EDF jest światowym liderem w przemyśle

advertisement
© EDF – OLIVIER GUERRIN
EDF jest światowym liderem w przemyśle elektroenergetycznym, będąc zarówno wytwórcą energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych oraz źródłach odnawialnych, jak i operatorem sieci, dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej. Firma
międzynarodowa, zakorzeniona w Europie, w Polsce obecna od ponad 15 lat, jest największym inwestorem zagranicznym w krajowym sektorze energetycznym posiadając 15% udział w rynku ciepła sieciowego oraz 10% udział w rynku energii elektrycznej.
EDF eksploatując 73 reaktory jądrowe we Francji i Wielkiej Brytanii jest największym operatorem na świecie. Grupa EDF samodzielnie buduje nowy reaktor EPR we Flamanville we Francji oraz dwa reaktory tego typu wraz ze swoim chińskim partnerem
w Taishan w Chinach, zaś projekt budowy dwóch nowych reaktorów EPR w Hinkley Point w Wielkiej Brytanii wszedł w fazę
decydującą.
Grupa EDF rozwija długotrwałą i wiarygodną współpracę ze swoimi partnerami wnosząc doświadczenie i zasoby szkoleniowe
w celu zagwarantowania najwyższej kultury bezpieczeństwa operatorom jądrowym. EDF jest także partnerem operatorów
nowo wchodzących w sektor energetyki jądrowej.
Francuska firma AREVA dostarcza produkty i usługi o bardzo wysokiej wartości dodanej dla elektrowni jądrowych na całym świecie.
Grupa udziela wsparcia w całym procesie jądrowym, począwszy od wydobycia uranu, poprzez projektowanie reaktorów i usługi
związane z ich eksploatacją, po recykling wypalonego paliwa jądrowego.
Doświadczenia firmy AREVA, doskonała znajomość zaawansowanych technologicznie procedur i najwyższe wymagania firmy
w dziedzinie bezpieczeństwa są wysoko cenione przez producentów energii na całym świecie.
Jako partner, grupa uczestniczy w projektach z dziedziny energii odnawialnych.
44 000 pracowników firmy AREVA przyczynia się do tworzenia modelu energetycznego przyszłości : zaopatrywania szerokiej rzeszy
odbiorców w coraz pewniejszą, coraz czystszą i coraz tańszą energię.
CEA (Komisariat ds. Energetyki Jądrowej i Alternatywnych Źródeł Energii) jest francuskim, państwowym instytutem badawczym. Prowadzi badania w dziedzinie energetyki niskoemisyjnej (jądrowej i odnawialnej), obronności i bezpieczeństwa, technologii informacyjnych i leczniczych. CEA ze swoimi zasobami 16 tysięcy naukowców, inżynierów i personelu administracyjnego,
dziesięcioma centrami na terenie Francji, jest kluczowym graczem w dziedzinie badań i innowacyjności.
Funkcjonujący w strukturze Komisariatu ds. Energii Jądrowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) Departament Energii
Jądrowej (DEN) dostarcza zarówno francuskiemu rządowi, jak i przemysłowi ekspertyz i innowacji w dziedzinie energetyki
jądrowej niezbędnych do wdrażania zrównoważonych systemów energetycznych, które są bezpieczne oraz opłacalne.
Download