wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
……………………………………………….., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………………………
………………………………………………………………………., w związku z realizacją zadań związanych z polityką
bezpieczeństwa danych osobowych określa stanowiska pracy osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych:
1. Właściciel – administrator danych osobowych;
2. Specjalista ds. personalnych – osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych pracowników i
osób ubiegających się o zatrudnienie;
3. …………………………………………………………………………………………………..;
4. …………………………………………………………………………………………………...
Download