nasze prawa - SP Poczesna

advertisement
(według konwencji o prawach dziecka)
Cześć! Mam na imię Kuba.
Jestem członkiem
Samorządu
Uczniowskiego, a w
szczególności interesuję
się sprawami uczniów. Czy
słyszeliście już coś
o Konwencji Praw
Dziecka?
Ja jestem Julia. Razem
z Kubą postaramy się wam
wszystko objaśnić.
Konwencja Praw Dziecka to
międzynarodowa umowa
opisująca nasze prawa. Jeśli
jakieś państwo ją podpisze –
musi przestrzegać zawartych
w niej praw, które są takie
same dla wszystkich dzieci, bez
względu na kolor skóry, wiarę,
pochodzenie, język.
Państwo musi otaczać każde
dziecko szczególną troską.
Dlatego to taki ważny
dokument i dlatego to takie
ważne, by o nim wiedzieć.
oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, a rodzice i nauczyciele
powinni je znać i umożliwić ich poznanie. Dziecko ma mieć dostęp do
różnych źródeł wiedzy.
oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia. Państwo ma obowiązek
uczynić wszystko, co możliwe, aby to prawo było przestrzegane. Nasze
życie jest chronione jak największy skarb.
Rodzice powinni się
Ale dziecko ma
zatroszczyć, aby dziecko
nie tylko
prawo
mogło
zdrowo
rosnąć, czuć
do
życia.
Ma
się szczęśliwe, zdobywać
również
prawo
wiedzę
i różne
umiejętności.
do
rozwoju. A państwo
ma obowiązek ich w tym
wspierać.
Gdy dziecko się rodzi, otrzymuje imię,
nazwisko oraz obywatelstwo i zostaje
zarejestrowane w Urzędzie Stanu
Cywilnego, czyli zyskuje tożsamość.
Ja na przykład nazywam się Julia
Biernacka i jestem Polką – i to jest
kolejne Moje prawo: prawo do
tożsamości.
A ja jestem Bobo,
kiedyś zostanę
karateką.
Masz prawo do wychowania w rodzinie, a rodzice powinni zawsze kierować się
twoim dobrem. Państwo ma obowiązek ich w tym wspierać.
Czasem jednak sytuacja się komplikuje. Rodzice nie chcą już razem mieszkać
i – mimo że kochają swoje dziecko nad życie – decydują się na rozstanie…
Wówczas dziecko zostaje z mamą albo z tatą – w zależności od decyzji sądu.
Sąd, dokładnie sprawdzi, który z rodziców będzie najtroskliwszy i zapewni
dziecku najlepsze warunki do rozwoju, nauki i zabawy. Nawet jeśli
zamieszkasz z jednym z rodziców, będziesz mogła się spotykać i z tatą,
i z mamą. Masz takie prawo.
A ty czemu
płaczesz?
Moi rodzice się
rozwodzą. Co teraz ze
mną będzie? Chycałabym
mieszkać z mamą i z tatą.
Chyba mam do tego
prawo?
Państwo, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, powinno
chronić Cię przed przemocą lub poniżającym traktowaniem. Nikt
– ani policjant, ani nauczyciel, ani woźny, ani lekarz – nie może
Cię bić . Masz prawo żyć bez przemocy.
Na pomoc! Kuba! One
ciągle mi dokuczają,
wyśmiewają się ze
mnie i mnie biją!
Absolutnie, nieodwołalnie
i kategorycznie nikomu nie wolno
nikogo bić. Magdzie nie wolno bić
Ciebie, nauczycielom nie wolno bić
uczniów i rodzicom też nie wolno
bić swoich dzieci.
To normalne bać się dentysty. Ja też się go boję. Ale badania i szczepienia są bardzo
potrzebne. W ten sposób można uniknąć wielu chorób albo być w porę wyleczonym.
Przychodnie, gabinety i szpitale składają się na system opieki zdrowotnej. Państwo ma
obowiązek zorganizować taki system i dbać o to, żeby dzieci miały dostęp do lekarzy,
kiedy tego potrzebują. W Konwencji o Prawach Dziecka nazywa się to prawem do
ochrony zdrowia.
Czy ja dobrze widzę???
To dentysta!!! On się do mnie
zbliża. Teraz Julia ty mi pomóż!
Bo kto w ogóle wymyślił
wszystkie przychodnie
i szpitale?
Wszystkie dzieci niezależnie od tego, czy są bogate, czy biedne mają prawo chodzić
do szkoły i zdobywać wiedzę. Nauka w szkole powinna sprzyjać rozwojowi Waszej
osobowości, talentów, uczyć tolerancji, ekologicznych zachowań, szacunku do
rodziców, rówieśników i kraju. Nauka w podstawówce, gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna, a wprowadzona w nich dyscyplina
nie może łamać żadnych Waszych praw.
Masz prawo do odpoczynku i wolnego czasu. Nikt też nie może zmuszać cię
do pracy ponad siły ani wykorzystywać
zarobkowo
Nie
przesadzaj! w inny sposób.
O! To baaardzo mądre
prawo! A moja mama ciągle
tylko: „posprzątaj swój
pokój!, wynieś śmieci!,
bierz się do nauki! A ja
odpoczywać muszę!
W prawie do odpoczynku
chodzi o to, abyś na
przykład w szkole miał
przerwy, ferie i wakacje,
zajęcia
nieżetrwały cały
Aaczy
wiesz,
Maszo13
lat,
wdzień.
Konwencji
Prawach
dlategozapisano
jest OK,Twoje
gdy
Dziecka
mamado
prosi
o: sprzątanie
prawo
odpoczynku
w Twoimczasu?
pokoju, drobne
i wolnego
zakupy, czy opiekę nad
zwierzątkiem. Jeśli
jednak każe Ci robić dużo
więcej i odbywa się to
kosztem nauki czy
odpoczynku, to już nie
jest OK. Ani trochę.
Myślę jednak, że jesteś
po prostu leniuszkiem,
a dorośli chcą Cię trochę
wychować.
W Konwencji o Prawach Dziecka Rodzice
napisano,
że są rzeczy bardzo ważne,
powinni szanować sferę
w których dziecko ma prawo sięprywatności
wypowiadać
wyrażać
własne zdanie,
swoichi dzieci.
Nikt bez
Twojej
powinien czytać
i być wysłuchanym. Twoje hobby,
to zgody
twojaniesprawa.
Twoich listów, karteczek, pamiętników,
SMS-ów, maili. I powinieneś mieć
Mama
mojejsię
koleżanki
możliwość
zaszyć
w pokoju, gdy
przeglądała
jejsosie
prywatne
listy.
akurat
jesteś nie w
albo gdy
chcesz
To
byłoczytać
nie w książkę...
porządku.
poteż
prostu
Konwencja
praw
dziecka
mówi,
Z drugiej
strony,
czasem
dorośli
muszą
że mamy
do
interweniować,
gdyprawo
na przykład
ktoś
wpadł w złeprywatności.
towarzystwo. Może się
zdarzyć, że przeczytają Twój list albo
zabronią z kimś się spotykać – i to
będzie OK, bo najważniejsze na świecie
jest Nasze dobro.
Wiesz, Julia, muszę Ci się
do czegoś przyznać…
Zbieram pająki i takie tam
stworzonka. Ale koledzy
śmieją się ze mnie, że mam
„dziwne” hobby…
W Konwencji o Prawach Dziecka napisano, że każdy jest równy wobec prawa.
Nie można również dyskryminować dzieci należących do mniejszości
narodowych. Ukrainiec, Wietnamczyk czy Niemiec mają takie samo prawo
uczenia się ojczystego języka, religii i własnej kultury jak polskie dzieci.
Download