Dane osobowe i ich przetwarzanie Odpowiedzialność prawna i kary

advertisement
Dane osobowe w Kancelarii Notarialnej
Szanowni Państwo,
w wyniku współpracy z notariuszami, eksperci Instytutu weszli w posiadanie wiedzy na temat
podstawowych trudności i problemów z jakimi spotykają się Państwo każdego dnia w swojej pracy,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów i pracowników.
Nie bez znaczenia pozostaje wzmożone zainteresowanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych praktyką przetwarzania danych osobowych przez notariusza, pod kątem jej zgodności
z przepisami prawa oraz ich przygotowaniem do stosowania przepisów nowego tzw. Ogólnego
Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych z mocy prawa jest notariusz ponieważ decyduje o tym, jakie dane
osobowe są wykorzystywane. Nie ma przy tym znaczenia tajemnica zawodowa, czy zwolnienie
z konieczności rejestrowania zbiorów danych.
Mając to na uwadze, Instytut proponuje Państwu współpracę w zakresie szkolenia, audytu oraz
przygotowania dla Państwa indywidualnej dokumentacji chroniącej Państwa praktykę przed błędami,
o które dzisiaj stosunkowo łatwo.
Sprawdź się:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych
zwolnieni są m.in. notariusze. Oznacza to, że:

uprawnienie to dotyczy także zbiorów niezwiązanych ze świadczeniem usług notarialnych? PRAWDA/FAŁSZ

notariusze nie są zobowiązani do stosowania procedury przewidzianej przepisami ustawy? PRAWDA/FAŁSZ

pracownik notariusza może utworzyć zbiór pn. kopie dowodów tożsamości klientów? PRAWDA/FAŁSZ
Dane osobowe i ich przetwarzanie
Przetwarzanie danych osobowych to operacje na tych danych w wersji tradycyjnej-papierowej lub
informatycznej (komputerowej), a w praktyce: kopiowanie dowodów osobistych, prowadzenie akt
osobowych pracowników, prowadzenie rejestrów, ewidencji klientów, stosowanie monitoringu.
Odpowiedzialność prawna i kary za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych
Przepisy umożliwiają wszczęcie postępowania i przeprowadzenie kontroli przez inspektorów Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wystarczy skarga pracownika lub klienta do PiP lub GIODO. W ciągu
kilkunastu miesięcy zacznie obowiązywać w Polsce nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych
osobowych, na podstawie którego organ nadzorczy będzie mógł nakładać na notariusza kary finansowe do 4%
jego całkowitego rocznego obrotu.
Oferta Instytutu
Przeprowadzenie audytu w kancelarii notarialnej,
Przygotowanie określonej przepisami prawa dokumentacji dedykowanej dla
konkretnego notariusza,
Podjęcie współpracy w ramach outsourcingu usług ABI,
Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w kancelariach notarialnych




Celem szkolenia jest przybliżenie, i utrwalenie
wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w
kancelariach notarialnych.
Szkolenie skierowane jest do notariuszy tj.
podmiotów przetwarzających dane osobowe
klientów i pracowników kancelarii notarialnych.
Podczas szkolenia kładziemy nacisk na praktyczne
przedstawienie wiedzy (kazusy, orzeczenia,
konwersatoria).
Cena szkolenia wynosi 500,00 zł +VAT/6 godzin.
dr Agnieszka Stępień
dr Paweł Biały
€
[email protected]
Program Szkolenia
 Notariusz
jako
Administrator
Danych
Osobowych
 Charakterystyka
danych
osobowych
w kancelarii notarialnej
 Dokumentacja przetwarzania danych
 Powołanie ABI w kancelarii notarialnej
 Zbiory danych osobowych w kancelarii
notarialnej – jak je identyfikować
 Reforma danych osobowych – nowe Ogólne
Rozporządzenie UE a notariusz
 Odpowiedzialność notariuszy za naruszenie
przepisów ochronie danych osobowych
 Bezpieczeństwo danych osobowych
+48 601 079 454
+48 504 258 463
www.instytutodo.pl
www.dane-osobowe.org.pl
Prawnicy dla biznesu | Eksperci ds. Danych Osobowych oraz Ochrony Własności Intelektualnej
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards