wniosek o nadanie uprawnień dla użytkownika w systemie

advertisement
Załącznik nr 4
Do Instrukcji Zarządzania
Systemami Informatycznymi
w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym
Wniosek przełożonego o nadanie uprawnień dla użytkownika w systemie
informatycznym.
Nowy użytkownik
DOTYCZY SYSTEMU:
Modyfikacja uprawnień
Odebranie uprawnień w
systemie
…………………………………………………………………
(nazwa aplikacji (bazy danych), w której przetwarzane są dane osobowe)
Imię i nazwisko użytkownika:
Jednostka Organizacyjna
Pokój nr:
Telefon nr:
Posiada upoważnienie do przetwarzania
TAK
NIE
danych osobowych:
Opis zakresu uprawnień użytkownika w systemie informatycznym i uzasadnienie:
Data obowiązywania uprawnienia:
Data zgłoszenia:
Przełożony użytkownika systemu:
ASI:
ABI:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards