu z istniejących narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego, zakresu informacji, który jest przez nich uwzględniany
w ramach takiego pomiaru, a także czynników wpływających na skuteczne wdrożenie i właściwe wykorzystywanie tych
narzędzi. – dodaje Justyna Nosko, koordynator projektu z ramienia PARP.
Według ankietowanych firm, głównym powodem, dla którego przedsiębiorstwa decydują się na dokonanie analizy
kapitału ludzkiego jest możliwość podejmowania lepszych decyzji personalnych. Wymierną korzyścią z pomiaru jest
także możliwość lepszej kontroli kosztów przeznaczanych na szkolenia kadry. Im większa firma, tym istnieje większe
przekonanie o korzyściach płynących z pomiaru inwestycji w pracowników.
Obecnie w kontekście HR firmy analizują głównie: koszty związane z wynagrodzeniem, wydatki na szkolenia oraz
wskaźniki absencji. Duże przedsiębiorstwa obliczają także mierniki fluktuacji i czasu zastąpienia pracownika, koszty
związane z rotacją pracujących, odsetek przeszkolonych pracowników, ich doświadczenie oraz czas przeznaczony na
szkolenia. Tylko w większych firmach monitoruje się opinię zatrudnionych, przeprowadzając ankiety ewaluacyjne na
temat satysfakcji czy kultury organizacyjnej w miejscu pracy.
Wdrożenie w firmach NKL wpłynęłoby pozytywnie na świadomość przedsiębiorców w zakresie prowadzenia takich
analiz. – tłumaczy Dr Łukasz Sienkiewicz. Twierdzi, że nowatorska metoda mierzenia kapitału ludzkiego podniosłaby
także rangę działów HR. Dzięki twardym danym, uzyskanym w analizie, menadżerowie ds. HR staliby się ważnymi
partnerami w rozmowach z zarządem w momencie podejmowania decyzji personalnych i tych wpływających na politykę
rozwoju firmy.
Przebadani przedsiębiorcy pomogli również określić jak w praktyce miałoby wyglądać takie narzędzie. Według ich
sugestii NKL powinno być proste w obsłudze, nie wymagające nakładów finansowych, przejrzyste graficznie
i dostosowane do specyfiki każdej firmy bez względu na jej wielkość. Specjaliści ds. HR zwrócili uwagę na potrzebę
uwzględnienia szerokiej gamy wskaźników: odwołujących się do kosztów, wydajności, ale jednocześnie mierników
jakościowych, czasowo-ilościowych i finansowych.
Download